• Khoảng đo: 0-150mm
 • Độ chia: 0.01mm
 • Sai số: ±0.03mm
 • Bảo hành: 12 tháng.
4.9/5 60 đánh giá
120 đã bán
1.317.000
 • Khoảng đo: 0-150mm
 • Độ chia: 0.05mm
 • Sai số: ±0.07mm
 • Bảo hành: 12 tháng.
0 đã bán
692.000

● Thông tin nổi bật
● Thông tin cần thiết

4.9/5 60 đánh giá
240 đã bán
265.000
 • Khoảng đo: 0-200mm
 • Độ chia: 0.01mm
 • Sai số: ±0.03mm
 • Bảo hành: 12 tháng.
4.8/5 60 đánh giá
120 đã bán
1.996.000
 • Khoảng đo: 300mm
 • Độ chia:0.05mm
 • Sai số: ±0.08mm
 • Bảo hành: 12 tháng.
0 đã bán
1.721.000
 • Khoảng đo: 0.05-200 mm
 • Độ chia: 0.05mm
 • Sai số: ±0.07mm
 • Bảo hành: 12 tháng.
0 đã bán
993.000
 • Khoảng đo: 25-50 mm
 • Độ chia: 0.01mm
 • Sai số: ±0.01mm
 • Bảo hành: 12 tháng.
0 đã bán
1.134.000
 • Khoảng đo: 0-150mm
 • Độ chia: 0.1mm
 • Sai số: ±0.03mm
 • Bảo hành: 12 tháng.
0 đã bán
576.000
 • Khoảng đo: 300mm
 • Độ chia: 0.01mm
 • Sai số: ±0.04mm
 • Bảo hành: 12 tháng.
0 đã bán
3.253.000
Zalo
Hotline
Zalo
Hotline
Zalo Zalo
Hotline Hotline