• Đo độ ẩm: 10 – 99% RH
 • Đo nhiệt độ: 14 – 140 °F và -10 – 60 °C
 • Sai số: ± 4% RH, 1°C và ± 1.8°F
 • Bảo hành: 12 tháng
937.000
 • Thang đo: -50 – 1000 °C
 • Độ chính xác: ± 1 %
 • Độ phân giải: 0.1 °F/ °C
 • Bảo hành: 12 tháng
3.750.000
-15%
 • Đo độ ẩm: 10 – 85 % RH 
 • Đo nhiệt độ: 14 – 140 ° F và -10 – 60 °C
 • Sai số: ± 6% RH, 1 °C và 1.8 °F 
 • Bảo hành: 12 tháng
656.000
 • Đo độ ẩm: 10 – 90 % RH 
 • Đo nhiệt độ: 14 – 122 °F và -10 – 50 °C
 • Sai số: ± 5% RH, 1 °C và 1.8 °F 
 • Bảo hành: 12 tháng
1.238.000
-16%
3.031.000
-9%
 • ACA: 1500A
 • DCV: 1000V
 • ACV: 750V
 • Bảo hành: 12 tháng
3.938.000
-13%
4.125.000
-11%
9.733.000
-15%
1.762.000
-8%
2.869.000
-14%
 • Đo độ ẩm: 10% đến 85% RH
 • Đo nhiệt độ: 14 – 140 °F và -10 – 60 °C
 • Sai số: 6% RH, 1 °C và 1.8 °F
 • Bảo hành: 12 tháng
861.000
 • Đo độ ẩm gỗ: 6% – 44%
 • Đo VLXD: 0.2 – 2.0 %
 • Sai số: ± 1 % và 0,1 %
 • Bảo hành: 12 tháng
1.875.000
Zalo
Hotline
Zalo
Hotline
Zalo Zalo
Hotline Hotline