BỘ LỌC SẢN PHẨM
 • Khoảng đo pH: 3 – 8 pH
 • Độ chính xác: ±0.2 pH
 • Độ phân giải độ ẩm: ±5%
 • Bảo hành: 12 tháng
4.8/5 98 đánh giá
652 đã bán
1.190.000
 • Thang đo: 0-53 % Brix; 9-99 °C
 • Tính năng: Đo độ ngọt
 • Độ chính xác: ± 0.2 %; ± 1°C
 • Bảo hành: 12 tháng.
5/5 59 đánh giá
195 đã bán
4.408.000
 • Khoảng đo pH: 0.0 – 14.0 pH
 • Độ chính xác: ± 0,1 pH
 • Độ phân giải: 0.1pH
 • Bảo hành: 06 tháng
4.8/5 74 đánh giá
350 đã bán
1.274.000
 • Khoảng đo pH: -2.000 – 16.000pH
 • Độ chính xác: ±0.002 pH
 • Độ phân giải: 0.001pH
 • Bảo hành: 12 tháng
1 đã bán
11.305.000
 • Thang đo: 0 to 4000 μS/cm; 0.00 to 4.00 mS/cm
 • Độ phân giải: 1 μS/cm; 0.01 mS/cm
 • Độ chính xác: ± 50 μS/cm; ± 300 μS/cm; ± 0.05 mS/cm; ± 0.30 mS/cm
 • Bảo hành: 12 tháng.
4.8/5 60 đánh giá
256 đã bán
2.817.000
 • Thang đo: 0 – 14 pH
 • Độ phân giải: 0.1 pH
 • Độ chính xác:  ± 0.1 pH
 • Bảo hành: 12 tháng
4.8/5 94 đánh giá
286 đã bán
2.155.000
 • Thang đo pH: -2.00 – 16.00 pH
 • Độ phân giải: 0.01 pH
 • Độ chính xác: ±0.02 pH
 • Bảo hành: 12 tháng
4.8/5 60 đánh giá
241 đã bán
9.842.000
 • Thang đo: 0 – 90 % Brix
 • Tính năng: Đo độ ngọt
 • Độ chính xác: ± 1 %
 • Bảo hành: 12 tháng.
4.9/5 60 đánh giá
120 đã bán
4.250.000
 • Thang đo: 0 – 53 % Brix
 • Tính năng: Đo độ ngọt
 • Độ chính xác: ± 0.2 %
 • Bảo hành: 12 tháng.
4.9/5 61 đánh giá
187 đã bán
2.400.000
 • Thang đo: 45 – 93 % Brix
 • Tính năng: Đo độ ngọt
 • Độ chính xác: ± 0.2 %
 • Bảo hành: 12 tháng.
4.7/5 60 đánh giá
244 đã bán
5.684.000

