• Thang đo: -50 – 1000 °C
 • Độ chính xác: ± 1 %
 • Độ phân giải: 0.1 °F/ °C
 • Bảo hành: 12 tháng
0 đã bán
3.750.000
-15%
 • Đo độ ẩm: 10 – 85 % RH 
 • Đo nhiệt độ: 14 – 140 ° F và -10 – 60 °C
 • Sai số: ± 6% RH, 1 °C và 1.8 °F 
 • Bảo hành: 12 tháng
4.6/5 60 đánh giá
180 đã bán
656.000 767.520
 • Đo độ ẩm: 10 – 90 % RH 
 • Đo nhiệt độ: 14 – 122 °F và -10 – 50 °C
 • Sai số: ± 5% RH, 1 °C và 1.8 °F 
 • Bảo hành: 12 tháng
0 đã bán
1.370.377
 • ACA: 1500A
 • DCV: 1000V
 • ACV: 750V
 • Bảo hành: 12 tháng
4.6/5 60 đánh giá
120 đã bán
4.247.100
 • Đo độ ẩm: 10 – 99% RH
 • Đo nhiệt độ: 14 – 140 °F và -10 – 60 °C
 • Sai số: ± 4% RH, 1°C và ± 1.8°F
 • Bảo hành: 12 tháng
4.8/5 60 đánh giá
240 đã bán
937.000
-14%
 • Đo độ ẩm: 10% đến 85% RH
 • Đo nhiệt độ: 14 – 140 °F và -10 – 60 °C
 • Sai số: 6% RH, 1 °C và 1.8 °F
 • Bảo hành: 12 tháng
4.9/5 60 đánh giá
120 đã bán
861.000 998.760
 • Đo độ ẩm gỗ: 6% – 44%
 • Đo VLXD: 0.2 – 2.0 %
 • Sai số: ± 1 % và 0,1 %
 • Bảo hành: 12 tháng
4.8/5 60 đánh giá
120 đã bán
1.875.000
 • Thang đo: -50 – 650 °C
 • Độ chính xác: ± 1%
 • Độ phân giải: 0.1°F/°C, 1°F/°C
 • Bảo hành: 12 tháng

 

