BỘ LỌC SẢN PHẨM
 • DCV: 1000 V
 • Điện trở: 400 kΩ
 • ACV: 750 V
 • Bảo hành: 12 tháng
0 đã bán
4.989.600
 • ACV: 4/40/400/600V (4 Range auto)
 • DCV: 400m/4/40/400/600V (5 Range auto)
 • Tần số: 5/50/500/5k/50k/200kHz
 • Bảo hành: 12 tháng
0 đã bán
1.294.700
 • DCV: 400mV/4/40/400/600V
 • ACV: 400mV/4/40/400/600V
 • DCA: 400/4000µA/40/400mA/4/10A
 • Bảo hành: 12 tháng
0 đã bán
1.128.600
 • DCV: 1000 V
 • Điện trở: 400 kΩ
 • ACV: 750 V
 • Bảo hành: 12 tháng
1 đã bán
3.172.400
 • ACV: 12V30/120/300/600V (9kΩ/V)
 • DCV: 0.3V/3/12/30/120/300/600V (20kΩ/V)
 • DCA: 60µA/30/300mA
 • Bảo hành: 12 tháng
0 đã bán
1.912.900
 • ACA: 30 A
 • Đo điện trở đất: 0~1500 Ω
 • ACV: 5320 V
 • Bảo hành: 12 tháng
0 đã bán
24.995.300
 • DCV: 600 V
 • Điện trở: 340 kΩ
 • ACV: 600 V
 • Bảo hành: 12 tháng
0 đã bán
2.685.100
 • Thông mạch: 600.0Ω
 • DCV: 600 V
 • ACV: 600 V
 • Bảo hành: 12 tháng
0 đã bán
1.259.500
 • ACA: 30 A
 • Đo điện trở đất:1200Ω
 • ACV: 300V
 • Bảo hành: 12 tháng
0 đã bán
20.980.300
 • ACA: 100 mA
 • DCV: 300V
 • ACV: 300V
 • Bảo hành: 12 tháng
0 đã bán
7.697.800
 • DCA: 2000A
 • Điện trở: 400kΩ
 • ACV: 750V
 • Bảo hành: 12 tháng
0 đã bán
2.197.800
 • Phạm vi điện trở đất: 2000Ω
 • DCV: 300 V
 • ACV: 300 V
 • Bảo hành: 12 tháng
0 đã bán
6.415.200
 • Đo tần số: 100 kHz
 • DCV: 1000 V
 • ACV: 1000 V
 • Bảo hành: 12 tháng
0 đã bán
1.794.100
 • ACA: 100 mA
 • DCV: 1000mV
 • ACV: 3540 V
 • Bảo hành: 12 tháng
0 đã bán
14.291.200
 • ACA: 100A
 • Tần số: 400 Hz
 • ACV: 300V
 • Bảo hành: 12 tháng
0 đã bán
5.476.900
 • AC A: 4.000 / 40.00 / 400.0A
 • Thời gian liên tục: 20 giờ
 • Đường kính: ≈ φ5,5mm
 • Bảo hành: 12 tháng
0 đã bán
6.771.600
 • AC A:0 to ±100.0A
 • Trọng lượng: 110g
 • Đường kính kìm:  10mm
 • Bảo hành: 12 tháng
0 đã bán
2.316.600
 • AC A: 1000A
 • Tần số hiệu ứng: 40Hz~1kHz
 • Đường kính kìm:  Ø68mm
 • Bảo hành: 12 tháng
0 đã bán
10.288.300
 • DCV: 600V
 • ACA: 400A
 • ACV: 600V
 • Bảo hành: 12 tháng
0 đã bán
8.518.400
 • AC A: 1000A
 • DC V: 600m/6/60/600V
 • AC V: 6/60/600V
 • Bảo hành: 12 tháng
0 đã bán
4.621.100
 • ACA200 A
 • Tần số: 400 Hz
 • Trọng lượng: 120 g
 • Bảo hành: 12 tháng
0 đã bán
6.094.000
 • AC A:1000A
 • Thời gian liên tục: 170 giờ
 • Đường kính hàm: ø33mm
 • Bảo hành: 12 tháng
0 đã bán
2.779.700
 • DCV: 600V
 • Điện trở: 60MΩ
 • ACV: 600V
 • Bảo hành: 12 tháng
0 đã bán
4.229.500
 • ACA: 200 mA
 • ACV: 750 V
 • DCV: 200 mV
 • Bảo hành: 12 tháng
0 đã bán
12.046.100
 • DCV: 200mV
 • ACA: 1000A
 • ACV: 200mV
 • Bảo hành: 12 tháng
0 đã bán
11.167.200
 • DCV: 60V
 • ACA: 300A
 • ACV: 600V
 • Bảo hành: 12 tháng
0 đã bán
1.876.600
 • DCA: 300 A
 • Tần số rung động: 1 kHz
 • Trọng lượng: 100 g
 • Bảo hành: 12 tháng
0 đã bán
3.564.000
 • AC A:1000A
 • AC V: 60.00/600.0V
 • Ω: 600.0kΩ
 • Bảo hành: 12 tháng
0 đã bán
1.912.900
 • ACA600 A
 • ACV: 600 V
 • DCA: 600 A
 • Bảo hành: 12 tháng
0 đã bán
1.401.400
 • ACA: 200 A
 • Tần số rung động: 1 kHz
 • Trọng lượng: 100 g
 • Bảo hành: 12 tháng
0 đã bán
1.995.400
Zalo
Hotline
Zalo
Hotline
Zalo Zalo
Hotline Hotline