• Đo độ ẩm: 10 – 99% RH
 • Đo nhiệt độ: 14 – 140 °F và -10 – 60 °C
 • Sai số: ± 4% RH, 1°C và ± 1.8°F
 • Bảo hành: 12 tháng
4.8/5 60 đánh giá
240 đã bán
937.000
 • Thang đo: -50 – 1000 °C
 • Độ chính xác: ± 1 %
 • Độ phân giải: 0.1 °F/ °C
 • Bảo hành: 12 tháng
0 đã bán
3.750.000
-15%
 • Đo độ ẩm: 10 – 85 % RH 
 • Đo nhiệt độ: 14 – 140 ° F và -10 – 60 °C
 • Sai số: ± 6% RH, 1 °C và 1.8 °F 
 • Bảo hành: 12 tháng
4.6/5 60 đánh giá
180 đã bán
656.000 767.520
 • Đo độ ẩm: 10 – 90 % RH 
 • Đo nhiệt độ: 14 – 122 °F và -10 – 50 °C
 • Sai số: ± 5% RH, 1 °C và 1.8 °F 
 • Bảo hành: 12 tháng
0 đã bán
1.370.377
 • ACA: 1500A
 • DCV: 1000V
 • ACV: 750V
 • Bảo hành: 12 tháng
4.6/5 60 đánh giá
120 đã bán
4.247.100
-14%
 • Đo độ ẩm: 10% đến 85% RH
 • Đo nhiệt độ: 14 – 140 °F và -10 – 60 °C
 • Sai số: 6% RH, 1 °C và 1.8 °F
 • Bảo hành: 12 tháng
4.9/5 60 đánh giá
120 đã bán
861.000 998.760
 • Đo độ ẩm gỗ: 6% – 44%
 • Đo VLXD: 0.2 – 2.0 %
 • Sai số: ± 1 % và 0,1 %
 • Bảo hành: 12 tháng
4.8/5 60 đánh giá
120 đã bán
1.875.000
 • Thang đo: -50 – 1300 °C
 • Độ chính xác: 0.3%Rdg
 • Độ phân giải: 0.1°/ 1°
 • Bảo hành: 12 tháng
0 đã bán
2.063.000
 • Thang đo: -50 – 650 °C
 • Độ chính xác: ± 1%
 • Độ phân giải: 0.1°F/°C, 1°F/°C
 • Bảo hành: 12 tháng

 

4.8/5 60 đánh giá
240 đã bán
1.875.000
-14%
 • Thang đo: ‐20°C – 650°C
 • Độ chính xác: ± 4°C, ± 2.5°C
 • Độ phân giải: 0,1 °F /°C
 • Bảo hành: 12 tháng
4.8/5 60 đánh giá
240 đã bán
1.566.000 1.816.560
-14%
 • Thang đo: 2°C – 42.5° C
 • Độ chính xác: ± 1.5 ° F, ± 0.8 °C
 • Độ phân giải: 0.1°C/ °F
 • Bảo hành: 12 tháng
4.6/5 64 đánh giá
256 đã bán
2.813.000 3.263.080
-13%
 • Đo độ ẩm: 10 – 99% RH
 • Đo nhiệt độ: 14-140°F/-10- 60°C
 • Sai số: ± 4% RH
 • Bảo hành: 12 tháng
4.9/5 60 đánh giá
120 đã bán
1.174.000 1.350.100
 • Thang đo: -50 – 1000°C
 • Độ chính xác: ± 1%
 • Độ phân giải: 0.1 °F/ °C
 • Bảo hành: 12 tháng
0 đã bán
5.626.000
-17%
 • Đo độ ẩm: 10-99% RH
 • Đo nhiệt độ: -10 – 60 °C
 • Sai số: ± 5% RH
 • Bảo hành: 12 tháng
4.6/5 60 đánh giá
240 đã bán
844.000 1.012.800
