• Phạm vi nhiệt độ: -15 °C ~ Nhiệt độ phòng
 • Dung tích khoang chứa: 5 lít
 • Lưu lượng bơm tuần hoàn: 12 lít / phút
 • Bảo hành: 12 tháng.

 

0 đã bán
5.519.000
 • Tốc độ quay tối đa: 4000 vòng/phút
 • Khối lượng: 9.2 kg
 •  Lực ly tâm: 1900 RFC
 • Bảo hành: 12 tháng
0 đã bán
6.148.000
 • Tốc độ quay: 15000 vòng/phút
 • Khối lượng: 6 kg
 • Lực ly tâm: 15100 RCF
 • Bảo hành: 12 tháng
1 đã bán
12.626.000
 • Phân loại: Máy lắc tròn
 • Phạm vi tốc độ: 0-1500 vòng/phút
 • Trọng lượng: 3kg
 • Bảo hành: 12 tháng
0 đã bán
4.640.000
 • Tốc độ quay: 4000 vòng/phút
 • Khối lượng: 9.2 kg
 •  Lực ly tâm: 1900 RCF
 • Bảo hành: 12 tháng
4.6/5 88 đánh giá
178 đã bán
6.254.000
 • Phân loại: Máy lắc ngang
 • Phạm vi tốc độ: 100 – 3500 vòng/phút
 • Trọng lượng: 13.5 kg
 • Bảo hành: 12 tháng
0 đã bán
12.528.000
 • Tốc độ quay: 300 – 4500 vòng/phút
 • Khối lượng: 6 kg
 • Lực ly tâm: 2490 RCF
 • Bảo hành: 12 tháng
2 đã bán
9.322.000
 • Tốc độ quay: 300 – 4500 rpm
 • Khối lượng: 6 kg
 • Lực ly tâm: 2490 RCF
 • Bảo hành: 12 tháng
1 đã bán
10.677.800
 • Phân loại: Máy lắc tròn
 • Tốc độ lắc cố đinh: 3000 vòng/phút
 • Trọng lượng: 2.0kg
 • Bảo hành: 12 tháng
0 đã bán
2.088.000
 • Tốc độ quay: 7000 vòng/phút
 • Khối lượng: 0.5 kg
 • Lực ly tâm: 2680 RCF
 • Bảo hành: 12 tháng
4.8/5 88 đánh giá
178 đã bán
2.171.200
 • Công suất gia nhiệt: 490 W
 • Tốc độ khuấy: 1100 vòng /phút
 • Thể tích khuấy: 0.4 lít
 • Bảo hành: 12 tháng

 

0 đã bán
21.460.000
 • Tốc độ quay tối đa: 200 – 15000rpm
 • Khối lượng: 30 kg
 • Lực ly tâm: 21380 RFC
 • Bảo hành: 12 tháng
2 đã bán
67.280.000
 • Thể tích pipet: 0.5 – 300μl
 • Tiêu chuẩn: ISO8655
 • Khả năng hấp: Toàn thân
 • Bảo hành: 12 tháng
3 đã bán
3.299.0003.359.000
 • Thể tích pipet: 0.1 – 5000μl
 • Tiêu chuẩn: ISO8655
 • Khả năng hấp: Toàn thân
 • Bảo hành: 12 tháng
5/5 1 đánh giá
6 đã bán
495.000913.000
 • Thể tích pipet: 5 – 5000μl
 • Tiêu chuẩn: ISO8655
 • Khả năng hấp: Toàn thân
 • Bảo hành: 12 tháng
0 đã bán
671.000
 • Thể tích pipet: 5 – 5000μl
 • Tiêu chuẩn: ISO8655
 • Khả năng hấp: Toàn thân
 • Bảo hành: 12 tháng
2 đã bán
418.000
 • Thể tích pipet: 0.5 – 300μl
 • Tiêu chuẩn: ISO8655
 • Khả năng hấp: Toàn thân
 • Bảo hành: 12 tháng
1 đã bán
3.652.840
 • Thể tích pipet: 0.1 – 5000μl
 • Tiêu chuẩn: ISO8655
 • Khả năng hấp: Toàn thân
 • Bảo hành: 12 tháng
3 đã bán
633.000
 • Thể tích pipet: 0.1 – 5000μl
 • Tiêu chuẩn: ISO8655
 • Khả năng hấp: Toàn thân
 • Bảo hành: 12 tháng
0 đã bán
928.660929.000
 • Thể tích pipet: 0.5 – 300μl
 • Tiêu chuẩn: ISO8655
 • Khả năng hấp: Toàn thân
 • Bảo hành: 12 tháng
0 đã bán
3.695.000
 • Phạm vi thể tích pipet: 0,1μl -10ml
 • Tiêu chuẩn: ISO8655
 • Khả năng hấp: toàn thân
 • Bảo hành: 12 tháng
0 đã bán
1.392.0001.416.000
Zalo
Hotline
Zalo
Hotline
Zalo Zalo
Hotline Hotline