BỘ LỌC SẢN PHẨM
 • Đo độ ẩm: 10 – 99% RH
 • Đo nhiệt độ: 14-140°F/-10- 60°C
 • Sai số: ± 4% RH
 • Bảo hành: 12 tháng
4.9/5 60 đánh giá
124 đã bán
1.208.000
 • Đo độ ẩm: 10% đến 85% RH
 • Đo nhiệt độ: 14 – 140 °F và -10 – 60 °C
 • Sai số: 6% RH, 1 °C và 1.8 °F
 • Bảo hành: 12 tháng
4.9/5 60 đánh giá
121 đã bán
901.000

Thang đo: 0.0 – 100 ppt

Độ phân giải: 0.01ppt

Độ chính xác: ± 2% FS

Bảo hành: 12 tháng

4.7/5 104 đánh giá
214 đã bán
1.476.000
 • Đo độ ẩm: 0 – 100% RH
 • Đo nhiệt độ: -40-158 °F/-40-70 °C 
 • Sai số: ± 3% RH
 • Bảo hành: 12 tháng
5/5 60 đánh giá
240 đã bán
1.821.000
 • Thang đo: -50 – 650 °C
 • Độ chính xác: ± 1%
 • Độ phân giải: 0.1°F/°C, 1°F/°C
 • Bảo hành: 12 tháng

 

4.8/5 60 đánh giá
242 đã bán
2.013.000
 • Thang đo: -20 – 332 ° C
 • Độ chính xác: ± 2%
 • Độ phân giải: 0,1 °F /°C
 • Bảo hành: 12 tháng
4.8/5 60 đánh giá
240 đã bán
1.419.000
 • Thang đo: ‐20°C – 650°C
 • Độ chính xác: ± 4°C, ± 2.5°C
 • Độ phân giải: 0,1 °F /°C
 • Bảo hành: 12 tháng
4.8/5 60 đánh giá
240 đã bán
1.610.000
 • Thang đo: -50 – 600 °C
 • Độ chính xác: ± 2%
 • Độ phân giải: 0.1 °F /°C
 • Bảo hành: 12 tháng
2 đã bán
1.610.000
 • Đo độ ẩm: 10-99% RH
 • Đo nhiệt độ: -10 – 60 °C
 • Sai số: ± 5% RH
 • Bảo hành: 12 tháng
4.6/5 60 đánh giá
241 đã bán
939.000
 • Đo độ ẩm: 10 – 90% RH
 • Đo nhiệt độ: -4 – 122°F/ -20 – 50°C 
 • Sai số: ± 3% RH, ± 0,6°C, ± 1°F
 • Bảo hành: 12 tháng
0 đã bán
2.013.000
 • Đo độ ẩm: 0 – 75%
 • Đo VLXD: 0.1 – 24%
 • Đo nhiệt độ: -40 – 158 °F/ -40 – 70 °C
 • Bảo hành: 12 tháng 
0 đã bán
3.068.000
 • Đo độ ẩm gỗ: 6% – 44%
 • Đo VLXD: 0.2 – 2.0 %
 • Sai số: ± 1 % và 0,1 %
 • Bảo hành: 12 tháng
4.8/5 60 đánh giá
120 đã bán
2.051.000
 • Đo độ ẩm: 10 – 85 % RH 
 • Đo nhiệt độ: 14 – 140 ° F và -10 – 60 °C
 • Sai số: ± 6% RH, 1 °C và 1.8 °F 
 • Bảo hành: 12 tháng
4.6/5 60 đánh giá
181 đã bán
728.000
-520.600
 • Thang đo: -50 – 800 °C
 • Độ chính xác: ± 2%
 • Độ phân giải: 0.1 °F/ °C
 • Bảo hành: 12 tháng
4.8/5 60 đánh giá
180 đã bán
2.740.000 3.260.600
 • Đo độ ẩm: 10 – 90% RH
 • Đo nhiệt độ: 14 – 140°F/ -10 – 60°C
 • Sai số: 5% RH, 0,6°C, ± 1.2°F 
 • Bảo hành: 12 tháng
0 đã bán
4.876.000
4.6/5 60 đánh giá
180 đã bán
537.000
 • Thang đo: -200 – 1700 °C
 • Độ chính xác: ±0.4% rdg
 • Độ phân giải: 0.1°/1°
 • Bảo hành: 12 tháng
0 đã bán
7.286.000
 • Thang đo: -50 – 1000 °C
 • Độ chính xác: ± 1 %
 • Độ phân giải: 0.1 °F/ °C
 • Bảo hành: 12 tháng
0 đã bán
4.026.000
 • Đo độ ẩm: 20 – 90%
 • Đo nhiệt độ: 14 – 140°F/ -10 – 60°C
 • Sai số: ± 5% RH, 1 °C, ± 2 °F 
 • Bảo hành: 12 tháng
0 đã bán
3.750.000
 • Thang đo: -30 – 350 °C
 • Độ chính xác: ± 1%
 • Độ phân giải: 0,1 °F /°C
 • Bảo hành: 12 tháng
0 đã bán
2.813.000
 • Đo độ ẩm gỗ: 5 – 50%
 • Đo độ ẩm VLXD: 1.5 – 33%
 • Độ phân giải: 0.1%
 • Bảo hành: 12 tháng
0 đã bán
3.068.000
5/5 60 đánh giá
120 đã bán
12.635.000
 • Đo độ ẩm: 0 – 100% RH
 • Đo nhiệt độ: -22 – 199°F/ -30 – 100°C
 • Sai số: ± 2% RH, ± 1,8°F, 1°C
 • Bảo hành: 12 tháng
0 đã bán
4.141.000
Zalo
Hotline
Zalo
Hotline
Zalo Zalo
Hotline Hotline