-110.000
 • Tốc độ không tải: 10000 rpm
 • Công suất: 1050 W
 • Đường kính đĩa: 150 mm
 • Bảo Hành: 6 tháng
0 đã bán
2.082.000 2.192.000
 • Tốc độ không tải: 2000 rpm
 • Công suất: 800 W
 • Trọng lượng: 2.7 kg
 • Bảo hành: 6 tháng
4.5/5 5 đánh giá
20 đã bán
2.330.940
 • Tốc độ không tải: 11000 rpm
 • Công suất: 710W
 • Đường kính đĩa: 100mm
 • Bảo hành: 6 tháng
4.6/5 58 đánh giá
116 đã bán
1.049.400
 • Tốc độ không tải:  11.000 rpm
 • Công suất: 720W
 • Đường kính đĩa: 100mm
 • Bảo hành: 6 tháng
0 đã bán
1.034.5601.186.000
-52.000
 • Tốc độ không tải: 11000 rpm
 • Công suất: 710W
 • Đường kính đĩa: 100mm
 • Bảo hành: 6 tháng
0 đã bán
997.000 1.049.000
 • Tốc độ không tải: 11000 rpm
 • Công suất: 1050W
 • Đường kính đĩa: 120mm
 • Bảo hành: 6 tháng
0 đã bán
2.052.160
 • Tốc độ không tải: 3000 rpm
 • Công suất: 450 W
 • Cỡ vít tối đa: 25 mm
 • Bảo hành: 6 tháng
4.5/5 3 đánh giá
12 đã bán
1.096.040
 • Tốc độ không tải: 11000 rpm
 • Công suất: 840W
 • Đường kính đĩa: 100mm
 • Bảo hành: 6 tháng
0 đã bán
1.280.480
-87.000
 • Tốc độ không tải: 6600 rpm
 • Công suất: 2200 W
 • Đường kính đĩa: 230 mm
 • Bảo hành: 6 tháng
0 đã bán
1.657.000 1.744.000
-43.000
 • Tốc độ không tải: 11.000 rpm 
 • Công suất: 850W
 • Đường kính đĩa: 100mm
 • Bảo hành: 6 tháng 
0 đã bán
821.000 864.000
 • Tốc độ không tải: 11000 rpm
 • Công suất: 840W
 • Đường kính đĩa: 100mm
 • Bảo hành: 6 tháng
4.6/5 49 đánh giá
98 đã bán
1.280.480
-107.000
 • Tốc độ không tải: 8.500 rpm 
 • Công suất: 2.000 W
 • Đường kính đĩa: 180mm
 • Bảo hành: 6 tháng 
0 đã bán
2.023.000 2.130.000
-46.000
 • Tốc độ không tải: 11.000 rpm 
 • Công suất: 850W
 • Đường kính đĩa: 125mm
 • Bảo hành: 6 tháng 
1 đã bán
880.000 926.000
-84.000
 • Tốc độ không tải: 0 – 3.600 rpm
 • Công suất: 230 W
 • Cỡ vít tối đa: 6.35mm
 • Bảo hành: 6 tháng
0 đã bán
1.598.0001.694.000
 • Tốc độ không tải: 11,000
 • Công suất: 840W
 • Đường kính đĩa: 125mm 
 • Bảo hành: 6 tháng 
0 đã bán
1.343.020
 • Tốc độ không tải: 3000 rpm
 • Tốc độ đập: 33000 bpm
 • Công suất: 430 W
 • Bảo hành: 6 tháng
4.8/5 119 đánh giá
358 đã bán
1.032.0001.420.400
-41.000
 • Tốc độ không tải: 11.000 rpm 
 • Công suất: 850W
 • Đường kính đĩa: 125mm
 • Bảo hành: 6 tháng 
0 đã bán
792.000 833.000
 • Tốc độ không tải: 11,000
 • Công suất: 720W
 • Đường kính đĩa: 100mm (4″)
 • Bảo hành: 6 tháng
0 đã bán
1.034.560
 • Tốc độ không tải: 10000 rpm
 • Công suất: 1050 W
 • Đường kính đĩa: 150 mm
 • Bảo Hành: 6 tháng
0 đã bán
2.052.160
 • Tốc độ không tải: 0-630 rpm
 • Tốc độ đập: 1.650-3.300 rpm
 • Công suất: 850 W
 • Bảo hành: 6 tháng
4/5 3 đánh giá
12 đã bán
10.444.000
 • Tốc độ không tải: 2800 rpm
 • Điện thế pin: 18V
 • Tốc độ đập: 3200 lần/phút
 • Bảo hành: 6 tháng
0 đã bán
3.354.000
 • Tốc độ không tải: 8500 rpm
 • Điện thế pin: 18 V
 • Đường kính đĩa: 100 mm
 • Bảo hành: 6 tháng
0 đã bán
3.751.0008.995.000
 • Tốc độ không tải: 9000 v/p
 • Công suất: 720W
 • Đường kính đĩa: 100mm (4″)
 • Bảo hành: 6 tháng
0 đã bán
1.124.000
 • Tốc độ không tải: 7000 rpm
 • Công suất: 750 W
 • Trọng lượng: 1.7 kg
 • Bảo Hành: 6 tháng
0 đã bán
5.306.000
 • Công suất: 1450 W
 • Tốc độ không tải: 12000 rpm
 • Đường kính lưỡi: 125 mm
 • Bảo hành: 6 tháng
0 đã bán
2.211.000
 • Công suất: 200 W
 • Khả năng cắt: 33 mm
 • Trọng lượng: 0.77 – 0.82 kg
 • Bảo hành: 6 tháng
0 đã bán
23.403.000
 • Tốc độ không tải: 2900 v/p
 • Tốc độ đập: 58.000 v/p
 • Công suất: 1010 W
 • Bảo hành: 6 tháng
4.5/5 3 đánh giá
12 đã bán
3.507.000
 • Tốc độ không tải: 3.000-8.500 rpm 
 • Điện thế pin: 18V
 • Đường kính đá mài: 125mm
 • Bảo hành: 6 tháng
0 đã bán
4.757.0009.986.000
 • Tốc độ không tải: 1.100 rpm 
 • Công suất: 580W
 • Đường kính đĩa: 100 mm
 • Bảo hành: 6 tháng 
0 đã bán
1.001.000
 • Điện thế pin: 18V x 2
 • Tốc độ không tải: 3300 rpm
 • Trọng lượng: 25.3 kg
 • Bảo hành: 6 tháng
0 đã bán
9.009.00013.514.000
Zalo
Hotline
Zalo
Hotline
Zalo Zalo
Hotline Hotline