• Phân loại: Máy lắc tròn
 • Phạm vi tốc độ: 100 – 350 vòng/phút
 • Trọng lượng: 13.5kg
 • Bảo hành: 12 tháng
0 đã bán
2.028.000
 • Tốc độ quay: 15000 vòng/phút
 • Khối lượng: 6 kg
 • Lực ly tâm: 15100 RCF
 • Bảo hành: 12 tháng
0 đã bán
12.210.000
 • Phân loại: Máy lắc tròn
 • Phạm vi tốc độ: 0-1500 vòng/phút
 • Trọng lượng: 3kg
 • Bảo hành: 12 tháng
0 đã bán
4.640.000
 • Tốc độ quay: 4000 vòng/phút
 • Khối lượng: 9.2 kg
 •  Lực ly tâm: 1900 RCF
 • Bảo hành: 12 tháng
4.6/5 88 đánh giá
177 đã bán
5.944.000
 • Phân loại: Máy lắc ngang
 • Phạm vi tốc độ: 100 – 3500 vòng/phút
 • Trọng lượng: 13.5 kg
 • Bảo hành: 12 tháng
0 đã bán
12.508.000
 • Tốc độ quay tối đa: 4000 vòng/phút
 • Khối lượng: 9.2 kg
 •  Lực ly tâm: 1900 RFC
 • Bảo hành: 12 tháng
0 đã bán
6.430.000
 • Tốc độ quay: 300 – 4500 vòng/phút
 • Khối lượng: 6 kg
 • Lực ly tâm: 2490 RCF
 • Bảo hành: 12 tháng
0 đã bán
8.967.000
 • Tốc độ quay: 300 – 4500 rpm
 • Khối lượng: 6 kg
 • Lực ly tâm: 2490 RCF
 • Bảo hành: 12 tháng
0 đã bán
10.469.000
 • Tốc độ quay: 7000 vòng/phút
 • Khối lượng: 0.5 kg
 • Lực ly tâm: 2680 RCF
 • Bảo hành: 12 tháng
4.8/5 88 đánh giá
176 đã bán
2.134.000
 • Tốc độ quay tối đa: 200 – 15000rpm
 • Khối lượng: 30 kg
 • Lực ly tâm: 21380 RFC
 • Bảo hành: 12 tháng
0 đã bán
69.297.000
 • Công suất gia nhiệt: 20W
 • Tốc độ khuấy: 0 – 1100 vòng/phút
 • Thể tích khuấy: 0.4 lít 
 • Bảo hành: 12 tháng
0 đã bán
15.003.000
 • Công suất gia nhiệt: 10W
 • Tốc độ khuấy: 200 – 1500 vòng/phút
 • Thể tích khuấy: 5 lít
 • Bảo hành: 12 tháng
0 đã bán
3.572.000
 • Công suất gia nhiệt: 490 W
 • Tốc độ khuấy: 1100 vòng /phút
 • Thể tích khuấy: 0.4 lít
 • Bảo hành: 12 tháng

 

0 đã bán
22.325.000
 • Lưu lượng hút: 100 lít/phút
 • Công suất: 550 W
 • Mức độ chân không: 0.098 MPa
 • Bảo hành: 12 tháng
0 đã bán
10.171.000
 • Thể tích pipet: 5 – 5000μl
 • Tiêu chuẩn: ISO8655
 • Khả năng hấp: Toàn thân
 • Bảo hành: 12 tháng
0 đã bán
671.000
 • Kích thước: 175 × 290 × 85mm
 • Trọng lượng: 3 kg
 • Công suất: 160 W
 • Bảo hành: 12 tháng.
0 đã bán
6.032.000
 • Thể tích pipet: 5 – 5000μl
 • Tiêu chuẩn: ISO8655
 • Khả năng hấp: Toàn thân
 • Bảo hành: 12 tháng
0 đã bán
418.000
 • Thể tích pipet: 0.5 – 1000μl
 • Tiêu chuẩn: ISO8655
 • Khả năng hấp: Toàn thân
 • Bảo hành: 12 tháng
0 đã bán
4.592.000
 • Thể tích pipet: 5 – 5000μl
 • Tiêu chuẩn: ISO8655
 • Khả năng hấp: Toàn thân
 • Bảo hành: 12 tháng
0 đã bán
512.000
 • Thể tích pipet: 0.5 – 300μl
 • Tiêu chuẩn: ISO8655
 • Khả năng hấp: Toàn thân
 • Bảo hành: 12 tháng
0 đã bán
3.527.0003.653.000
 • Thể tích pipet: 0.1 – 5000μl
 • Tiêu chuẩn: ISO8655
 • Khả năng hấp: Toàn thân
 • Bảo hành: 12 tháng
0 đã bán
633.000
 • Kích thước (L × W × H): 490 × 360 × 210mm
 • Trọng lượng: 14 kg
 • Hệ quang học: Chùm đơn
 • Phạm vi bước sóng: 200 – 1000nm
0 đã bán
19.289.000
 • Thể tích pipet: 0.5 – 300μl
 • Tiêu chuẩn: ISO8655
 • Khả năng hấp: Toàn thân
 • Bảo hành: 12 tháng
0 đã bán
3.527.000
 • Thể tích pipet: 0.5 – 300μl
 • Tiêu chuẩn: ISO8655
 • Khả năng hấp: Toàn thân
 • Bảo hành: 12 tháng
0 đã bán
3.191.000
 • Thể tích pipet: 0.1 – 5000μl
 • Tiêu chuẩn: ISO8655
 • Khả năng hấp: Toàn thân
 • Bảo hành: 12 tháng
0 đã bán
748.000834.000
 • Thể tích pipet: 0.5 – 300μl
 • Tiêu chuẩn: ISO8655
 • Khả năng hấp: Toàn thân
 • Bảo hành: 12 tháng
0 đã bán
3.299.0003.359.000
 • Thể tích pipet: 0.5 – 300μl
 • Tiêu chuẩn: ISO8655
 • Khả năng hấp: Toàn thân
 • Bảo hành: 12 tháng
0 đã bán
3.695.000
 • Phạm vi nhiệt độ: -15 °C ~ Nhiệt độ phòng
 • Dung tích khoang chứa: 5 lít
 • Lưu lượng bơm tuần hoàn: 12 lít / phút
 • Bảo hành: 12 tháng.

 

0 đã bán
27.244.000
Zalo
Hotline
Zalo
Hotline
Zalo Zalo
Hotline Hotline