• Công suất: 2 HP
 • Áp suất tối đa: 10 bar
 • Dung tích bình chứa: 88 L
 • Bảo hành: 12 tháng
0 đã bán
9.955.000
 • Công suất: 0.5 HP
 • Áp suất tối đa: 8 bar
 • Dung tích bình chứa: 185 bpm
 • Bảo hành: 12 tháng
0 đã bán
2.695.000
 • Công suất: 5 HP
 • Áp suất tối đa: 9 kg/cm²
 • Dung tích bình chứa: 155 lít
 • Bảo hành: 12 tháng
0 đã bán
23.595.000
 • Công suất: 1 HP
 • Áp suất tối đa: 10 bar
 • Dung tích bình chứa: 185 bpm
 • Bảo hành: 12 tháng
0 đã bán
2.827.000
 • Công suất: 3 HP
 • Áp suất tối đa: 8 bar
 • Dung tích bình chứa: 95 L
 • Bảo hành: 12 tháng
0 đã bán
12.870.000
 • Công suất: 2 HP
 • Áp suất tối đa: 10 kg/cm²
 • Dung tích bình chứa: 30 lít
 • Bảo hành: 12 tháng
0 đã bán
15.400.000
 • Công suất nạp khí: 7,5HP
 • Bình chứa: 250L
 • Áp lực vận hành: 8 kg/cm2
 • Bảo hành: 12 tháng
0 đã bán
51.425.000
 • Công suất: 7.5 HP – 5.5 Kw
 • Lưu lượng: 960 lít / phút
 • Áp lực làm việc: 8 kg/cm2
 • Bảo hành: 12 tháng
0 đã bán
30.800.000
 • Công suất: 7.5 HP
 • Áp suất làm việc: 12 kg/cm²
 • Dung tích bình chứa: 228 lít
 • Bảo hành: 12 tháng
0 đã bán
33.660.000
 • Công suất: 5 HP
 • Áp suất làm việc: 8 kg/cm²
 • Lưu lượng: 635 l/p
 • Bảo hành: 12 tháng
0 đã bán
33.000.000
 • Công suất: 10 HP – 7.5 Kw
 • Lưu lượng: 1390 lít / phút
 • Áp lực làm việc: 8 kg/cm2
 • Bảo hành: 12 tháng
0 đã bán
39.974.000
 • Công suất: 10 HP
 • Áp suất tối đa: 16 kg/cm²
 • Dung tích bình chứa: 282 lít
 • Bảo hành: 12 tháng
0 đã bán
46.244.000
 • Công suất: 15HP
 • Lưu lượng: 1470 lít/phút
 • Áp lực làm việc: 12 bar
 • Bảo hành: 12 tháng
0 đã bán
44.825.000
 • Công suất: 7.5 / 5 HP/kW.
 • Lưu lượng: 730 lít/phút.
 • Áp suất làm việc: 12 kg/cm²
 • Bảo hành: 12 tháng
0 đã bán
55.770.000
 • Công suất: 15 HP / 11.2 KW
 • Áp suất sử dụng:  8 bar
 • Số đầu xylanh: 4
 • Bảo hành: 12 tháng.
0 đã bán
33.396.000
 • Công suất: 5 HP
 • Áp suất làm việc: 12 kg/cm²
 • Dung tích bình chứa: 250 lít
 • Bảo hành: 12 tháng
0 đã bán
41.360.000
 • Công suất: 10HP
 • Lưu lượng: 1300 l/phút
 • Áp lực làm việc: 8 bar
 • Bảo hành: 12 tháng
0 đã bán
45.694.000
 • Công suất: 7.5 HP
 • Áp suất tối đa: 10 kg/cm²
 • Dung tích bình chứa: 228 lít
 • Bảo hành: 12 tháng
0 đã bán
38.225.000
Zalo
Hotline
Zalo
Hotline
Zalo Zalo
Hotline Hotline