Thang đo: 0.0 đến 70.0 ppt

Độ phân giải: 0.1 ppt

Độ chính xác: ±1 ppt

Bảo hành: 6 tháng

4.7/5 140 đánh giá
426 đã bán
2.186.000
 • Thang đo pH: -2.00 – 16.00 pH
 • Độ phân giải: 0.01 pH
 • Độ chính xác: ± 0.01 pH
 • Bảo hành: 12 tháng
5/5 60 đánh giá
180 đã bán
9.120.000
4.8/5 106 đánh giá
217 đã bán
1.556.000
 • Thang đo: 0 – 20 % Brix
 • Tính năng: Đo độ ngọt
 • Độ chính xác: ± 0.2 %
 • Bảo hành: 12 tháng.
5/5 60 đánh giá
245 đã bán
2.500.000
 • Thang đo pH: -2.00 – 16.00pH
 • Độ phân giải: 0.01 pH
 • Độ chính xác: ± 0.02 pH
 • Bảo hành: 12 tháng
0 đã bán
13.584.000
 • Thang đo pH: -2,0 – 16,0 pH
 • Độ phân giải: 0,1 pH
 • Độ chính xác pH: ± 0,1 pH 
 • Bảo hành: 06 tháng
4.7/5 118 đánh giá
475 đã bán
2.790.000
 • Thang đo pH: 0.00 – 14.00 pH
 • Độ phân giải: 0.01 pH
 • Độ chính xác: ±0.2 pH
 • Bảo hành: 06 tháng
4.9/5 82 đánh giá
254 đã bán
1.301.000
 • Thang đo: 0 đến 14.0 pH
 • Độ phân giải: 0.1 pH
 • Độ chính xác: ±0.2 pH
 • Bảo hành: 06 tháng
4.7/5 90 đánh giá
184 đã bán
3.086.000
 • Thang đo: 0 – 28 %
 • Tính năng: Đo độ mặn
 • Độ chính xác: ± 0.2 %
 • Bảo hành: 12 tháng.
4.9/5 60 đánh giá
244 đã bán
2.625.000
 • Thang đo pH: 0.00 – 14.00 pH
 • Độ phân giải: 0.01 pH
 • Độ chính xác: ± 0.01 pH
 • Bảo hành: 12 tháng
4.9/5 104 đánh giá
420 đã bán
2.686.000
 • Thang đo pH: 0.00 – 14.00pH
 • Độ phân giải: 0.01 pH
 • Độ chính xác: ± 0.05 pH
 • Bảo hành: 06 tháng
4.7/5 86 đánh giá
173 đã bán
3.059.000
 • Thang đo: 0.00 – 14.00 pH
 • Độ phân giải: 0.01 pH
 • Độ chính xác: ±0.10 pH
 • Bảo hành: 06 tháng
4.8/5 90 đánh giá
181 đã bán
1.878.000
 • Thang đo: 0-85% Brix; 0-80 °C
 • Tính năng: Đo độ ngọt
 • Độ chính xác: ± 0.2%; ± 0.3°C
 • Bảo hành: 12 tháng.
4.9/5 60 đánh giá
240 đã bán
6.171.000
 • Thang đo pH: 0.0 – 14.0 pH
 • Độ phân giải: 0.1 pH
 • Độ chính xác: ±0.2 pH
 • Bảo hành: 06 tháng
4.7/5 103 đánh giá
224 đã bán
939.000
 • Thang đo: 0.0 – 14.0 pH
 • Độ phân giải: 0.1 pH
 • Độ chính xác:  ± 0.2 pH
 • Bảo hành: 12 tháng
12 đã bán
1.103.000

Khoảng đo pH: 0.0 – 14.0pH

Độ chính xác: ±0.2 pH

Độ phân giải: 0.1pH

Bảo hành: 12 tháng

4.6/5 60 đánh giá
240 đã bán
5.214.000
 • Thang đo: 0 – 10 % 
 • Tính năng: Đo độ mặn
 • Độ chính xác: ± 0.05 % / ± 5 %
 • Bảo hành: 12 tháng.
4.7/5 60 đánh giá
240 đã bán
6.360.000

Thiết bị đo môi trường là những thiết bị đo được ứng dụng khá nhiều trong nhiều lĩnh vực của đời sống. Thiết bị đo môi trường còn đóng vai trò quan trọng trong một số ngành công nghiệp và cả với sức khỏe của con người.

Ngày nay, công nghiệp hóa hiện đại hóa ngày càng phát triển, chất lượng sống của con người cũng cần được chú trọng hơn, vì vậy cần đến một thiết bị để giám sát, kiểm tra yếu tố môi trường để nâng cao, bảo về đời sống của con người. Các thiết bị này gọi chung là thiết bị đo môi trường.

Để hiểu rõ hơn về thiết bị hữu ích này, hãy cùng METROTECH tìm hiểu chi tiết hơn về thông tin cũng như nơi uy tín cung cấp các thiết bị này nhé !

THIẾT BỊ ĐO MÔI TRƯỜNG LÀ GÌ ?

Thiết bị đo môi trường
Thiết bị đo môi trường

Thiết bị đo môi trường là thiết bị đo dùng để phân tích và đưa ra kết quả về các chỉ tiêu của môi trường như: độ pH, cường độ ánh sáng, tốc độ gió, độ ồn, độ cồn, độ ngọt, nhiệt độ, độ ẩm, độ mặn, độ đục,… Dựa vào kết quả của các chỉ tiêu này từ môi trường mà người ta có thể đưa ra các biện pháp để kiểm soát và điều chỉnh thích hợp.

