Điện thế Pin
 • Tốc độ không tải: 2700 rpm
 • Trọng lượng: 1.2 kg
 • Công suất: 400 W
 • Bảo hành: 24 tháng
5/5 2 đánh giá
8 đã bán
673.900
 • Tốc độ không tải: 0 – 1900 v/p
 • Tốc độ đập: 28.000 l/p
 • Lực vặn tối đa: 50 Nm
 • Bảo hành: 6 tháng
4.7/5 54 đánh giá
108 đã bán
2.125.0005.809.000
 • Tốc độ không tải: 3000 rpm
 • Trọng lượng: 1.4 kg
 • Công suất: 450 W
 • Bảo hành: 6 tháng
4/5 2 đánh giá
8 đã bán
862.000
 • Tốc độ không tải: 0-1500 rpm
 • Điện thế pin: 18 V
 • Dung lượng pin: 1.3 Ah
 • Bảo hành: 24 tháng
4.8/5 56 đánh giá
168 đã bán
2.520.800
 • Tốc độ không tải: 0-1700 rpm
 • Điện thế pin: 18 V
 • Dung lượng pin: 3.0 Ah
 • Bảo hành: 6 tháng
4.8/5 47 đánh giá
188 đã bán
1.971.0006.083.000
 •   Tốc độ không tải: 1200 rpm
 •   Tốc độ đập: 4600 bpm
 •   Công suất: 800 W
 •   Bảo hành: 6 tháng
5/5 3 đánh giá
6 đã bán
4.619.0005.610.000
 • Tốc độ không tải: 4500 rpm
 • Trọng lượng: 1 kg
 • Công suất: 250 W
 • Bảo hành: 6 tháng
4.8/5 51 đánh giá
204 đã bán
2.079.0004.025.000
 • Tốc độ không tải: 0-1400 rpm
 • Điện thế pin: 18 V
 • Dung lượng pin: 1.5 Ah
 • Bảo hành: 6 tháng
4.7/5 66 đánh giá
264 đã bán
1.201.000
 • Tốc độ không tải: 250-500 rpm
 • Tốc độ đập: 1450-2900 lpm
 • Công suất: 1100 W
 • Bảo hành: 6 tháng
5/5 3 đánh giá
9 đã bán
15.200.000
 • Tốc độ không tải:0 – 1550 rpm
 • Tốc độ đập: 5680 rpm
 • Công suất: 710 W
 • Bảo hành: 36 tháng
4.9/5 49 đánh giá
147 đã bán
2.855.700
 • Tốc độ không tải: 2900 v/p
 • Công suất: 700 W
 • Lực đập: 49.300 bpm
 • Bảo hành: 24 tháng
4.7/5 59 đánh giá
177 đã bán
891.250
 • Tốc độ không tải: 0-1700 rpm
 • Điện thế pin: 18 V
 • Dung lượng pin: 3.0 Ah
 • Bảo hành: 6 tháng
4.6/5 52 đánh giá
156 đã bán
2.141.0006.236.000
 •   Tốc độ không tải: 3000 rpm
 •   Trọng lượng: 1.4 kg
 •   Công suất: 450 W
 •   Bảo hành: 6 tháng
4/5 3 đánh giá
6 đã bán
1.586.000
 • Tốc độ không tải: 2000 rpm
 • Điện thế pin: 18 V
 • Trọng lượng: 1.8 kg
 • Bảo hành: 36 tháng
4.7/5 49 đánh giá
147 đã bán
1.879.8603.855.480
 • Tốc độ không tải: 1700 rpm
 • Điện thế pin: 18V
 • Trọng lượng: 1.5 kg
 • Bảo hành: 24 tháng
4.5/5 3 đánh giá
9 đã bán
3.613.300
 • Tốc độ không tải: 0-2600 rpm
 • Điện thế pin: 40 V
 • Dung lượng pin: 4.0 Ah
 • Bảo hành: 6 tháng
0 đã bán
5.153.00014.026.000
 •   Tốc độ không tải: 1200 rpm
 •   Tốc độ đập: 4600 bpm
 •   Công suất: 780 W
 •   Bảo hành: 6 tháng
4/5 4 đánh giá
12 đã bán
5.092.0006.022.000
 • Tốc độ không tải: 0-4500 rpm
 • Công suất: 230 W
 • Mô men xoắn: 24Nm, 12Nm
 • Bảo hành: 6 tháng
0 đã bán
601.000
-51.480
 • Tốc độ không tải: 1500 v/p
 • Lực đập: 2,6 J
 • Công suất: 800 W
 • Bảo hành: 36 tháng
4/5 41 đánh giá
82 đã bán
3.059.0003.177.000
 • Tốc độ không tải: 3000 v/p
 • Tốc độ đập: 0-48000 l/p
 • Công suất: 850 W
 • Bảo hành: 6 tháng
0 đã bán
870.000
 • Tốc độ không tải: 1700 rpm
 • Lực siết tối đa: 28 Nm
 • Trọng lượng: 1.1-1.2 kg
 • Bảo hành: 6 tháng
4.7/5 92 đánh giá
368 đã bán
970.0003.095.000
 •   Tốc độ không tải: 2.400 rpm
 •   Công suất: 450 W
 •   Cỡ vít tối đa: 25 mm
 •   Bảo hành: 6 tháng
4/5 3 đánh giá
6 đã bán
5.031.000
 • Tốc độ không tải: 680 rpm
 • Tốc độ đập: 4800 bpm
 • Điện thế pin: 18 V
 • Bảo hành: 6 tháng
4.8/5 44 đánh giá
176 đã bán
2.821.0007.440.000
 • Tốc độ không tải: 0-1,100rpm
 • Tốc độ đập: 0-4,500 rpm
 • Công suất: 780W
 • Bảo hành: 6 tháng
4.7/5 7 đánh giá
21 đã bán
3.247.000
 • Tốc độ không tải: 0-1900 rpm
 • Điện thế pin: 20 V
 • Dung lượng pin: 2.0 Ah
 • Bảo hành: 24 tháng
4.3/5 4 đánh giá
16 đã bán
3.315.450
 • Tốc độ không tải: 0-2200 rpm
 • Điện thế pin: 40 V
 • Dung lượng pin: 4.0 Ah
 • Bảo hành: 6 tháng
4.6/5 40 đánh giá
80 đã bán
3.232.00010.748.000
 • Tốc độ không tải: 500 v/p
 • Trọng lượng: 7.3 -8.1 kg
 • Lực đập: 2.900 l/p
 • Bảo hành: 6 tháng
5/5 3 đánh giá
6 đã bán
17.380.000
 •   Tốc độ không tải: 3200 rpm
 •   Tốc độ đập: 48000 bpm
 •   Công suất: 710 W
 •   Bảo hành: 6 tháng
4.7/5 103 đánh giá
206 đã bán
1.263.0001.590.000
 • Tốc độ không tải: 0-4500 rpm
 • Công suất: 230 W
 • Trọng lượng: 950g
 • Bảo hành: 6 tháng
4.5/5 2 đánh giá
4 đã bán
678.000
-66.920
 •   Tốc độ không tải: 0-1450 rpm
 •   Tốc độ đập: 0 – 5350 rpm
 •   Công suất: 900W
 •   Bảo hành: 36 tháng
0 đã bán
3.499.0003.861.000
Zalo
Hotline
Zalo
Hotline
Zalo Zalo
Hotline Hotline