• Thang đo: -50 – 650 °C
 • Độ chính xác: ± 1%
 • Độ phân giải: 0.1°F/°C, 1°F/°C
 • Bảo hành: 12 tháng

 

4.8/5 60 đánh giá
241 đã bán
2.065.000
 • Thang đo: ‐20°C – 650°C
 • Độ chính xác: ± 4°C, ± 2.5°C
 • Độ phân giải: 0,1 °F /°C
 • Bảo hành: 12 tháng
4.8/5 60 đánh giá
240 đã bán
1.652.000
 • Thang đo: -50 – 600 °C
 • Độ chính xác: ± 2%
 • Độ phân giải: 0.1 °F /°C
 • Bảo hành: 12 tháng
1 đã bán
1.652.000
-520.600
 • Thang đo: -50 – 800 °C
 • Độ chính xác: ± 2%
 • Độ phân giải: 0.1 °F/ °C
 • Bảo hành: 12 tháng
4.8/5 60 đánh giá
180 đã bán
2.740.000 3.260.600
 • Thang đo: -20 – 332 ° C
 • Độ chính xác: ± 2%
 • Độ phân giải: 0,1 °F /°C
 • Bảo hành: 12 tháng
4.8/5 60 đánh giá
240 đã bán
1.429.000
 • Thang đo: 0 – 50 °C
 • Độ chính xác: ± 0.9 °F/ 1 °C
 • Độ phân giải: 0.1 °F/ °C
 • Bảo hành: 12 tháng
0 đã bán
1.429.000
 • Thang đo: -50 – 1300 °C
 • Độ chính xác: 0.3%Rdg
 • Độ phân giải: 0.1°/ 1°
 • Bảo hành: 12 tháng
0 đã bán
2.241.000
 • Thang đo: -50 – 1000°C
 • Độ chính xác: ± 1%
 • Độ phân giải: 0.1 °F/ °C
 • Bảo hành: 12 tháng
0 đã bán
6.086.000
4.8/5 60 đánh giá
240 đã bán
1.932.000
4.6/5 60 đánh giá
240 đã bán
5.274.000
 • Thang đo: -50 – 1000 °C
 • Độ chính xác: ± 1 %
 • Độ phân giải: 0.1 °F/ °C
 • Bảo hành: 12 tháng
0 đã bán
4.057.000
Zalo
Hotline
Zalo
Hotline
Zalo Zalo
Hotline Hotline