• Tốc độ không tải: 11,000
 • Công suất: 720W
 • Đường kính đĩa: 100mm (4″)
 • Bảo hành: 6 tháng
0 đã bán
1.032.000
 • Tốc độ không tải: 10000 rpm
 • Công suất: 1050 W
 • Đường kính đĩa: 150 mm
 • Bảo Hành: 6 tháng
0 đã bán
2.028.000
 • Tốc độ không tải: 10000 rpm
 • Công suất: 1050 W
 • Đường kính đĩa: 150 mm
 • Bảo Hành: 6 tháng
0 đã bán
2.165.000
 • Tốc độ không tải: 2000 rpm
 • Công suất: 800 W
 • Trọng lượng: 2.7 kg
 • Bảo hành: 6 tháng
4.5/5 5 đánh giá
20 đã bán
2.302.000
 • Tốc độ không tải: 11000 rpm
 • Công suất: 710W
 • Đường kính đĩa: 100mm
 • Bảo hành: 6 tháng
4.6/5 58 đánh giá
116 đã bán
1.047.000
 • Tốc độ không tải:  11.000 rpm
 • Công suất: 720W
 • Đường kính đĩa: 100mm
 • Bảo hành: 6 tháng
0 đã bán
1.032.0001.186.000
 • Tốc độ không tải: 11000 rpm
 • Công suất: 710W
 • Đường kính đĩa: 100mm
 • Bảo hành: 6 tháng
0 đã bán
1.047.000
 • Tốc độ không tải: 11000 rpm
 • Công suất: 1050W
 • Đường kính đĩa: 120mm
 • Bảo hành: 6 tháng
0 đã bán
2.028.000
 • Tốc độ không tải: 3000 rpm
 • Công suất: 450 W
 • Cỡ vít tối đa: 25 mm
 • Bảo hành: 6 tháng
4.5/5 3 đánh giá
12 đã bán
1.096.040
 • Tốc độ không tải: 11000 rpm
 • Công suất: 840W
 • Đường kính đĩa: 100mm
 • Bảo hành: 6 tháng
0 đã bán
1.278.000
 • Tốc độ không tải: 6600 rpm
 • Công suất: 2200 W
 • Đường kính đĩa: 230 mm
 • Bảo hành: 6 tháng
0 đã bán
1.723.000
 • Tốc độ không tải: 11.000 rpm 
 • Công suất: 850W
 • Đường kính đĩa: 100mm
 • Bảo hành: 6 tháng 
0 đã bán
862.000
 • Tốc độ không tải: 11000 rpm
 • Công suất: 840W
 • Đường kính đĩa: 100mm
 • Bảo hành: 6 tháng
4.6/5 49 đánh giá
98 đã bán
1.278.000
 • Tốc độ không tải: 8.500 rpm 
 • Công suất: 2.000 W
 • Đường kính đĩa: 180mm
 • Bảo hành: 6 tháng 
0 đã bán
2.104.000
 • Tốc độ không tải: 11.000 rpm 
 • Công suất: 850W
 • Đường kính đĩa: 125mm
 • Bảo hành: 6 tháng 
0 đã bán
924.000
 • Tốc độ không tải: 0 – 3.600 rpm
 • Công suất: 230 W
 • Cỡ vít tối đa: 6.35mm
 • Bảo hành: 6 tháng
0 đã bán
1.601.0001.662.000
 • Tốc độ không tải: 11,000
 • Công suất: 840W
 • Đường kính đĩa: 125mm 
 • Bảo hành: 6 tháng 
0 đã bán
1.327.000
 • Tốc độ không tải: 3000 rpm
 • Tốc độ đập: 33000 bpm
 • Công suất: 430 W
 • Bảo hành: 6 tháng
4.8/5 139 đánh giá
357 đã bán
1.001.0001.403.000
 • Tốc độ không tải: 11.000 rpm 
 • Công suất: 850W
 • Đường kính đĩa: 125mm
 • Bảo hành: 6 tháng 
0 đã bán
832.000
 • Lực siết: 8 N.m
 • Điện thế pin: 18V
 • Trọng lượng: 0.53 kg
 • Bảo hành: 6 tháng
4.7/5 50 đánh giá
100 đã bán
3.080.000
 • Tốc độ không tải: 220rpm
 • Điện thế pin: 3,6V
 • Lực vặn tối đa: 6 Nm
 • Bảo hành: 6 tháng
0 đã bán
1.063.000
 • Tốc độ không tải: 2,800-12,000
 • Công suất: 1,400W
 • Đường kính đĩa: 125mm 
 • Bảo hành: 12 tháng
0 đã bán
2.897.000
 • Tốc độ không tải: 6600 phút⁻¹
 • Công suất pin: 40V
 • Đường kính đĩa: 230 mm
 • Bảo hành: 6 tháng
0 đã bán
7.059.000
 • Tốc độ không tải: 28000 rpm
 • Công suất: 750 W
 • Trọng lượng: 1.8 kg
 • Bảo Hành: 6 tháng
0 đã bán
5.153.000
 • Công suất: 860 W
 • Tốc độ không tải: 11000 rpm
 • Đường kính lưỡi: 110 mm
 • Bảo hành: 6 tháng
0 đã bán
3.873.000
 • Công suất: 240 W
 • Tốc độ không tải: 6.000 rpm
 • Trọng lượng: 2.9 – 3.2 Kg
 • Bảo hành: 6 tháng
0 đã bán
4.172.0008.524.000
 • Tốc độ không tải: 2900 rpm
 • Trọng lượng: 2.5 kg
 • Công suất: 720 W
 • Bảo hành: 6 tháng
4.8/5 65 đánh giá
94 đã bán
2.546.000
 • Tốc độ không tải: 0-3000 rpm
 • Trọng lượng: 1.2 kg
 • Công suất: 350 W
 • Bảo hành: 6 tháng
4.5/5 3 đánh giá
9 đã bán
616.000
 • Tốc độ không tải: 8500 rpm
 • Đường kính lưỡi: 125 mm
 • Dung lượng pin: 18 V
 • Bảo hành: 6 tháng
0 đã bán
4.330.0009.148.000
 • Tốc độ không tải: 11000 rpm
 • Công suất: 720W
 • Đường kính đĩa: 125mm
 • Bảo hành: 6 tháng

 

0 đã bán
4.741.000
Zalo
Hotline
Zalo
Hotline
Zalo Zalo
Hotline Hotline