• Thang đo: 0.0 – 14.0 pH
 • Độ phân giải: 0.1 pH
 • Độ chính xác:  ± 0.2 pH
 • Bảo hành: 12 tháng
978.000
HOT!
 • Thang đo: 0.0 – 14.0 pH
 • Độ phân giải: 0.1 pH
 • Độ chính xác:  ± 0.2 pH
 • Bảo hành: 06 tháng
918.000
HOT!
 • Thang đo pH: 0.00 – 14.00 pH
 • Độ phân giải: 0.01 pH
 • Độ chính xác pH: ± 0.02 pH
 • Bảo hành: 12 tháng
6.630.000
HOT!
 • Thang đo pH: 0.00 – 14.00 pH
 • Độ phân giải: 0.01 pH
 • Độ chính xác: ±0.03 pH
 • Bảo hành: 12 tháng
2.040.000
 • Thang đo: 0 – 1990 µS
 • Độ phân giải: 1 µS
 • Độ chính xác: ± 2% FS
 • Bảo hành: 12 tháng.
1.075.000
 • Thang đo: 0.1 – 19.9 mS
 • Độ phân giải: 0.1 mS
 • Độ chính xác: ±2% FS
 • Bảo hành: 12 tháng.
958.000
 • Thang đo: 0-199.9µS / 0-1999µS
 • Độ phân giải: 0.1µS / 1µS
 • Độ chính xác: ±2% FS
 • Bảo hành: 12 tháng.
3.881.000
 • Thang đo: 100 – 19900 µS
 • Độ phân giải: 100 µS
 • Độ chính xác: ± 2% FS
 • Bảo hành: 12 tháng.
704.000
HOT!
 • Thang đo: 0 – 32% Brix
 • Tính năng: Đo độ ngọt
 • Độ chính xác: ± 0.2 %
 • Bảo hành: 12 tháng.
1.428.000
 • Thang đo: 10 – 1990 µS
 • Độ phân giải: 10 µS
 • Độ chính xác: ± 2% FS
 • Bảo hành: 12 tháng.
704.000
HOT!
 • Thang đo: 0 – 80 % Brix
 • Tính năng: Đo độ ngọt
 • Độ chính xác: ± 1 %
 • Bảo hành: 12 tháng.
1.530.000
 • Thang đo: 0 – 1999µS / 0 – 199.9mS
 • Độ phân giải: 0.1µS / 1µS / 0.01mS / 0.1mS
 • Độ chính xác: ±0.05% FS
 • Bảo hành: 12 tháng.
6.647.000
HOT!
 • Thang đo: 0 – 80 %
 • Tính năng: Đo độ cồn
 • Độ chính xác: ± 1 %
 • Bảo hành: 12 tháng.
1.530.000
HOT!

Khoảng đo: 0 – 50 ppt

Độ phân giải: 1 ppt

Độ chính xác: ±2 ppt

Bảo hành: 12 tháng

1.466.000
HOT!

Khoảng đo: 0.0 – 10.0ppt.

Độ phân giải: 0.1ppt

Độ chính xác: ± 0.3ppt.

Bảo hành: 12 tháng.

1.271.000
Zalo
Hotline
Zalo
Hotline
Zalo Zalo
Hotline Hotline