• Thang đo pH: 0 – 14 pH
 • Độ phân giải: 0.1 pH
 • Độ chính xác: ±0.2 pH
 • Bảo hành: 06 tháng
0 đã bán
770.500
 • Thang đo pH: -2.00 – 16.00 pH
 • Khoảng đo nhiệt độ: -20.0 – 120.00 độ C
 • Độ chính xác pH: ±0.01 pH
 • Bảo hành: 12 tháng
0 đã bán
7.861.000
 • Thang đo pH: -2.00 – 16.00 pH
 • Độ phân giải: 0.01 pH
 • Độ chính xác: ±0.05 pH
 • Bảo hành: 06 tháng
0 đã bán
2.014.000
 • Thang đo pH: -2.0 – 16.0pH
 • Độ phân giải: 0.1 pH
 • Độ chính xác: ± 0.01 pH
 • Bảo hành: 06 tháng
0 đã bán
1.559.000
 • Thang đo pH: 0.0 – 14.0 pH
 • Độ phân giải: 0.1 pH
 • Độ chính xác: ± 0.1 pH
 • Bảo hành: 12 tháng
0 đã bán
1.127.000
 • Thang đo pH: -2.00 – 16.00 pH
 • Độ phân giải: 0.01 pH
 • Độ chính xác: ± 0.02 pH
 • Bảo hành: 12 tháng
0 đã bán
4.492.000
 • Thang đo pH: 0.0 – 14.0 pH.
 • Độ phân giải: 0.01 pH
 • Độ chính xác: ± 0.02 pH.
 • Bảo hành: 12 tháng
0 đã bán
2.657.000
 • Thang đo pH: 0.0 – 14.0 pH
 • Độ phân giải: 0.1 pH
 • Độ chính xác: ± 0.2 pH
 • Bảo hành: 12 tháng
0 đã bán
2.490.000
 • Thang đo pH: -2.00 – 16.00 pH
 • Độ phân giải: 0.01 pH
 • Độ chính xác: ±0.01 pH
 • Bảo hành: 12 tháng
0 đã bán
9.008.000
 • Thang đo pH: -2.00 – 16.00 pH
 • Độ phân giải: 0.01 pH
 • Độ chính xác: ± 0.02 pH
 • Bảo hành: 12 tháng
0 đã bán
9.563.000
 • Thang đo pH: -2.00 – 16.00
 • Độ phân giải: 0.01 pH
 • Độ chính xác: ± 0.02 pH
 • Bảo hành: 12 tháng
0 đã bán
8.777.000
Zalo
Hotline
Zalo
Hotline
Zalo Zalo
Hotline Hotline