Điện thế Pin
 • Tốc độ không tải: 0-1300 v/p
 • Tốc độ đập: 0-19.500 l/p
 • Điện áp: 18 V
 • Bảo hành: 6 tháng
4.6/5 100 đánh giá
198 đã bán
1.786.0004.894.000
-65.020
 • Tốc độ không tải: 0–1450 rpm
 • Công suất: 900 W
 • Tốc độ đập: 5350 l/p
 • Bảo hành: 36 tháng
4.5/5 3 đánh giá
9 đã bán
3.803.0004.057.000
 • Tốc độ không tải: 0 – 1050 rpm
 • Công suất: 680 W
 • Trọng lượng: 2.2 kg
 • Bảo hành: 24 tháng
4.8/5 56 đánh giá
224 đã bán
1.488.100
 • Công suất: 710W
 • Tốc độ không tải: 0-3,200 V/p
 • Tốc độ đập: 0 – 48,000 L/p
 • Bảo hành: 6 tháng
4.7/5 61 đánh giá
183 đã bán
1.417.000
 • Tốc độ không tải: 0-1900 v/p
 • Lực đập: 62 Nm
 • Điện áp: 18 V 
 • Bảo hành: 6 tháng
4.7/5 47 đánh giá
94 đã bán
2.256.0006.358.000
 • Tốc độ không tải: 0-1250 v/p
 • Tốc độ đập: 0-4670 bpm
 • Công suất: 780 W
 • Bảo hành: 24 tháng
0 đã bán
2.139.000
 • Trọng lượng: 1.3 kg
 • Lực xoắn: 40/23 Nm
 • Điện áp: 18 V
 • Bảo hành: 6 tháng
4.5/5 45 đánh giá
135 đã bán
2.409.0005.793.000
 • Tốc độ không tải: 0–1050 rpm
 • Công suất: 800 W
 • Trọng lượng: 3 kg
 • Bảo hành: 24 tháng
0 đã bán
2.710.550
 • Tốc độ đập: 4000 bpm
 • Công suất: 1050W
 • Điện áp: 230 V
 • Bảo hành: 6 tháng
0 đã bán
2.593.000
 • Tốc độ không tải: 0-1500 v/p
 • Tốc độ đập: 6750 l/p
 • Điện áp: 12 V
 • Bảo hành: 6 tháng
4.6/5 54 đánh giá
216 đã bán
2.165.0004.116.000
 • Tốc độ không tải: 0-700 v/p
 • Tốc độ đập: 0-3400 bpm
 • Công suất: 850 W
 • Bảo hành: 24 tháng
4.6/5 56 đánh giá
168 đã bán
1.874.500
 • Tốc độ đập: 900 – 2100bpm
 • Công suất: 1500 W
 • Điện áp: 230 V
 • Bảo hành: 6 tháng
0 đã bán
4.896.000
 • Tốc độ không tải: 0-1700 v/p
 • Tốc độ đập: 0-22.500 bpm
 • Lực xoắn: 28 N*m
 • Bảo hành: 6 tháng
4.8/5 101 đánh giá
303 đã bán
1.201.0003.293.000
 • Tốc độ không tải: 0-1400 v/p
 • Lực xoắn: 30/15 N*m
 • Điện thế: 14.4 V
 • Bảo hành: 6 tháng
4.7/5 86 đánh giá
172 đã bán
1.186.0002.531.000
 • Tốc độ không tải: 0-2600 v/p
 • Lực siết: 115/60/N’m
 • Điện áp: 40 V
 • Bảo hành: 6 tháng
4.5/5 3 đánh giá
12 đã bán
5.412.00014.255.000
 • Tốc độ không tải: 0-2000 rpm
 • Mô men xoắn: 65 Nm
 • Điện áp: 40 V
 • Bảo hành: 6 tháng
4.6/5 43 đánh giá
129 đã bán
3.247.00010.901.000
 • Tốc độ không tải: 0-1400 v/p
 • Tốc độ đập: 0-21.000 bpm
 • Lực siết: 42/ 24 N*m
 • Bảo hành: 6 tháng
4.8/5 45 đánh giá
90 đã bán
1.278.0002.639.400
 • Tốc độ đập: 0-450; 0-1.500 (v/p)
 • Tốc độ không tải: 0-6.750; 0-22.500 (v/p)
 •  Công suất: 320 W
 •  Bảo hành: 6 tháng
4.7/5 58 đánh giá
232 đã bán
1.401.000
 • Tốc độ không tải: 0-2900 v/p
 • Tốc độ đập: 0-43.500 l/p
 • Công suất: 500 W
 • Bảo hành: 6 tháng
4.6/5 56 đánh giá
225 đã bán
785.000
 • Tốc độ không tải: 0- 1.300 v/p
 • Tốc độ đập: 19.500 bpm
 • Lực xoắn: 36/20 N·m
 • Bảo hành: 6 tháng
4.5/5 3 đánh giá
9 đã bán
4.254.000
Zalo
Hotline
Zalo
Hotline
Zalo Zalo
Hotline Hotline