• Điện trở: 40MΩ
 • DCV: 500V
 • ACV: 500V
 • Bảo hành: 12 tháng
0 đã bán
635.040
 • DCA: 0,3A
 • DCV: 600V 
 • ACV: 600V 
 • Bảo hành: 12 tháng
0 đã bán
992.320
 • DCA: 0.3A
 • DCV: 600V 
 • ACV: 600V 
 • Bảo hành: 12 tháng
0 đã bán
1.282.400
 • DCV: 1000 V
 • Điện trở: 600kΩ
 • ACV: 1000V
 • Bảo hành: 12 tháng
4.9/5 60 đánh giá
120 đã bán
2.492.000
 • Điện trở: 40MΩ
 • DCV: 500V
 • ACV: 500V
 • Bảo hành: 12 tháng
0 đã bán
771.680
 • DCV: 1000V
 • Điện trở: 40MΩ
 • ACV: 1000V
 • Bảo hành: 12 tháng
0 đã bán
1.542.240
 • ACA: 2000A
 • DCA: 2000A
 • ACV: 1000V
 • Bảo hành: 12 tháng
4.8/5 60 đánh giá
240 đã bán
5.921.440
 • ACA: 1000A
 • DCV: 600A
 • ACV: 600A
 • Bảo hành: 12 tháng
4.8/5 60 đánh giá
240 đã bán
1.638.560
 • ACA: 400A
 • DCV: 600V
 • ACV: 600V
 • Bảo hành: 12 tháng
0 đã bán
3.265.920
 • DCA: 10A
 • DCV: 1000V
 • ACV: 1000V
 • Bảo hành: 12 tháng
0 đã bán
2.031.680
 • DCV: 1000V
 • Điện trở: 40MΩ
 • ACV: 1000V
 • Bảo hành: 12 tháng
0 đã bán
2.243.360
 • ACA: 400A
 • DCV: 600V
 • ACV: 600V
 • Bảo hành: 12 tháng
0 đã bán
1.935.360
 • DCA: 100A
 • DCV: 600V
 • ACV: 600V
 • Bảo hành: 12 tháng
0 đã bán
2.822.400
 • ACA: 400A
 • DCA: 400A
 • Nguồn: LR03X2
 • Bảo hành: 12 tháng
0 đã bán
3.374.560
 • ACA: 3000A
 • Nguồn: LR03X2
 • Hiển thị: 3150
 • Bảo hành: 12 tháng
0 đã bán
6.048.000
 • Điện trở: 40MΩ
 • DCV: 500V
 • ACV: 500V
 • Bảo hành: 12 tháng
0 đã bán
1.282.400
 • DCA: 0.25A
 • DCV: 1000V 
 • ACV: 1000V 
 • Bảo hành: 6 tháng 
0 đã bán
1.693.440
 • ACA: 1200A
 • DCV: 600V
 • ACV: 600V
 • Bảo hành: 12 tháng
0 đã bán
3.128.160
 • DCA: 11A
 • DCV: 1000V
 • ACV: 1000V
 • Bảo hành: 12 tháng
0 đã bán
3.623.200
 • Điện trở: 2MΩ
 • DCV: 500V 
 • ACV: 500V 
 • Bảo hành: 6 tháng
0 đã bán
2.721.600
 • ACA: 300A
 • Nguồn: LR03x2
 • Hiển thị: 6000
 • Bảo hành: 12 tháng
0 đã bán
2.200.800
 • DCA: 10A
 • DCV: 999.9V
 • ACV: 999.9V
 • Bảo hành: 12 tháng
0 đã bán
5.286.400
 • ACA: 400A
 • DCV: 600V
 • ACV: 600V
 • Bảo hành: 12 tháng
0 đã bán
10.420.480
 • DCA: 10A
 • DCV: 1000V
 • ACV: 1000V
 • Bảo hành: 12 tháng
0 đã bán
8.001.280
 • ACA: 660A
 • DCV: 600V
 • ACV: 600V
 • Bảo hành: 12 tháng

 

0 đã bán
3.562.720
 • DCA: 0.25A
 • DCV: 500V 
 • ACV: 500V 
 • Bảo hành: 12 tháng
0 đã bán
1.040.480
 • DCV: 120M 
 • ACV: 750V 
 • DCA: 0.3A
 • Bảo hành: 6 tháng
0 đã bán
1.995.840
 • DCA: 10A
 • DCV: 999.9V
 • ACV: 999.9V
 • Bảo hành: 12 tháng
0 đã bán
4.052.160
 • ACA: 600A
 • ACV: 600V
 • Hiển thị: 1999
 • Bảo hành: 12 tháng
0 đã bán
1.191.680
 • DCA: 10A
 • DCV: 1000V
 • ACV: 750V
 • Bảo hành: 12 tháng 
0 đã bán
2.031.680
Zalo
Hotline
Zalo
Hotline
Zalo Zalo
Hotline Hotline