• Thang đo: 0.0 – 14.0 pH
 • Độ phân giải: 0.1 pH
 • Độ chính xác:  ± 0.2 pH
 • Bảo hành: 12 tháng
0 đã bán
978.000
-15%
 • Thang đo: 0.0 – 14.0 pH
 • Độ phân giải: 0.1 pH
 • Độ chính xác:  ± 0.2 pH
 • Bảo hành: 06 tháng
5/5 60 đánh giá
240 đã bán
918.000 1.083.240
-14%
 • Thang đo pH: 0.00 – 14.00 pH
 • Độ phân giải: 0.01 pH
 • Độ chính xác pH: ± 0.02 pH
 • Bảo hành: 12 tháng
5/5 60 đánh giá
240 đã bán
6.630.000 7.690.800
 • Thang đo: 0 – 1990 µS
 • Độ phân giải: 1 µS
 • Độ chính xác: ± 2% FS
 • Bảo hành: 12 tháng.
0 đã bán
1.075.000
-13%
 • Thang đo pH: 0.00 – 14.00 pH
 • Độ phân giải: 0.01 pH
 • Độ chính xác: ±0.03 pH
 • Bảo hành: 12 tháng
0 đã bán
2.040.000 2.346.000
 • Thang đo: 0.1 – 19.9 mS
 • Độ phân giải: 0.1 mS
 • Độ chính xác: ±2% FS
 • Bảo hành: 12 tháng.
0 đã bán
958.000
 • Thang đo: 0-199.9µS / 0-1999µS
 • Độ phân giải: 0.1µS / 1µS
 • Độ chính xác: ±2% FS
 • Bảo hành: 12 tháng.
0 đã bán
3.881.000
 • Thang đo: 100 – 19900 µS
 • Độ phân giải: 100 µS
 • Độ chính xác: ± 2% FS
 • Bảo hành: 12 tháng.
0 đã bán
704.000
-15%
 • Thang đo: 0 – 32% Brix
 • Tính năng: Đo độ ngọt
 • Độ chính xác: ± 0.2 %
 • Bảo hành: 12 tháng.
4.9/5 60 đánh giá
180 đã bán
1.428.000 1.685.040
 • Thang đo: 10 – 1990 µS
 • Độ phân giải: 10 µS
 • Độ chính xác: ± 2% FS
 • Bảo hành: 12 tháng.
0 đã bán
704.000
-13%
 • Thang đo: 0 – 80 % Brix
 • Tính năng: Đo độ ngọt
 • Độ chính xác: ± 1 %
 • Bảo hành: 12 tháng.
4.9/5 84 đánh giá
168 đã bán
1.530.000 1.759.500
 • Thang đo: 0 – 1999µS / 0 – 199.9mS
 • Độ phân giải: 0.1µS / 1µS / 0.01mS / 0.1mS
 • Độ chính xác: ±0.05% FS
 • Bảo hành: 12 tháng.
0 đã bán
7.178.760
-17%
 • Thang đo: 0 – 80 %
 • Tính năng: Đo độ cồn
 • Độ chính xác: ± 1 %
 • Bảo hành: 12 tháng.
4.8/5 90 đánh giá
180 đã bán
1.530.000 1.836.000
-17%

Khoảng đo: 0 – 50 ppt

Độ phân giải: 1 ppt

Độ chính xác: ±2 ppt

Bảo hành: 12 tháng

4.8/5 122 đánh giá
488 đã bán
1.466.000 1.759.200
 • Thang đo: 0 – 18 % Brix
 • Tính năng: Đo độ ngọt
 • Độ chính xác: ± 0.1 %
 • Bảo hành: 12 tháng.
4.8/5 88 đánh giá
264 đã bán
1.583.550
-15%

Khoảng đo: 0.0 – 10.0ppt.

Độ phân giải: 0.1ppt

Độ chính xác: ± 0.3ppt.

Bảo hành: 12 tháng.

4.7/5 172 đánh giá
688 đã bán
1.271.000 1.487.070
 • Thang đo pH: 0.0 – 14.0
 • Độ phân giải: 0.1 pH
 • Độ chính xác: ±0.2 pH
 • Bảo hành: 6 tháng
0 đã bán
1.075.000
 • Thang đo: 28 – 62 % Brix
 • Tính năng: Đo độ ngọt
 • Độ chính xác: ± 0.2 %
 • Bảo hành: 12 tháng.
0 đã bán
1.583.550
 • Thang đo pH: 0.00 – 14.00 pH
 • Độ phân giải: 0.01 pH
 • Độ chính xác: ± 0.05 pH
 • Bảo hành: 06 tháng
0 đã bán
1.124.000
-15%
 • Thang đo: 45 – 82 %
 • Tính năng: Đo độ ngọt
 • Độ chính xác: ± 0.5%
 • Bảo hành: 12 tháng.
5/5 60 đánh giá
240 đã bán
1.530.000 1.790.100
 • Thang đo pH: 0.0 – 14.0 pH
 • Độ phân giải: 0.1 pH
 • Độ chính xác: ±0.2 pH
 • Bảo hành: 06 tháng
0 đã bán
880.000
 • Thang đo: 58-90 % Brix
 • Tính năng: Đo độ ngọt
 • Độ chính xác: ± 0.5 %
 • Bảo hành: 12 tháng.
4.5/5 26 đánh giá
52 đã bán
1.466.000
 • Thang đo pH: 0.0 – 14.0 pH
 • Độ phân giải: 0.1 pH
 • Độ chính xác: ± 0.2 pH
 • Bảo hành: 06 tháng
0 đã bán
978.000
-15%
 • Thang đo: 0 – 28 %
 • Tính năng: Đo độ mặn
 • Độ chính xác: ± 0.2 %
 • Bảo hành: 12 tháng.
4.8/5 88 đánh giá
264 đã bán
1.530.000 1.790.100
 • Thang đo pH: -2.00 – 16.00pH
 • Độ phân giải: 0.01 pH
 • Độ chính xác: ± 0.02 pH
 • Bảo hành: 12 tháng
0 đã bán
5.670.000
 • Thang đo pH: 0.0 – 14.0 pH
 • Độ phân giải: 0.1 pH
 • Độ chính xác: ± 0.0 pH
 • Bảo hành: 06 tháng
0 đã bán
1.075.000
 • Thang đo: 0 – 100 ‰
 • Tính năng: Đo độ mặn
 • Độ chính xác: ± 1 ‰
 • Bảo hành: 12 tháng.
0 đã bán
1.583.550
 • Thang đo: 0 – 25 % 
 • Tính năng: Đo độ cồn
 • Độ chính xác: ± 0.2 %
 • Bảo hành: 12 tháng.
0 đã bán
1.583.550
 • Thang đo pH: 0.0 – 14.0pH
 • Độ phân giải: 0.1 pH
 • Độ chính xác: ± 0.2 pH
 • Bảo hành: 06 tháng
0 đã bán
1.075.000
-15%
 • Thang đo: 0 – 40 %; 0 – 25 %
 • Tính năng: Đo độ ngọt và cồn
 • Độ chính xác: ± 0.2 %; ± 0.2 %
 • Bảo hành: 12 tháng.
5/5 60 đánh giá
120 đã bán
1.530.000 1.805.400
Zalo
Hotline
Zalo
Hotline
Zalo Zalo
Hotline Hotline