Thiết bị đo môi trường thường được sử dụng trong các ngành công nghiệp, trong nuôi trồng thủy sản, công nghiệp cơ khí,… và trong nhiều lĩnh vực khác.

MỘT VÀI CHỈ TIÊU VÀ CÁC THIẾT BỊ ĐO MÔI TRƯỜNG PHỔ BIẾN

Dưới đây là các thông tin để khách hàng có thể nắm rõ hơn các chỉ tiêu môi trường tác động đến đời sống con người, cũng như các thiết bị để đo các chỉ tiêu này:

Máy đo độ pH

Máy đo độ pH
Máy đo độ pH

Độ pH là mức độ hoạt động của các ion H+ có trong môi trường dung dịch dưới tác động bởi một hằng số điện ly. Hầu hết những dung dịch tồn tại ở dạng lỏng đều sẽ có một độ pH riêng và pH này ảnh hưởng đến tính chất có lợi hay hại của chất lỏng.

 • Máy đo độ pH

Độ pH được xác định bằng 3 phương pháp cơ bản là: dùng quỳ tím, máy đo pH và dùng Test sera. Trong đó, phương pháp xác định độ pH được sử dụng phổ biến nhất và có tính chính xác gần như là cao nhất là máy đo độ pH.

Có 3 loại máy đo độ pH chủ yếu hiện nay là: máy đo độ pH cầm tay, bút đo độ pH và máy đo độ pH để bàn.

Máy đo cường độ ánh sáng

Máy đo cường độ ánh sáng
Máy đo cường độ ánh sáng

Ánh sáng được hiểu là các yếu tố bức xạ điện từ có bước sóng ở trong vùng quang phổ và còn người có thể nhìn thấy bằng mắt thường. Nguồn ánh sáng do mặt trời tạo ra được gọi là ánh nắng hoặc ánh sáng trắng, nó bao gồm nhiều nguồn ánh sáng đơn sắc biến thiên liên tục từ đỏ đến tím.

Ánh sáng mặt trăng thường sẽ được gọi là ánh trăng, là  nguồn ánh sáng do mặt trời chiếu vào mặt trăng và phản xạ đến mắt con người.

Ánh sáng do đèn tạo ra được gọi là nguồn ánh đèn và nguồn ánh sáng do các loài vật tạo ra sẽ được gọi là ánh sáng sinh học.

Điểm nổi bật của các nguồn ánh sáng này là có tốc độ rất nhanh.

Ánh sáng còn giúp con người thấy được mọi thứ xung quanh, tạo ra nguồn điện năng và đặc biệt là duy trì sự sống trên Trái Đất.

 • Máy đo cường độ ánh sáng

Ánh sáng sẽ được đo bằng máy đo cường độ ánh sáng. Máy đo cường độ ánh sáng này là thiết bị đo được dùng để kiểm tra mức cường độ ánh sáng bằng bộ cảm biến bên ngoài của máy, giúp cho người dùng có thể đo một cách đơn lẻ hoặc đo cùng lúc nhiều giá trị tham chiếu khác, được xác định từ trước.

Máy đo cường độ ánh sáng giúp cho con người định lượng được các loại tia bức xạ khác nhau như bức xạ tia cực tím, bức xạ tia UV và nhiều loại bức xạ khác đang tồn tại trong ánh sáng, từ đó để có các biện pháp ngăn chặn phù hợp, kịp thời.

Trong các ngành công nghiệp, máy đo cường độ ánh sáng được sử dụng chủ yếu để giám sát ánh sáng màu xanh mang mức độ bức xạ trong hàn và trong nghệ thuật đồ họa,… hoặc dùng thiết bị này để bảo dưỡng các loại mực, chất kết dính hay chất phủ.

Máy đo tốc độ gió

Máy đo tốc độ gió
Máy đo tốc độ gió

Gió được hiểu theo nghĩa là những luồng không khí chuyển động theo một quy mô lớn, chúng chuyển động từ những nơi có áp suất cao đến những nơi có áp suất thấp.

