• Tốc độ không tải: 3000-8500 rpm
 • Điện thế pin: 18 V
 • Đường kính đĩa: 100 mm
 • Bảo hành: 6 tháng
4.905.00010.498.000
HOT!
 • Tốc độ không tải: 10000 rpm
 • Công suất: 1050 W
 • Đường kính đĩa: 150 mm
 • Bảo Hành: 6 tháng
2.305.000
 • Tốc độ không tải: 33.000 rpm 
 • Công suất: 480W
 • Đường kính đĩa: 20 mm
 • Bảo hành: 6 tháng
1.271.000
 • Tốc độ không tải: 12000 rpm
 • Công suất: 850 W
 • Đường kính đĩa: 100 mm
 • Bảo hành: 36 tháng
1.251.000
 • Tốc độ không tải: 8500 rpm
 • Điện thế pin: 40V
 • Đường kính đá mài: 100 mm
 • Bảo hành: 6 tháng
4.481.00014.733.000
 • Tốc độ không tải: 6600 rpm
 • Công suất: 2200 W
 • Đường kính đĩa: 230 mm
 • Bảo Hành: 6 tháng
3.141.000
 • Tốc độ không tải: 25.000 rpm
 • Công suất: 260W
 • Đường kính mũi mài: 38mm
 • Bảo hành: 6 tháng 
Liên hệ
 • Tốc độ không tải: 11000 rpm
 • Công suất: 840W
 • Đường kính đĩa: 100mm
 • Bảo hành: 6 tháng
1.517.000
HOT!
 • Tốc độ không tải:  11.000 rpm
 • Công suất: 720W
 • Đường kính đĩa: 100mm
 • Bảo hành: 6 tháng
1.162.0001.359.000
 • Tốc độ không tải: 29.000 rpm
 • Công suất: 750 W
 • Trọng lượng: 1.9 kg
 • Bảo Hành: 6 tháng
6.105.000
 • Tốc độ không tải: 12.000 rpm
 • Công suất: 570W
 • Đường kính đĩa: 100mm
 • Bảo hành: 6 tháng 
2.787.000
 • Tốc độ không tải: 3,000 – 8,500v/p
 • Công suất pin: 18V
 • Đường kính đĩa: 100 mm
 • Bảo hành: 6 tháng
4.764.000
HOT!
 • Tốc độ không tải: 10000 rpm
 • Công suất: 1050 W
 • Đường kính đĩa: 150 mm
 • Bảo Hành: 6 tháng
2.461.000
 • Tốc độ không tải: 1.100 rpm 
 • Công suất: 580W
 • Đường kính đĩa: 100 mm
 • Bảo hành: 6 tháng 
1.041.000
 • Tốc độ không tải: 12000 rpm
 • Công suất: 850 W
 • Đường kính đĩa: 125 mm
 • Bảo hành: 36 tháng
1.378.000
 • Tốc độ không tải:  8500 rpm
 • Điện thế pin: 40V
 • Đường kính đá mài: 125 mm
 • Bảo hành: 6 tháng
4.393.00014.645.000
 • Tốc độ không tải: 6600 rpm
 • Công suất: 2200 W
 • Đường kính đĩa: 230 mm
 • Bảo Hành: 6 tháng
3.406.000
 • Tốc độ không tải: 12.000 rpm 
 • Công suất: 570W
 • Đường kính đĩa: 100mm
 • Bảo hành: 6 tháng
Liên hệ
HOT!
 • Tốc độ không tải: 11,000
 • Công suất: 840W
 • Đường kính đĩa: 125mm 
 • Bảo hành: 6 tháng 
1.508.000
HOT!
 • Tốc độ không tải: 11,000
 • Công suất: 720W
 • Đường kính đĩa: 100mm (4″)
 • Bảo hành: 6 tháng
1.162.000
 • Tốc độ không tải: 5600 rpm
 • Công suất: 750 W
 • Đường kính lưỡi: 125 mm
 • Bảo Hành: 6 tháng
7.358.000
 • Tốc độ không tải: 2.950 vòng/phút
 • Nguồn điện áp: 220V – 240V/50Hz
 • Đường kính đá mài: 150mm
 • Bảo hành: 6 tháng
841.0001.500.000
 • Tốc độ không tải: 3000-8500 rpm
 • Điện thế pin: 18 V
 • Đường kính đĩa: 100 mm
 • Bảo hành: 6 tháng
4.905.00010.498.000
 • Tốc độ không tải: 8500 rpm
 • Công suất: 2200 W
 • Đường kính đĩa: 180 mm
 • Bảo hành: 6 tháng
2.770.0003.193.000
 • Tốc độ không tải: 11.000 rpm 
 • Công suất: 570W
 • Đường kính đĩa: 125 mm
 • Bảo hành: 6 tháng 
1.147.000
 • Tốc độ không tải: 25000 rpm
 • Công suất: 400 W
 • Đường kính đĩa: 25 mm
 • Bảo hành: 36 tháng
1.564.0001.662.000
 • Tốc độ không tải: 8500 rpm
 • Điện thế pin: 40 V
 • Bảo hành: 6 tháng
 • Đường kính đĩa: 100mm
4.411.00014.645.000
 • Tốc độ không tải: 6600 rpm
 • Công suất: 2800 W
 • Đường kính đĩa: 230 mm
 • Bảo Hành: 6 tháng
5.911.000
 • Tốc độ không tải: 11.000 rpm 
 • Công suất: 710W
 • Đường kính đĩa: 100mm
 • Bảo hành: 6 tháng
Liên hệ
 • Tốc độ không tải: 2,800-12,000
 • Công suất: 1,400W
 • Đường kính đĩa: 125mm 
 • Bảo hành: 12 tháng
3.353.000

Zalo
Hotline
Zalo
Hotline
Zalo Zalo
Hotline Hotline