• Khoảng đo pH: 0.0 – 14.0 pH
 • Độ chính xác: ± 0,1 pH
 • Độ phân giải: 0.1pH
 • Bảo hành: 06 tháng
4.8/5 74 đánh giá
329 đã bán
1.139.000
 • Thang đo pH: 0.0 – 14.0 pH
 • Độ phân giải: 0.1 pH
 • Độ chính xác: ±0.2 pH
 • Bảo hành: 06 tháng
4.7/5 103 đánh giá
215 đã bán
843.000
 • Khoảng đo pH: -2.000 – 16.000pH
 • Độ chính xác: ±0.002 pH
 • Độ phân giải: 0.001pH
 • Bảo hành: 12 tháng
1 đã bán
10.061.000
 • Thang đo pH: -2.00 – 16.00 pH
 • Độ phân giải: 0.01 pH
 • Độ chính xác: ±0.02 pH
 • Bảo hành: 12 tháng
4.8/5 60 đánh giá
240 đã bán
8.834.000
 • Thang đo pH: -2,0 – 16,0 pH
 • Độ phân giải: 0,1 pH
 • Độ chính xác pH: ± 0,1 pH 
 • Bảo hành: 06 tháng
4.7/5 118 đánh giá
474 đã bán
2.397.000
 • Thang đo: 0.00 – 14.00 pH
 • Độ phân giải: 0.01 pH
 • Độ chính xác: ±0.10 pH
 • Bảo hành: 06 tháng
4.8/5 90 đánh giá
181 đã bán
1.684.000
 • Thang đo pH: 0.00 – 14.00pH
 • Độ phân giải: 0.01 pH
 • Độ chính xác: ± 0.01 pH
 • Bảo hành: 12 tháng
0 đã bán
26.136.000
 • Thang đo: 0 đến 14.0 pH
 • Độ phân giải: 0.1 pH
 • Độ chính xác: ±0.2 pH
 • Bảo hành: 06 tháng
4.7/5 90 đánh giá
181 đã bán
2.773.000
 • Thang đo pH: 0.00 – 14.00 pH
 • Độ phân giải: 0.01 pH
 • Độ chính xác: ±0.2 pH
 • Bảo hành: 06 tháng
4.9/5 82 đánh giá
250 đã bán
1.165.000
 • Thang đo: 0.0 to 14.0 pH
 • Độ phân giải: 0.1 pH
 • Độ chính xác: ±0.2 pH 
 • Bảo hành: 06 tháng
4.8/5 60 đánh giá
180 đã bán
2.773.000
 • Thang đo: 0.00 – 14.00 pH
 • Độ phân giải: 0.01 pH
 • Độ chính xác: ±0.1 pH
 • Bảo hành: 06 tháng
4.8/5 84 đánh giá
170 đã bán
1.412.000
 • Thang đo: 0.00 ~14.00 pH
 • Độ phân giải: 0.01 pH
 • Độ chính xác: ±0.2 pH
 • Bảo hành: 06 tháng
4.7/5 90 đánh giá
362 đã bán
1.155.000
 • Thang đo: 0 to 12.0 pH
 • Độ phân giải: 0.01 pH
 • Độ chính xác: ±0.05 pH 
 • Bảo hành: 6 tháng
1 đã bán
2.773.000
 • Thang đo pH: 0.00 – 12.00pH
 • Độ phân giải: 0.01 pH
 • Độ chính xác: ± 0.05 pH
 • Bảo hành: 06 tháng
0 đã bán
2.773.000
 • Thang đo pH: -2.00 – 16.00 pH
 • Độ phân giải: 0.01 pH
 • Độ chính xác: ±0.05 pH
 • Bảo hành: 06 tháng
4.7/5 60 đánh giá
240 đã bán
4.836.000
 • Thang đo: 0.00 – 12.00 pH
 • Độ phân giải: 0.01 pH
 • Độ chính xác: ±0.05 pH
 • Bảo hành: 06 tháng
4.8/5 60 đánh giá
120 đã bán
2.773.000
4.8/5 106 đánh giá
215 đã bán
1.386.000
 • Thang đo: 50.0 – 150.0°C
 • Độ chính xác: ±0.2 ºC
 • Độ phân giải: 0.1 °F/°C 
 • Bảo hành: 6 tháng
4.7/5 100 đánh giá
300 đã bán
1.091.000
 • Thang đo: 50.0 – 150.0°C 
 • Độ chính xác: ±0.2 ºC
 • Độ phân giải: 0.1°F /°C 
 • Bảo hành: 6 tháng
4.8/5 86 đánh giá
344 đã bán
1.040.000
 • Thang đo: 0 to 4000 μS/cm; 0.00 to 4.00 mS/cm
 • Độ phân giải: 1 μS/cm; 0.01 mS/cm
 • Độ chính xác: ± 50 μS/cm; ± 300 μS/cm; ± 0.05 mS/cm; ± 0.30 mS/cm
 • Bảo hành: 12 tháng.
4.8/5 60 đánh giá
245 đã bán
2.501.000
 • Thang đo: -50.0 đến 150.0°C
 • Độ chính xác: ±0.1°C
 • Độ phân giải: 0.1°F/°C
 • Bảo hành: 12 tháng
4.9/5 60 đánh giá
180 đã bán
2.382.000
4.8/5 88 đánh giá
352 đã bán
1.301.000
4.9/5 60 đánh giá
180 đã bán
1.375.000
4.7/5 93 đánh giá
376 đã bán
1.375.000
5/5 60 đánh giá
120 đã bán
6.737.000
4.9/5 88 đánh giá
352 đã bán
1.375.000
Zalo
Hotline
Zalo
Hotline
Zalo Zalo
Hotline Hotline