4.8/5 60 đánh giá
240 đã bán
1.875.000
-14%
 • Thang đo: ‐20°C – 650°C
 • Độ chính xác: ± 4°C, ± 2.5°C
 • Độ phân giải: 0,1 °F /°C
 • Bảo hành: 12 tháng
4.8/5 60 đánh giá
240 đã bán
1.566.000 1.816.560
 • Thang đo: -50 – 1300 °C
 • Độ chính xác: 0.3%Rdg
 • Độ phân giải: 0.1°/ 1°
 • Bảo hành: 12 tháng
0 đã bán
2.063.000
-16%
 • Thang đo: -50 – 800 °C
 • Độ chính xác: ± 2%
 • Độ phân giải: 0.1 °F/ °C
 • Bảo hành: 12 tháng
4.8/5 60 đánh giá
180 đã bán
2.740.000 3.260.600
 • Đo độ ẩm: 10 – 85 % RH 
 • Đo nhiệt độ: 14 – 122 ºF và -10 – 50 ºC
 • Sai số: ± 5% RH, 1 ºC và ± 2 ºF 
 • Bảo hành: 12 tháng
0 đã bán
656.000
-13%
 • Đo độ ẩm: 0 – 100% RH
 • Đo nhiệt độ: -40-158 °F/-40-70 °C 
 • Sai số: ± 3% RH
 • Bảo hành: 12 tháng
5/5 60 đánh giá
240 đã bán
1.762.000 2.026.300
-14%
 • Thang đo: 2°C – 42.5° C
 • Độ chính xác: ± 1.5 ° F, ± 0.8 °C
 • Độ phân giải: 0.1°C/ °F
 • Bảo hành: 12 tháng
4.6/5 64 đánh giá
256 đã bán
2.813.000 3.263.080
-13%
 • Đo độ ẩm: 10 – 99% RH
 • Đo nhiệt độ: 14-140°F/-10- 60°C
 • Sai số: ± 4% RH
 • Bảo hành: 12 tháng
4.9/5 60 đánh giá
120 đã bán
1.174.000 1.350.100
 • Thang đo: -50 – 1000°C
 • Độ chính xác: ± 1%
 • Độ phân giải: 0.1 °F/ °C
 • Bảo hành: 12 tháng
0 đã bán
5.626.000
-17%
 • Đo độ ẩm: 10-99% RH
 • Đo nhiệt độ: -10 – 60 °C
 • Sai số: ± 5% RH
 • Bảo hành: 12 tháng
4.6/5 60 đánh giá
240 đã bán
844.000 1.012.800
-14%
 • Thang đo: -20 – 332 ° C
 • Độ chính xác: ± 2%
 • Độ phân giải: 0,1 °F /°C
 • Bảo hành: 12 tháng
4.8/5 60 đánh giá
240 đã bán
1.370.000 1.589.200
 • Đo độ ẩm: 10 – 95% RH
 • Đo nhiệt độ: -50 – 500°C/-58 – 932°F 
 • Sai số: 3.5% RH
 • Bảo hành: 12 tháng
0 đã bán
3.469.000
 • Đo độ ẩm: 20 – 90 %RH
 • Đo nhiệt độ: -5 – 45°C/23 – 113°F 
 • Sai số: ± 5% RH, 1°C, ± 2°F
 • Bảo hành: 12 tháng
0 đã bán
1.031.000
 • Đo độ ẩm gỗ: 5 – 50%
 • Đo độ ẩm VLXD: 1.5 – 33%
 • Độ phân giải: 0.1%
 • Bảo hành: 12 tháng
0 đã bán
2.813.000
 • Đo độ ẩm: 10 – 90% RH
 • Đo nhiệt độ: 32 – 122°F
 • Sai số: ± 4% RH
 • Bảo hành: 12 tháng
0 đã bán
4.688.000
 • Thang đo: -200 – 1700 °C
 • Độ chính xác: ±0.4% rdg
 • Độ phân giải: 0.1°/1°
 • Bảo hành: 12 tháng
0 đã bán
6.751.000
 • Thang đo: 0,0 đến 100,0
 • Độ phân giải: 0,1 Pinless
 • Đo lường độ sâu: 0,78 “(20mm) – 1,6 “(40mm)
 • Bảo hành: 12 tháng
0 đã bán
4.125.000
 • Đo độ ẩm: 0 – 100% RH
 • Đo nhiệt độ: -40 – 70°C/ -40 – 158°F
 • Sai số: ± 3,5% RH
 • Bảo hành: 12 tháng
0 đã bán
3.000.000
 • Thang đo: -30 – 350 °C
 • Độ chính xác: ± 1%
 • Độ phân giải: 0,1 °F /°C
 • Bảo hành: 12 tháng
0 đã bán
2.813.000
 • Đo độ ẩm: 0 – 75%
 • Đo VLXD: 0.1 – 24%
 • Đo nhiệt độ: -40 – 158 °F/ -40 – 70 °C
 • Bảo hành: 12 tháng 
0 đã bán
2.813.000
 • Đo độ ẩm: 0 – 100% RH
 • Đo nhiệt độ: -40 – 158°F/ -40 – 70°C 
 • Sai số:0.1%RH
 • Bảo hành: 12 tháng
0 đã bán
2.813.000
-15%

Thang đo: 0.0 – 100 ppt

Độ phân giải: 0.01ppt

Độ chính xác: ± 2% FS

Bảo hành: 12 tháng

4.7/5 104 đánh giá
208 đã bán
1.488.000 1.740.960
Zalo
Hotline
Zalo
Hotline
Zalo Zalo
Hotline Hotline