 • Máy đo tốc độ gió

Tốc độ gió thường được đo bằng máy đo tốc độ gió. Máy đo tốc độ gió này là các thiết bị điện tử có thiết kế nhỏ gọn dùng để đo tốc độ, áp suất và lưu lượng hoặc nhiệt độ của gió. Loại máy này còn được gọi là phong kế.

Máy đo tốc độ gió giúp cho người dùng đo được nhiệt độ của không khí trung bình, tốc độ hay mô phỏng phản ứng của gió ,.. giúp có được những thông tin đảm bảo chính xác về tốc độ gió cũng như áp suất gió và cả lưu lượng gió. Những thông số này nhằm để phục vụ cho các trạm khí tượng trong công việc dự báo thời tiết.

Máy đo độ ồn

Máy đo độ ồn
Máy đo độ ồn

Tiếng ồn là những âm thanh dư thừa, không có giá trị, phát ra từ các thiết bị đang hoạt động hay sự việc xung quanh mà không phù hợp với nhu cầu, mong muốn của người nghe.

Ví dụ như các nguồn âm thanh phát ra từ các nhà máy, xe cộ, các thiết bị gia dụng như máy giặt, máy sấy và máy hút bụi,…

 • Máy đo độ ồn

Tiếng ồn sẽ được đo bằng máy đo độ ồn. Máy đo này được sử dụng để đo độ ồn ở những môi trường có mức độ tiếng ồn lớn như sân khấu, quán bar,… từ đó có thể đưa ra những biện pháp cải thiện, để bảo vệ sức khỏe con người.

Máy đo độ ẩm

Độ ẩm được hiểu là đại lượng vật lý để xác định được khối lượng hơi nước tính theo gam có trong một đơn vị thể tích hoặc là lượng hơi nước có trong không khí. Độ ẩm cũng được xem là một thước đo để xác định được khả năng mưa, lượng mưa hoặc lượng sương mù của thời tiết.

 • Máy đo độ ẩm

Độ ẩm thông thường sẽ được đo bằng máy đo độ ẩm. Máy đo độ ẩm là thiết bị đo được sử dụng nhiều trong ngành công nghiệp khác nhau để phát hiện được độ ẩm của vật liệu.

Dựa vào máy đo độ ẩm này, người dùng sẽ xác định được những vấn đề tiềm năng và thiệt hại cho các cấu trúc từ sự tích tụ của độ ẩm.

Máy đo nhiệt độ

Máy đo nhiệt độ
Máy đo nhiệt độ

Nhiệt độ là đại lượng vật lý đặc trưng cho sự nóng, lạnh của một vật nào đó trong hệ quy chiếu đã chọn.

 • Máy đo nhiệt độ

Nhiệt độ được sẽ xác định bằng máy đo nhiệt độ. Máy đo nhiệt độ này là thiết bị dùng nguyên lý cảm biến có khả năng cảm ứng được các bức xạ tia hồng ngoại từ những nguồn phát ra.

Nhờ vào máy đo nhiệt độ mà con người có thể xác định được mức nhiệt độ trong nhiều môi trường khác nhau để có thể đưa ra những biện pháp khắc phục thích hợp.

MỘT SỐ TÍNH NĂNG CỦA THIẾT BỊ ĐO MÔI TRƯỜNG

Thiết bị đo môi trường có nhiều loại như đo không khí, môi trường nước, đo môi trường đất,… như đã nêu trên, chúng còn có nhiều loại có tích hợp nhiều tính năng tự động và thông minh như:

 • Đo lưu lượng của không khí, đo nhiệt độ và vận tốc của không khí.
 • Các thiết bị đo được tự động độ ẩm và nhiệt độ của không khí.
 • Đo điểm sương, gió lạnh và ánh sáng.
 • Đo các mức ánh sáng khác nhau trong Lux.
 • Đo nhiệt độ và độ ẩm của đất.
 • Đo mức lưu lượng nước,…
 • Hiển thị ngược sáng để đo những khu vực bị thiếu ánh sáng.