-16%
 • Thang đo: -50 – 800 °C
 • Độ chính xác: ± 2%
 • Độ phân giải: 0.1 °F/ °C
 • Bảo hành: 12 tháng
4.8/5 60 đánh giá
180 đã bán
2.740.000 3.260.600
 • Đo độ ẩm: 10 – 85 % RH 
 • Đo nhiệt độ: 14 – 122 ºF và -10 – 50 ºC
 • Sai số: ± 5% RH, 1 ºC và ± 2 ºF 
 • Bảo hành: 12 tháng
0 đã bán
656.000
-13%
 • Đo độ ẩm: 0 – 100% RH
 • Đo nhiệt độ: -40-158 °F/-40-70 °C 
 • Sai số: ± 3% RH
 • Bảo hành: 12 tháng
5/5 60 đánh giá
240 đã bán
1.762.000 2.026.300
-14%
 • Thang đo: -20 – 332 ° C
 • Độ chính xác: ± 2%
 • Độ phân giải: 0,1 °F /°C
 • Bảo hành: 12 tháng
4.8/5 60 đánh giá
240 đã bán
1.370.000 1.589.200
 • Thang đo: -50 – 600 °C
 • Độ chính xác: ± 2%
 • Độ phân giải: 0.1 °F /°C
 • Bảo hành: 12 tháng
0 đã bán
1.500.000
 • Đo độ ẩm: 10 – 90% RH
 • Đo nhiệt độ: 14 – 140°F/ -10 – 60°C
 • Sai số: 5% RH, 0,6°C, ± 1.2°F 
 • Bảo hành: 12 tháng
0 đã bán
4.876.000
 • Thang đo pH:0.00 – 14.00pH
 • Độ phân giải: 0.01 pH
 • Độ chính xác: ± 0.01 pH
 • Bảo hành: 06 tháng
4.8/5 60 đánh giá
240 đã bán
1.872.000
 • ACA: 1000A
 • DCV: 1000V
 • ACV: 1000V
 • Bảo hành: 12 tháng
0 đã bán
5.461.500
 • Đo độ ẩm: 10 – 90% RH
 • Đo nhiệt độ: -4 – 122°F/ -20 – 50°C
 • Sai số: ± 3% RH, 1°C, ± 1,8°F 
 • Bảo hành: 12 tháng
0 đã bán
2.907.000
 • Đo độ ẩm: 20 – 90%
 • Đo nhiệt độ: 14 – 140°F/ -10 – 60°C
 • Sai số: ± 5% RH, 1 °C, ± 2 °F 
 • Bảo hành: 12 tháng
0 đã bán
3.750.000
 • Thang đo pH: 0.00 – 14.00pH
 • Độ phân giải: 0.01pH
 • Độ chính xác: ±0.01pH
 • Bảo hành: 12 tháng
0 đã bán
3.524.134
 • ACA: 1000A
 • DCV: 600V
 • ACV: 600V
 • Bảo hành: 12 tháng
0 đã bán
3.135.000
 • Đo độ ẩm: 10 – 90% RH
 • Đo nhiệt độ: -4 – 122°F/ -20 – 50°C 
 • Sai số: ± 3% RH, ± 0,6°C, ± 1°F
 • Bảo hành: 12 tháng
0 đã bán
1.875.000
 • Thang đo: 0 – 50 °C
 • Độ chính xác: ± 0.9 °F/ 1 °C
 • Độ phân giải: 0.1 °F/ °C
 • Bảo hành: 12 tháng
0 đã bán
1.313.000
 • Đo độ ẩm: 0 – 99,9% RH 
 • Đo nhiệt độ: -4 – 122°F/ -20 – 50°C 
 • Sai số: ± 3% RH, ± 0,6°C, ± 1°F
 • Bảo hành: 12 tháng
0 đã bán
1.875.000
Zalo
Hotline
Zalo
Hotline
Zalo Zalo
Hotline Hotline