• Thang đo: 0.0 – 14.0 pH
 • Độ phân giải: 0.1 pH
 • Độ chính xác:  ± 0.2 pH
 • Bảo hành: 12 tháng
0 đã bán
978.000
5/5 60 đánh giá
240 đã bán
264.000
5/5 60 đánh giá
240 đã bán
127.000
4.9/5 60 đánh giá
180 đã bán
117.000
 • Thang đo: 0 – 1999µS / 0 – 199.9mS
 • Độ phân giải: 0.1µS / 1µS / 0.01mS / 0.1mS
 • Độ chính xác: ±0.05% FS
 • Bảo hành: 12 tháng.
0 đã bán
6.820.000
4.9/5 60 đánh giá
240 đã bán
137.000
 • Thang đo: 0-199.9µS / 0-1999µS
 • Độ phân giải: 0.1µS / 1µS
 • Độ chính xác: ±2% FS
 • Bảo hành: 12 tháng.
0 đã bán
3.881.000
 • Thang đo: 0.1 – 19.9 mS
 • Độ phân giải: 0.1 mS
 • Độ chính xác: ±2% FS
 • Bảo hành: 12 tháng.
0 đã bán
958.000
 • Thang đo: 0 – 32% Brix
 • Tính năng: Đo độ ngọt
 • Độ chính xác: ± 0.2 %
 • Bảo hành: 12 tháng.
4.9/5 60 đánh giá
181 đã bán
1.369.000
Zalo
Hotline
Zalo
Hotline
Zalo Zalo
Hotline Hotline