• Thang đo pH: -2.00 – 16.00 pH
 • Độ phân giải: 0.01 pH
 • Độ chính xác: ± 0.02 pH
 • Bảo hành: 12 tháng
0 đã bán
6.049.000
 • Thang đo pH: 0 – 14 pH
 • Độ phân giải: 0.1 pH
 • Độ chính xác: ±0.2 pH
 • Bảo hành: 06 tháng
5 đã bán
633.000
 • Thang đo pH: 0.0 – 14.0 pH.
 • Độ phân giải: 0.01 pH
 • Độ chính xác: ± 0.02 pH.
 • Bảo hành: 12 tháng
0 đã bán
2.910.000
 • Thang đo pH: 0.0 – 14.0 pH
 • Độ phân giải: 0.1 pH
 • Độ chính xác: ± 0.2 pH
 • Bảo hành: 12 tháng
1 đã bán
2.783.000
 • Thang đo pH: -2.00 – 16.00 pH
 • Độ phân giải: 0.01 pH
 • Độ chính xác: ±0.01 pH
 • Bảo hành: 12 tháng
0 đã bán
7.935.000
 • Thang đo pH: -2.00 – 16.00 pH
 • Khoảng đo nhiệt độ: -20.0 – 120.00 độ C
 • Độ chính xác pH: ±0.01 pH
 • Bảo hành: 12 tháng
0 đã bán
6.670.000
 • Thang đo pH: -2.00 – 16.00 pH
 • Độ phân giải: 0.01 pH
 • Độ chính xác: ±0.05 pH
 • Bảo hành: 06 tháng
0 đã bán
2.070.000
 • Thang đo pH: -2.0 – 16.0pH
 • Độ phân giải: 0.1 pH
 • Độ chính xác: ± 0.01 pH
 • Bảo hành: 06 tháng
1 đã bán
1.758.000
 • Thang đo pH: 0.0 – 14.0 pH
 • Độ phân giải: 0.1 pH
 • Độ chính xác: ± 0.1 pH
 • Bảo hành: 12 tháng
2 đã bán
805.000
4.9/5 60 đánh giá
241 đã bán
3.795.000
Zalo
Hotline
Zalo
Hotline
Zalo Zalo
Hotline Hotline