-8%
 • Khoảng đo pH: 0.0 – 14.0 pH
 • Độ chính xác: ± 0,1 pH
 • Độ phân giải: 0.1pH
 • Bảo hành: 06 tháng
4.8/5 74 đánh giá
299 đã bán
993.000 1.076.000
-8%
 • Thang đo pH: 0.0 – 14.0 pH
 • Độ phân giải: 0.1 pH
 • Độ chính xác: ±0.2 pH
 • Bảo hành: 06 tháng
4.7/5 103 đánh giá
206 đã bán
739.000 801.000
-8%
 • Thang đo pH: -2,0 – 16,0 pH
 • Độ phân giải: 0,1 pH
 • Độ chính xác pH: ± 0,1 pH 
 • Bảo hành: 06 tháng
4.7/5 118 đánh giá
472 đã bán
2.204.000 2.400.000
-3%
 • Thang đo: 0.00 – 14.00 pH
 • Độ phân giải: 0.01 pH
 • Độ chính xác: ±0.1 pH
 • Bảo hành: 06 tháng
4.8/5 84 đánh giá
168 đã bán
1.234.000 1.275.000
-7%
 • Thang đo pH: 0.00 – 14.00 pH
 • Độ phân giải: 0.01 pH
 • Độ chính xác: ±0.2 pH
 • Bảo hành: 06 tháng
4.9/5 82 đánh giá
246 đã bán
1.029.000 1.111.000
-8%
 • Thang đo: 0.00 – 14.00 pH
 • Độ phân giải: 0.01 pH
 • Độ chính xác: ±0.10 pH
 • Bảo hành: 06 tháng
4.8/5 90 đánh giá
180 đã bán
1.478.000 1.602.000
-8%
 • Thang đo: 0.0 to 14.0 pH
 • Độ phân giải: 0.1 pH
 • Độ chính xác: ±0.2 pH 
 • Bảo hành: 06 tháng
4.8/5 60 đánh giá
180 đã bán
2.470.000 2.678.000
-5%
 • Thang đo: 0.00 ~14.00 pH
 • Độ phân giải: 0.01 pH
 • Độ chính xác: ±0.2 pH
 • Bảo hành: 06 tháng
4.7/5 90 đánh giá
361 đã bán
1.016.000 1.067.000
-8%
 • Thang đo: 0 đến 14.0 pH
 • Độ phân giải: 0.1 pH
 • Độ chính xác: ±0.2 pH
 • Bảo hành: 06 tháng
4.7/5 90 đánh giá
180 đã bán
2.470.000 2.678.000
-5%
 • Thang đo pH: 0.0 – 14.0 pH
 • Độ phân giải: 0.1 pH
 • Độ chính xác:  ±0.1 pH
 • Bảo hành: 12 tháng 
4.8/5 60 đánh giá
120 đã bán
4.238.000 4.450.000
-5%
 • Thang đo: 0 to 12.0 pH
 • Độ phân giải: 0.01 pH
 • Độ chính xác: ±0.05 pH 
 • Bảo hành: 6 tháng
0 đã bán
2.470.000 2.594.000
-3%
 • Thang đo: -2.0 – 20.0 pH
 • Độ phân giải: 0.1 pH
 • Độ chính xác:  ±0.1 pH
 • Bảo hành: 12 tháng 
0 đã bán
12.348.000 12.755.000
-1%
 • Thang đo pH: 0.00 – 14.00 pH
 • Độ phân giải: 0.01 pH
 • Độ chính xác:  ±0.02 pH
 • Bảo hành: 12 tháng 
4.8/5 60 đánh giá
120 đã bán
30.873.000 31.077.000
-5%
 • Thang đo: 0.00 – 12.00 pH
 • Độ phân giải: 0.01 pH
 • Độ chính xác: ±0.05 pH
 • Bảo hành: 06 tháng
4.8/5 60 đánh giá
120 đã bán
2.470.000 2.594.000
-8%
 • Thang đo pH: -2.0 – 20.0 pH
 • Độ phân giải: 0.1 pH
 • Độ chính xác:  ±0.1; ±0.002 pH
 • Bảo hành: 12 tháng 
0 đã bán
14.891.000 16.145.000
-5%
 • Thang đo pH: 0.0 – 14.0 pH
 • Độ phân giải: 0.1 pH
 • Độ chính xác: ±0.1 pH
 • Bảo hành: 12 tháng
4.8/5 60 đánh giá
240 đã bán
4.238.000 4.450.000
-5%
 • Thang đo pH: 0.0 – 14.0 pH
 • Độ phân giải: 0.1 pH
 • Độ chính xác: ±0.1 pH
 • Bảo hành: 12 tháng
4.8/5 60 đánh giá
180 đã bán
4.238.000 4.450.000
-7%
 • Thang đo pH: -2.00 – 16.00 pH
 • Độ phân giải: 0.01 pH
 • Độ chính xác pH: ±0.02 pH
 • Bảo hành: 12 tháng
4.8/5 60 đánh giá
240 đã bán
11.018.000 11.899.000
-5%
 • Thang đo pH: -2.00 – 16.00 pH
 • Độ phân giải: 0.01 pH
 • Độ chính xác: ±0.05 pH
 • Bảo hành: 06 tháng
4.7/5 60 đánh giá
240 đã bán
4.334.000 4.551.000
-5%
 • Thang đo pH: 0.0 – 14.0 pH
 • Độ phân giải: 0.1 pH
 • Độ chính xác: ±0.2 pH
 • Bảo hành: 06 tháng
4.8/5 60 đánh giá
120 đã bán
2.470.000 2.594.000
 • Thang đo pH: 0.00 – 14.00 pH
 • Độ phân giải: 0.01pH
 • Độ chính xác: ±0.02 pH
 • Bảo hành: 12 tháng
4.6/5 60 đánh giá
180 đã bán
5.449.000
-7%

