• Tốc độ không tải: 6600 rpm
 • Công suất: 2200 W
 • Đường kính đĩa: 230 mm
 • Bảo Hành: 6 tháng
0 đã bán
2.760.000
 • Tốc độ không tải: 11.000 rpm
 • Đường kính đá mài: 100 mm
 • Công suất: 850 W
 • Bảo hành: 6 tháng
1 đã bán
739.000
 • Công suất: 1010 W
 • Tốc độ không tải: 11.500 rpm
 • Đường kính đĩa: 125 mm
 • Bảo hành: 36 tháng
0 đã bán
1.697.460
 • Tốc độ không tải: 12,000 
 • Công suất: 1,100W
 • Đường kính đĩa: 125mm 
 • Bảo hành: 6 tháng
0 đã bán
2.897.000
 • Tốc độ không tải: 11.000 rpm
 • Công suất: 720W
 • Đường kính đĩa: 100 mm
 • Bảo hành: 6 tháng
0 đã bán
1.232.000
 • Tốc độ không tải: 10,000 rpm 
 • Công suất: 1.050W
 • Đường kính đĩa: 150 mm
 • Bảo hành: 6 tháng
0 đã bán
1.571.000
 • Tốc độ không tải: 9000 rpm
 • Hiệu điện thế:  18 V
 • Đường kính đĩa: 125 mm
 • Bảo hành: 36 tháng
0 đã bán
2.571.840
 • Tốc độ không tải: 8500 rpm 
 • Đường kính lưỡi: 125 mm
 • Mức pin: 3 Ah
 • Bảo hành: 6 tháng
0 đã bán
3.842.0009.224.000
 • Tốc độ không tải: 8500 rpm
 • Công suất: 2200 W
 • Đường kính đĩa: 180 mm
 • Bảo hành: 6 tháng
0 đã bán
2.485.0002.759.000
 • Tốc độ không tải: 12.000 rpm 
 • Công suất: 570W
 • Đường kính đĩa: 100mm
 • Bảo hành: 6 tháng
0 đã bán
847.000
 • Công suất: 1050 W
 • Tốc độ không tải: 12000 v/p
 • Đường kính đĩa: 100 mm
 • Bảo hành: 24 tháng
0 đã bán
854.450
 • Tốc độ không tải: 3,000 – 8,500 v/p
 • Điện thế pin: 40V
 • Đường kính đĩa: 125mm
 • Bảo hành: 6 tháng
0 đã bán
4.848.00013.721.000
 • Tốc độ không tải: 6600 rpm
 • Công suất: 2200 W
 • Đường kính đĩa: 230 mm
 • Bảo Hành: 6 tháng
0 đã bán
2.942.000
 • Tốc độ không tải: 12.000 rpm
 • Công suất: 570W
 • Đường kính đĩa: 100mm
 • Bảo hành: 6 tháng 
0 đã bán
2.409.000
 • Công suất: 1400 W
 • Tốc độ không tải: 10.000 rpm
 • Đường kính đĩa: 125 mm
 • Bảo hành: 36 tháng
0 đã bán
1.854.780
 • Tốc độ không tải: 11000 rpm
 • Điện thế pin: 18 V
 • Đường kính đĩa: 100 mm
 • Bảo hành: 6 tháng
0 đã bán
2.002.0006.800.000
 • Tốc độ không tải: 11000 rpm
 • Công suất: 1100 W
 • Đường kính lưỡi mài: 100mm
 • Bảo hành: 6 tháng
0 đã bán
1.925.000
 • Tốc độ không tải: 1.100 rpm 
 • Công suất: 580W
 • Đường kính đĩa: 100 mm
 • Bảo hành: 6 tháng 
0 đã bán
1.001.000
 • Điện thế: 20V
 • Tốc độ không tải: 9000 v/p
 • Đường kính: 115/125 mm
 • Bảo hành: 36 tháng
0 đã bán
2.602.620
 • Tốc độ không tải: 8500 rpm
 • Đường kính lưỡi: 125 mm
 • Dung lượng pin: 18 V
 • Bảo hành: 6 tháng
0 đã bán
4.330.0009.148.000
 • Tốc độ không tải: 8500 rpm
 • Công suất: 2400 W
 • Đường kính đĩa: 180 mm
 • Bảo Hành: 6 tháng
0 đã bán
2.805.000
 • Tốc độ không tải: 11.000 rpm 
 • Công suất: 710W
 • Đường kính đĩa: 100mm
 • Bảo hành: 6 tháng
0 đã bán
909.000
 • Tốc độ không tải:  3,000 – 8,500 rpm
 • Đường kính đĩa: 100mm
 • Điện thế pin: 40V
 • Bảo hành: 6 tháng
0 đã bán
4.620.00013.569.000
 • Tốc độ không tải: 6600 rpm
 • Công suất: 2800 W
 • Đường kính đĩa: 230 mm
 • Bảo Hành: 6 tháng
0 đã bán
5.107.000
 • Tốc độ không tải: 8000 rpm
 • Công suất: 1800 W
 • Đường kính đĩa: 180 mm
 • Bảo hành: 36 tháng
0 đã bán
2.283.420
 • Tốc độ không tải: 8500 rpm
 • Điện thế pin: 18 V
 • Đường kính đĩa: 100 mm
 • Bảo hành: 6 tháng
0 đã bán
3.491.0008.843.000
 • Tốc độ không tải: 2800 – 11000 rpm
 • Công suất: 1400W
 • Đường kính đĩa: 100mm
 • Bảo hành: 6 tháng
0 đã bán
2.531.000
 • Tốc độ không tải: 11.000 rpm 
 • Công suất: 570W
 • Đường kính đĩa: 125 mm
 • Bảo hành: 6 tháng 
0 đã bán
1.078.000
 • Công suất: 1700W
 • Tốc độ không tải: 9000 v/p
 • Đường kính: 125/150mm
 • Bảo hành: 36 tháng
0 đã bán
3.300.300
 • Tốc độ không tải: 3.000-8.500 rpm
 • Điện thế pin: 18V
 • Đường kính đá mài: 125mm
 • Bảo hành: 6 tháng
0 đã bán
4.513.0009.757.000
Zalo
Hotline
Zalo
Hotline
Zalo Zalo
Hotline Hotline