• Tốc độ không tải: 6600 rpm
 • Công suất: 2200 W
 • Đường kính đĩa: 230 mm
 • Bảo Hành: 6 tháng
0 đã bán
2.607.000
 • Tốc độ không tải: 11.000 rpm 
 • Công suất: 850W
 • Đường kính đĩa: 100mm
 • Bảo hành: 6 tháng
0 đã bán
770.000
 • Công suất: 1010 W
 • Đường kính đá mài: 100 mm
 • Tốc độ không tải: 11.500 rpm
 • Bảo hành: 36 tháng
0 đã bán
1.623.360
 • Tốc độ không tải: 11000 rpm
 • Công suất: 840W
 • Đường kính đĩa: 100mm
 • Bảo hành: 6 tháng
0 đã bán
1.324.000
 • Tốc độ không tải: 8500 rpm
 • Công suất: 2400 W
 • Đường kính đĩa: 230 mm
 • Bảo hành: 36 tháng
0 đã bán
3.681.060
 • Tốc độ không tải: 3000-8500 rpm
 • Điện thế pin: 18 V
 • Đường kính đĩa: 100 mm
 • Bảo hành: 6 tháng
0 đã bán
4.391.0009.681.000
 • Tốc độ không tải: 11000 rpm
 • Công suất: 720W
 • Đường kính đĩa: 125mm
 • Bảo hành: 6 tháng

 

0 đã bán
4.742.000
 • Tốc độ không tải: 11.000 rpm 
 • Công suất: 720W
 • Đường kính đĩa: 100mm
 • Bảo hành: 6 tháng 
0 đã bán
832.000
 • Tốc độ không tải: 11.000 vòng/phút
 • Công suất: 850W
 • Đường kính đĩa mài/cắt: 100mm
 • Bảo hành: 12 tháng
0 đã bán
690.000813.050
 • Tốc độ không tải: 8500 rpm
 • Điện thế pin: 40 V
 • Bảo hành: 6 tháng
 • Đường kính đĩa: 100mm
0 đã bán
3.812.00012.807.000
 • Tốc độ không tải: 6600 rpm
 • Công suất: 2400 W
 • Đường kính đĩa: 230 mm
 • Bảo hành: 6 tháng
0 đã bán
2.927.0003.385.000
 • Tốc độ không tải: 11.000 rpm
 • Đường kính đá: 120 mm
 • Công suất: 850 W
 • Bảo hành: 6 tháng
0 đã bán
847.000
 • Công suất: 720 W
 • Tốc độ không tải: 11.000 rpm
 • Đường kính đá mài: 125 mm
 • Bảo hành: 36 tháng
0 đã bán
1.143.420
 • Tốc độ không tải: 6,600 rpm 
 • Công suất: 2.000 W
 • Đường kính đĩa: 230mm
 • Bảo hành: 6 tháng
0 đã bán
2.287.000
-45.000
 • Công suất: 950 W
 • Tốc độ không tải: 11000 rpm
 • Đường kính đĩa: 125 mm
 • Bảo hành: 6 tháng
0 đã bán
853.000 898.000
Zalo
Hotline
Zalo
Hotline
Zalo Zalo
Hotline Hotline