Thang đo: -2.000 – 16.000 pH

Độ phân giải: 0.001 pH 

Độ chính xác: ±0.002 pH

Bảo hành: 12 tháng

 

0 đã bán
9.998.000 10.698.000
-8%
 • Thang đo pH: 0.00 – 14.00 pH
 • Độ phân giải: 0.01 pH
 • Độ chính xác: ±0.05 pH
 • Bảo hành: 12 tháng  
4.9/5 60 đánh giá
180 đã bán
7.386.000 8.008.000
-8%
 • Thang đo pH: -2.00 – 16.00 pH
 • Độ phân giải: 0.01 pH
 • Độ chính xác: ±0.02 pH 
 • Bảo hành: 12 tháng
4.9/5 60 đánh giá
180 đã bán
10.048.000 10.952.000
-8%
 • Khoảng đo pH: -2.000 – 16.000pH
 • Độ chính xác: ±0.002 pH
 • Độ phân giải: 0.001pH
 • Bảo hành: 12 tháng
0 đã bán
8.934.000 9.687.000
 • Thang đo pH: 0.00 – 14.00 pH
 • Độ phân giải: 0.01 pH
 • Độ chính xác:  ±0.01 pH
 • Bảo hành: 12 tháng
4.8/5 60 đánh giá
240 đã bán
4.964.000
-7%
 • Thang đo pH: 0.00 – 12.00 pH
 • Độ phân giải: 0.01 pH
 • Độ chính xác pH: ±0.05 pH
 • Bảo hành: 06 tháng
0 đã bán
2.439.000 2.634.000
-7%
 • Khoảng đo pH: 0.00 – 14.00
 • Độ chính xác: ±0,1 pH 
 • Độ phân giải: 0.01 pH
 • Bảo hành: 12 tháng
4.7/5 108 đánh giá
324 đã bán
6.248.000 6.749.000
-8%
 • Công suất khuấy: 1 lít (0.26 gallons)
 • Tốc độ khuấy: 100 – 1000 rpm
 • Khối lượng: 640 g
 • Bảo hành: 12 tháng
0 đã bán
1.670.000 1.820.000
 • Thang đo pH: -2.00 – 16.00 pH
 • Độ phân giải: 0.01 pH
 • Độ chính xác: ±0.02 pH
 • Bảo hành: 12 tháng
4.8/5 60 đánh giá
240 đã bán
7.870.000
Zalo
Hotline
Zalo
Hotline
Zalo Zalo
Hotline Hotline