Điện thế Pin
 • Tốc độ không tải: 230-460 rpm
 • Tốc độ đập: 1.300-2.600 bpm
 • Công suất: 1.100W
 • Bảo hành: 6 tháng
4.5/5 3 đánh giá
9 đã bán
11.358.000
 • Tốc độ không tải: 0 – 4,900 v/p
 • Tốc độ đập: 0 – 850 l/p
 • Lực đập: 1.0J
 • Bảo hành: 6 tháng
4.8/5 61 đánh giá
100 đã bán
1.921.0004.162.000
 • Tốc độ không tải: 600 v/p
 •  Công suất: 750 W
 • Trọng lượng: 2.7 kg
 • Bảo hành: 6 tháng
5/5 3 đánh giá
9 đã bán
1.646.000
 • Công suất: 1350W
 • Tốc độ không tải: 130-280 rpm
 • Lực đập: 1.250 -2.750 bpm
 • Bảo hành: 6 tháng
5/5 3 đánh giá
12 đã bán
16.085.000
 • Tốc độ không tải: 0–1600 rpm
 • Tốc độ đập: 0 – 5.300 l/p
 • Lực đập: 1.3J
 • Bảo hành: 6 tháng
0 đã bán
6.220.000
 • Tốc độ không tải: 0–680 rpm
 • Tốc độ đập: 0 – 4,800 l/p
 • Lực đập: 1.1 J
 • Bảo hành: 6 tháng
4.7/5 55 đánh giá
84 đã bán
2.546.0004.924.000
 • Tốc độ không tải: 0 – 4.500 v/p
 • Công suất: 230 W
 • Trọng lượng: 0.9 kg
 • Bảo hành: 6 tháng
5/5 2 đánh giá
8 đã bán
647.000
 • Tốc độ không tải: 2900 v/p
 • Trọng lượng: 2.3 kg
 • Công suất: 720 W
 • Bảo hành: 6 tháng
5/5 3 đánh giá
12 đã bán
2.546.000
 • Tốc độ không tải: 1400 v/p
 • Điện thế pin: 14.4V
 • Lực siết tối đa: 30/15Nm
 • Bảo hành: 6 tháng
4.7/5 95 đánh giá
380 đã bán
955.0002.378.000
 • Tốc độ không tải: 0-1500 v/p
 • Tốc độ đập: 6750 l/p
 • Điện áp: 12 V
 • Bảo hành: 6 tháng
4.6/5 65 đánh giá
216 đã bán
2.104.0003.949.000
 • Tốc độ không tải: 0-1900 v/p
 • Tốc độ đập: 0 – 4,800 l/p
 • Công suất: 470 W
 • Bảo hành: 6 tháng
0 đã bán
2.470.000
 • Tốc độ không tải: 0- 4.500 v/p
 • Công suất: 230 W
 • Trọng lượng: 0.92 Kg
 • Bảo hành: 6 tháng
4.5/5 3 đánh giá
12 đã bán
739.000
 • Công suất: 750W
 • Tốc độ không tải: 600 rpm
 • Trọng lượng tịnh: 2.8 kg
 • Bảo hành: 6 tháng
4/5 3 đánh giá
9 đã bán
5.077.000
 • Tốc độ không tải: 0-1100 v/p
 • Tốc độ đập: 0-4500 bpm
 • Công suất: 800 W
 • Bảo hành: 6 tháng
5/5 3 đánh giá
9 đã bán
5.245.000
 • Tốc độ không tải: 0-1700 v/p
 • Tốc độ đập: 0-22.500 bpm
 • Lực xoắn: 28 N*m
 • Bảo hành: 6 tháng
4.7/5 127 đánh giá
303 đã bán
1.155.0003.140.000
 • Tốc độ không tải: 0-1900 v/p
 • Tốc độ đập: 0-4800 bpm
 • Lực đập: 1.3J
 • Bảo hành: 6 tháng
4.5/5 3 đánh giá
9 đã bán
2.470.000
 • Công suất: 750 W
 • Tốc độ không tải: 600 rpm
 • Trọng lượng: 3.0 kg
 • Bảo hành: 6 tháng
5/5 3 đánh giá
9 đã bán
5.626.000
 • Tốc độ không tải: 0-4500 v/p
 • Tốc độ đập: 0-3300 l/p
 • Công suất: 1.050 W
 • Bảo hành: 6 tháng
4/5 3 đánh giá
9 đã bán
6.541.000
 • Tốc độ không tải: 0- 1.300 v/p
 • Tốc độ đập: 19.500 bpm
 • Lực xoắn: 36/20 N·m
 • Bảo hành: 6 tháng
4.5/5 3 đánh giá
9 đã bán
4.254.000
 • Tốc độ không tải: 0-1400 v/p
 • Lực xoắn: 30/15 N*m
 • Điện thế: 14.4 V
 • Bảo hành: 6 tháng
4.7/5 107 đánh giá
172 đã bán
1.186.0002.530.000
 • Tốc độ không tải: 0–1300 rpm
 • Lực siết: 36/ 20 Nm 
 • Trọng lượng: 1.3 kg
 • Bảo hành: 6 tháng
0 đã bán
3.873.000
 • Tốc độ không tải: 0-1200 v/p
 • Tốc độ đập: 0-4600 bpm
 • Công suất: 720 W
 • Bảo hành: 6 tháng
4.5/5 3 đánh giá
12 đã bán
2.927.000
 • Công suất: 710W
 • Tốc độ không tải: 0-3,200 V/p
 • Tốc độ đập: 0 – 48,000 L/p
 • Bảo hành: 6 tháng
4.7/5 83 đánh giá
183 đã bán
1.341.000
 • Tốc độ không tải: 0-1500 v/p
 • Lực xoắn: 21 – 56 Nm
 • Điện áp: 220 V
 • Bảo hành: 6 tháng
4.7/5 54 đánh giá
216 đã bán
1.140.000
 • Tốc độ không tải: 0-2600 v/p
 • Lực siết: 115/60/N’m
 • Điện áp: 40 V
 • Bảo hành: 6 tháng
4.5/5 3 đánh giá
12 đã bán
5.412.00014.103.000
 • Tốc độ không tải: 0-840 v/p
 • Tốc độ đập: 0-4500 bpm
 • Lực đập: 4.5 J
 • Bảo hành: 6 tháng
5/5 2 đánh giá
8 đã bán
8.690.000
 • Tốc độ không tải: 0-1300 v/p
 • Tốc độ đập: 0-19.500 l/p
 • Điện áp: 18 V
 • Bảo hành: 6 tháng
4.6/5 127 đánh giá
198 đã bán
1.768.0004.894.000
 • Tốc độ không tải: 0-2900 v/p
 • Tốc độ đập: 0-43.500 l/p
 • Công suất: 500 W
 • Bảo hành: 6 tháng
4.6/5 79 đánh giá
224 đã bán
739.000
 • Tốc độ không tải: 0-1300 v/p
 • Mô men xoắn: 42 Nm/27 Nm
 • Trọng lượng: 1.6 kg
 • Bảo hành: 6 tháng
4.8/5 127 đánh giá
381 đã bán
1.124.0004.300.000
 • Tốc độ không tải: 0-1300 v/p
 • Lực siết: 14–24N.m
 • Điện thế: 10,8 V
 • Bảo hành: 6 tháng
4.7/5 129 đánh giá
387 đã bán
909.0002.043.000
Zalo
Hotline
Zalo
Hotline
Zalo Zalo
Hotline Hotline