• Điện thế pin : 7.2V
 • Thể tích: 125 – 175 ml
 • Trọng lượng: 1.5 kg
 • Bảo hành: 12 tháng
0 đã bán
Liên hệ
 • Lưu lượng hút: 588 l/p
 • Thể tích: 500 ml
 • Trọng lượng: 1.53 kg
 • Bảo hành: 12 tháng
0 đã bán
2.440.740
 • Điện áp: 12V
 • Lưu lượng khí: 1.122 lít/phút
 • Dung tích: 370ml
 • Bảo hành: 12 tháng
0 đã bán
486.780
 • Công suất : 11 W
 • Thể tích: 350 ml
 • Trọng lượng: 1.53 kg
 • Bảo hành: 12 tháng
0 đã bán
956.460
 • Dung lượng pin: 10.8V
 • Thể tích: 440 ml
 • Trọng lượng: 1.38kg
 • Bảo hành: 12 tháng
0 đã bán
1.443.240
 • Điện áp: 3.6V
 • Lưu lượng khí: 1.122 lít/phút
 • Dung tích: 370ml
 • Bảo hành: 12 tháng
0 đã bán
540.360
 • Dung lượng pin: 18V
 • Thể tích: 440 ml
 • Trọng lượng: 1.38 kg
 • Bảo hành: 12 tháng
0 đã bán
Liên hệ
Zalo
Hotline
Zalo
Hotline
Zalo Zalo
Hotline Hotline