● Thông tin nổi bật
● Thông tin cần thiết

4.9/5 60 đánh giá
180 đã bán
271.819
-15%
 • Khoảng đo: 0-150mm
 • Độ chia: 0.1mm
 • Sai số: ±0.03mm
 • Bảo hành: 12 tháng.
4 đã bán
566.000
 • Khoảng đo: 0.05-200 mm
 • Độ chia: 0.05mm
 • Sai số: ±0.07mm
 • Bảo hành: 12 tháng.
0 đã bán
1.019.319
 • Khoảng đo: 0-150mm
 • Độ chia: 0.05mm
 • Sai số: ±0.07mm
 • Bảo hành: 12 tháng.
0 đã bán
710.909
-17%
 • Khoảng đo: 25-50 mm
 • Độ chia: 0.01mm
 • Sai số: ±0.01mm
 • Bảo hành: 12 tháng.
0 đã bán
1.114.000
-13%
 • Khoảng đo: 0-150mm
 • Độ chia: 0.01mm
 • Sai số: ±0.03mm
 • Bảo hành: 12 tháng.
4.9/5 60 đánh giá
151 đã bán
1.352.000
-13%
 • Khoảng đo: 0-200mm
 • Độ chia: 0.01mm
 • Sai số: ±0.03mm
 • Bảo hành: 12 tháng.
4.8/5 60 đánh giá
181 đã bán
2.049.000
 • Khoảng đo: 300mm
 • Độ chia:0.05mm
 • Sai số: ±0.08mm
 • Bảo hành: 12 tháng.
0 đã bán
1.766.819
-15%
 • Khoảng đo: 300mm
 • Độ chia: 0.01mm
 • Sai số: ±0.04mm
 • Bảo hành: 12 tháng.
1 đã bán
3.253.000
Zalo
Hotline
Zalo
Hotline
Zalo Zalo
Hotline Hotline