BỘ LỌC SẢN PHẨM
 • Khoảng đo pH: 0.0 – 14.0 pH
 • Độ chính xác: ± 0,1 pH
 • Độ phân giải: 0.1pH
 • Bảo hành: 06 tháng
4.8/5 74 đánh giá
348 đã bán
1.234.000
 • Khoảng đo pH: -2.000 – 16.000pH
 • Độ chính xác: ±0.002 pH
 • Độ phân giải: 0.001pH
 • Bảo hành: 12 tháng
1 đã bán
10.952.000
 • Thang đo: 0 to 4000 μS/cm; 0.00 to 4.00 mS/cm
 • Độ phân giải: 1 μS/cm; 0.01 mS/cm
 • Độ chính xác: ± 50 μS/cm; ± 300 μS/cm; ± 0.05 mS/cm; ± 0.30 mS/cm
 • Bảo hành: 12 tháng.
4.8/5 60 đánh giá
256 đã bán
2.729.000
 • Thang đo pH: -2.00 – 16.00 pH
 • Độ phân giải: 0.01 pH
 • Độ chính xác: ±0.02 pH
 • Bảo hành: 12 tháng
4.8/5 60 đánh giá
241 đã bán
9.535.000

Thang đo: 0.0 đến 70.0 ppt

Độ phân giải: 0.1 ppt

Độ chính xác: ±1 ppt

Bảo hành: 6 tháng

4.7/5 140 đánh giá
426 đã bán
2.118.000
4.8/5 106 đánh giá
216 đã bán
1.507.000
 • Thang đo pH: -2.00 – 16.00pH
 • Độ phân giải: 0.01 pH
 • Độ chính xác: ± 0.02 pH
 • Bảo hành: 12 tháng
0 đã bán
13.160.000
 • Thang đo pH: -2,0 – 16,0 pH
 • Độ phân giải: 0,1 pH
 • Độ chính xác pH: ± 0,1 pH 
 • Bảo hành: 06 tháng
4.7/5 118 đánh giá
475 đã bán
2.703.000
 • Thang đo pH: 0.00 – 14.00 pH
 • Độ phân giải: 0.01 pH
 • Độ chính xác: ±0.2 pH
 • Bảo hành: 06 tháng
4.9/5 82 đánh giá
254 đã bán
1.260.000
 • Thang đo: 0 đến 14.0 pH
 • Độ phân giải: 0.1 pH
 • Độ chính xác: ±0.2 pH
 • Bảo hành: 06 tháng
4.7/5 90 đánh giá
184 đã bán
2.989.000
5/5 60 đánh giá
243 đã bán
409.000515.000
 • Thang đo pH: 0.00 – 14.00pH
 • Độ phân giải: 0.01 pH
 • Độ chính xác: ± 0.05 pH
 • Bảo hành: 06 tháng
4.7/5 86 đánh giá
173 đã bán
2.963.000
 • Thang đo: 0.00 – 14.00 pH
 • Độ phân giải: 0.01 pH
 • Độ chính xác: ±0.10 pH
 • Bảo hành: 06 tháng
4.8/5 90 đánh giá
181 đã bán
1.819.000
 • Thang đo: 0-85% Brix; 0-80 °C
 • Tính năng: Đo độ ngọt
 • Độ chính xác: ± 0.2%; ± 0.3°C
 • Bảo hành: 12 tháng.
4.9/5 60 đánh giá
240 đã bán
5.978.000
 • Thang đo pH: 0.0 – 14.0 pH
 • Độ phân giải: 0.1 pH
 • Độ chính xác: ±0.2 pH
 • Bảo hành: 06 tháng
4.7/5 103 đánh giá
224 đã bán
910.000
 • Thang đo pH: 0.00 – 12.00 pH
 • Độ phân giải: 0.01 pH
 • Độ chính xác pH: ±0.05 pH
 • Bảo hành: 06 tháng
5 đã bán
2.989.000
 • Thang đo: 0-50% Brix; 0-25%V/V
 • Tính năng: Đo độ ngọt và cồn
 • Độ chính xác: ±0.2%
 • Bảo hành: 12 tháng.
4.9/5 60 đánh giá
240 đã bán
5.978.000
4.7/5 94 đánh giá
379 đã bán
1.417.000
4.9/5 60 đánh giá
120 đã bán
713.0001.862.000
 • Thang đo: 0.00 ~14.00 pH
 • Độ phân giải: 0.01 pH
 • Độ chính xác: ±0.2 pH
 • Bảo hành: 06 tháng
4.7/5 90 đánh giá
362 đã bán
1.250.000
4.9/5 60 đánh giá
121 đã bán
409.000507.000
 • Thang đo: 0.0 đến 99.9 µS/cm
 • Độ phân giải: 0.1 µS/cm
 • Độ chính xác: ±2%
 • Bảo hành: 12 tháng.
4.6/5 60 đánh giá
180 đã bán
1.920.000
4.9/5 60 đánh giá
240 đã bán
2.809.000
Zalo
Hotline
Zalo
Hotline
Zalo Zalo
Hotline Hotline