• Tốc độ quay: 6000 vòng/phút
 • Khối lượng: 36 kg
 • Lực ly tâm: 4300 RCF
 • Bảo hành: 12 tháng
40.600.000
 • Tốc độ quay: 300 – 4500rpm
 • Khối lượng: 6 kg
 • Lực ly tâm: 2490 RCF
 • Bảo hành: 12 tháng
5.600.000
 • Tốc độ quay: 4000 vòng/phút
 • Khối lượng: 9.2 kg
 •  Lực ly tâm: 1900 RCF
 • Bảo hành: 12 tháng
5.944.000
 • Phân loại: Máy lắc tròn
 • Phạm vi tốc độ: 40 – 200 vòng/phút
 • Trọng lượng: 3.1 kg
 • Bảo hành: 12 tháng
3.920.000
 • Phân loại: Máy lắc tròn
 • Phạm vi tốc độ: 100 – 800 vòng/phút
 • Trọng lượng: 8.1 kg
 • Bảo hành: 12 tháng
11.480.000
 • Tốc độ quay: 7000 vòng/phút
 • Khối lượng: 0.5 kg
 • Lực ly tâm: 2680 RCF
 • Bảo hành: 12 tháng
2.134.000
 • Thể tích pipet: 0.5 – 300μl
 • Tiêu chuẩn: ISO8655
 • Khả năng hấp: Toàn thân
 • Bảo hành: 12 tháng
3.527.0003.653.000
 • Thể tích pipet: 0.1 – 5000μl
 • Tiêu chuẩn: ISO8655
 • Khả năng hấp: Toàn thân
 • Bảo hành: 12 tháng
633.000
 • Tốc độ quay: 15000 vòng/phút
 • Khối lượng: 6 kg
 • Lực ly tâm: 15100 RCF
 • Bảo hành: 12 tháng
12.210.000
 • Thể tích pipet: 0.5 – 300μl
 • Tiêu chuẩn: ISO8655
 • Khả năng hấp: Toàn thân
 • Bảo hành: 12 tháng
3.191.000
 • Thể tích pipet: 0.5 – 300μl
 • Tiêu chuẩn: ISO8655
 • Khả năng hấp: Toàn thân
 • Bảo hành: 12 tháng
3.527.000
 • Thể tích pipet: 0.5 – 300μl
 • Tiêu chuẩn: ISO8655
 • Khả năng hấp: Toàn thân
 • Bảo hành: 12 tháng
3.299.0003.359.000
 • Thể tích pipet: 0.1 – 5000μl
 • Tiêu chuẩn: ISO8655
 • Khả năng hấp: Toàn thân
 • Bảo hành: 12 tháng
748.000834.000
 • Tốc độ quay: 200 – 15000 vòng/phút
 • Khối lượng: 30 kg
 • Lực ly tâm: 21380 RCF
 • Bảo hành: 12 tháng
Liên hệ
 • Thể tích pipet: 0.5 – 300μl
 • Tiêu chuẩn: ISO8655
 • Khả năng hấp: Toàn thân
 • Bảo hành: 12 tháng
2.969.000
 • Thể tích pipet: 0.5 – 300μl
 • Tiêu chuẩn: ISO8655
 • Khả năng hấp: Toàn thân
 • Bảo hành: 12 tháng
3.695.000
 • Tốc độ quay: 300 – 4500 vòng/phút
 • Khối lượng: 6 kg
 • Lực ly tâm: 2490 RCF
 • Bảo hành: 12 tháng
8.967.000
 • Thể tích pipet: 0.1 – 5000μl
 • Tiêu chuẩn: ISO8655
 • Khả năng hấp: Toàn thân
 • Bảo hành: 12 tháng
495.000
 • Phạm vi thể tích pipet: 0,1μl -10ml
 • Tiêu chuẩn: ISO8655
 • Khả năng hấp: toàn thân
 • Bảo hành: 12 tháng
1.392.000
 • Tốc độ quay: 200 – 15000 rpm
 • Khối lượng: 12 kg
 • Lực ly tâm: 21380 RCF
 • Bảo hành: 12 tháng
26.220.000
 • Thể tích pipet: 5 – 5000μl
 • Tiêu chuẩn: ISO8655
 • Khả năng hấp: Toàn thân
 • Bảo hành: 12 tháng
671.000
 • Lưu lượng hút: 100 lít/phút
 • Công suất: 550 W
 • Mức độ chân không: 0.098 MPa
 • Bảo hành: 12 tháng
10.171.000
 • Phân loại: Máy lắc Vortex
 • Phạm vi tốc độ: 3000 vòng/phút
 • Trọng lượng: 0.8 kg
 • Bảo hành: 12 tháng
1.870.000
 • Thể tích pipet: 5 – 5000μl
 • Tiêu chuẩn: ISO8655
 • Khả năng hấp: Toàn thân
 • Bảo hành: 12 tháng
418.000
 • Thể tích pipet: 0.5 – 1000μl
 • Tiêu chuẩn: ISO8655
 • Khả năng hấp: Toàn thân
 • Bảo hành: 12 tháng
4.592.000
 • Thể tích pipet: 5 – 5000μl
 • Tiêu chuẩn: ISO8655
 • Khả năng hấp: Toàn thân
 • Bảo hành: 12 tháng
512.000
 • Tốc độ quay: 300 – 4500 rpm
 • Khối lượng: 6 kg
 • Lực ly tâm: 2490 RCF
 • Bảo hành: 12 tháng
10.469.000
 • Thể tích pipet: 0.5 – 1000μl
 • Tiêu chuẩn: ISO8655
 • Khả năng hấp: Toàn thân
 • Bảo hành: 12 tháng
Liên hệ
Zalo
Hotline
Zalo
Hotline
Zalo Zalo
Hotline Hotline