CÔNG DỤNG CỦA CÁC THIẾT BỊ ĐO MÔI TRƯỜNG

Công dụng của các thiết bị đo môi trường
Công dụng của các thiết bị đo môi trường

Thiết bị đo môi trường có nhiều loại khác nhau để phục vụ cho việc sử dụng ở nhiều mục đích khác nhau nhưng đa phần là:

 • Kiểm tra và kiểm soát mức nhiệt độ, độ ẩm có trong không khí
 • Đo đạc các chỉ số nhằm để dự báo thời tiết được chính xác nhất.
 • Sử dụng các thiết bị đo môi trường nhằm đo các chỉ số của nước trong các ao nuôi tôm cá, để từ đó có công tác xử lý kịp thời khi có sự cố.
 • Đo lượng của nước mưa nhằm cảnh báo lũ từ xa, cũng như cảnh báo ngập lụt.
 • Đo nguồn ánh sáng để có các cảnh báo về sự nguy hiểm vào những ngày thời tiết xấu.
 • Nhằm đo đầy đủ các chỉ số phục vụ cho công tác nghiên cứu, thí nghiệm và những ứng dụng các giải pháp môi trường.
 • Giúp đo được chất lượng của không khí để có những biện pháp an toàn ở nơi có mật độ không khí ô nhiễm.
 • Đo chất lượng của nước thải của các công ty sản xuất, để có biện pháp xử lý theo đúng quy trình.

METROTECH – ĐIỂM CUNG CẤP CÁC LOẠI THIẾT BỊ ĐO MÔI TRƯỜNG UY TÍN

Nhìn chung, các loại thiết bị đo môi trường là những loại thiết bị vô cùng thông minh, tiện lợi và cho phép người dùng có thể đo được nhiều loại chỉ tiêu khác nhau, đồng thời các kết quả mang lại vô cùng chính xác, từ đó giúp người dùng tiết kiệm được phí chí đầu từ, sửa chữa và còn có thể sử dụng cho tất cả điều kiện môi trường khắc nghiệt khác nhau.

METROTECH tự hào là đại lý chuyên phân phối các loại thiết bị đo môi trường chất lượng, uy tín và đem đến cho quý khách hàng những trải nghiệm thú vị về các thiết bị này. Bên cạnh đó METROTECH cũng sẽ thực hiện những cam kết với khách hàng như:

✅ Cung cấp các sản phẩm đảm bảo về chất lượng, có thương hiệu chính hãng và nổi tiếng trên thị trường.

✅ Đội ngũ nhân viên tư vấn, nhân viên kỹ thuật có trình độ chuyên môn cao sẽ hỗ trợ giải đáp thắc mắc và đưa ra những thông tin chính xác nhất về sản phẩm.

✅ Chế độ bảo hành khi mua sản phẩm lên đến 12 tháng, đảm bảo đặt lợi ích của khách hàng lên hàng đầu.

✅ Cung cấp các sản phẩm với giá cả cạnh tranh nhất.

✅ Giao hàng nhanh chóng đến tận tay một cách an toàn đối.

Với những thông tin mà METROTECH cung cấp, hy vọng đã giải đáp được một phần nào những thắc mắc của quý khách hàng về các loại thiết bị đo môi trường, qua đó có thể giúp khách hàng trang bị thêm cho mình những thông tin cũng như kiến thức cần thiết về máy đo đa chỉ tiêu.

Ngoài ra, METROTECH còn cung cấp nhiều loại thiết bị khác về thiết bị phòng thí nghiệm như các loại thiết bị đo lường cũng như nhiều loại dụng cụ cho phòng thí nghiệm,…

Để biết thêm thông tin chi tiết về thiết bị đo môi trường và đặt mua ngay sản phẩm nhanh chóng ngay hôm nay, quý khách hàng vui lòng liên hệ với chúng tôi qua Website này hoặc qua địa chỉ:

 • Email: info@metrotech.vn
 • Tư vấn bán hàng: 0888 203 779
 • Tư vấn kỹ thuật: 0838 616 667
 • Địa chỉ: 618 Lê Trọng Tấn, Phường Bình Hưng Hòa, Quận Bình Tân, TPHCM
 • Giờ mở cửa: từ 8:00 đến 17:00

Rất mong nhận được những ý kiến đóng góp của quý khách hàng dành cho METROTECH !

Zalo
Hotline
Zalo
Hotline
Zalo Zalo
Hotline Hotline