• Thang đo: 0.0 – 14.0 pH
 • Độ phân giải: 0.1 pH
 • Độ chính xác:  ± 0.2 pH
 • Bảo hành: 12 tháng
3 đã bán
1.063.000
4.9/5 60 đánh giá
180 đã bán
122.000
 • Thang đo: 0 – 1999µS / 0 – 199.9mS
 • Độ phân giải: 0.1µS / 1µS / 0.01mS / 0.1mS
 • Độ chính xác: ±0.05% FS
 • Bảo hành: 12 tháng.
0 đã bán
6.820.000
4.9/5 60 đánh giá
240 đã bán
149.000
 • Thang đo: 0-199.9µS / 0-1999µS
 • Độ phân giải: 0.1µS / 1µS
 • Độ chính xác: ±2% FS
 • Bảo hành: 12 tháng.
0 đã bán
3.881.000
 • Thang đo: 0.1 – 19.9 mS
 • Độ phân giải: 0.1 mS
 • Độ chính xác: ±2% FS
 • Bảo hành: 12 tháng.
0 đã bán
983.000
5/5 60 đánh giá
240 đã bán
271.000
5/5 60 đánh giá
240 đã bán
133.000
 • Thang đo: 0 – 28 %
 • Tính năng: Đo độ mặn
 • Độ chính xác: ± 0.2 %
 • Bảo hành: 12 tháng.
4.8/5 88 đánh giá
264 đã bán
1.806.000
Zalo
Hotline
Zalo
Hotline
Zalo Zalo
Hotline Hotline