• ACA: 10A
 • DCV: 1000V
 • ACV: 750V
 • Bảo hành: 12 tháng
0 đã bán
322.300
 • DCA: 10A
 • DCV: 600V
 • ACV: 600V
 • Bảo hành: 12 tháng
1 đã bán
237.600
 • ACA: 600A
 • ACV: 750V
 • Điện trở: 2000Ω
 • Bảo hành: 12 tháng
0 đã bán
948.200
 • ACA: 400A
 • DCV: 600V
 • ACV: 600V
 • Bảo hành: 12 tháng
0 đã bán
1.067.000
 • DCA: 400A
 • DCV: 600V
 • DCC: 4000µA
 • Bảo hành: 12 tháng
0 đã bán
1.575.200
 • ACA: 1000A
 • ACV: 750V
 • Điện trở: 4000Ω
 • Bảo hành: 12 tháng
0 đã bán
1.456.400
 • DCA: 660 A
 • DCV: 1000 V
 • ACV: 750 V
 • Bảo hành: 12 tháng
0 đã bán
2.541.000
 • DCA: 600 A
 • DCV: 600 V
 • ACV: 600 V
 • Bảo hành: 12 tháng
0 đã bán
1.964.600
 • Điện trở: 40MΩ
 • DCV: 600V 
 • ACV: 600V 
 • Bảo hành: 12 tháng
0 đã bán
1.101.100
 • ACA: 1200A
 • DCV: 750V
 • ACV: 1000V
 • Bảo hành: 12 tháng
0 đã bán
2.270.400
 • DCA: 400A 
 • DCV: 600V 
 • ACV: 600V 
 • Bảo hành: 12 tháng
0 đã bán
4.557.300
 • ACA: 300A
 • Điện trở: 5KΩ
 • ACV: 600V
 • Bảo hành: 12 tháng
0 đã bán
1.067.000
 • ACA: 600A
 • ACV: 600V
 • Điện trở: 200Ω
 • Bảo hành: 12 tháng

 

0 đã bán
1.016.400
 • ACA: 600A
 • ACV: 600V
 • Điện trở: 4000Ω
 • Bảo hành: 12 tháng
0 đã bán
3.133.900
 • ACA: 1200A
 • DCV: 750V
 • ACV: 1000V
 • Bảo hành: 12 tháng
0 đã bán
2.117.500
4.8/5 60 đánh giá
240 đã bán
1.578.000
Zalo
Hotline
Zalo
Hotline
Zalo Zalo
Hotline Hotline