• Công suất: 3 HP
 • Áp suất tối đa: 8 bar
 • Dung tích bình chứa: 95 L
 • Bảo hành: 12 tháng
0 đã bán
12.338.000
 • Công suất: 2 HP
 • Áp suất tối đa: 10 kg/cm²
 • Dung tích bình chứa: 30 lít
 • Bảo hành: 12 tháng
0 đã bán
13.182.000
 • Công suất: 5 HP
 • Số đầu xi lanh: 3
 • Trọng lượng: 61 kg
 • Bảo hành: 12 tháng
0 đã bán
8.099.000
 • Công suất: 1/2 HP
 • Áp suất tối đa: 2 bar
 • Trọng lượng: 64 kg
 • Bảo hành: 12 tháng
0 đã bán
7.846.000
 • Công suất: 5 HP
 • Áp suất tối đa: 10 bar
 • Lưu lượng: 750 lít/phút
 • Bảo hành: 12 tháng
0 đã bán
13.372.000
 • Công suất: 5 HP
 • Áp suất tối đa: 10 kg/cm²
 • Dung tích bình chứa: 110 lít
 • Bảo hành: 12 tháng
0 đã bán
21.776.000
 • Công suất: 5 HP
 • Áp suất tối đa: 16 kg/cm²
 • Dung tích bình chứa: 155 lít
 • Bảo hành: 12 tháng
0 đã bán
26.891.000
 • Công suất: 2.2 HP
 • Áp suất tối đa: 10 kg/cm²
 • Dung tích bình chứa: 110 lít
 • Bảo hành: 12 tháng
0 đã bán
16.472.000
 • Công suất: 3 HP
 • Áp suất tối đa: 10 bar
 • Trọng lượng: 23 kg
 • Bảo hành: 12 tháng
0 đã bán
9.375.000
 • Công suất: 1 HP
 • Mức điện áp: 3
 • Trọng lượng: 23 kg
 • Bảo hành: 12 tháng
0 đã bán
5.499.000
 • Công suất: 2 HP
 • Áp suất tối đa: 9 kg/cm²
 • Dung tích bình chứa: 100 lít
 • Bảo hành: 12 tháng
0 đã bán
12.813.000
 • Công suất: 3 HP
 • Áp suất tối đa: 10 bar
 • Dung tích bình chứa: 110 L
 • Bảo hành: 12 tháng
0 đã bán
17.822.000
 • Công suất: 2 HP
 • Áp suất tối đa: 10 bar
 • Độ không tải: 980 rpm
 • Bảo hành: 12 tháng
0 đã bán
4.031.000
 • Công suất: 7.5 HP
 • Áp suất tối đa: 16 bar
 • Lưu lượng: 745 lít/phút
 • Bảo hành: 12 tháng
0 đã bán
16.240.000
 • Công suất: 1 HP
 • Áp suất tối đa: 8 bar
 • Dung tích bình chứa: 23 L
 • Bảo hành: 12 tháng
0 đã bán
3.765.000
 • Công suất: 2 HP
 • Áp suất tối đa: 8 kg/cm²
 • Dung tích bình chứa: 95 lít
 • Bảo hành: 12 tháng
1 đã bán
13.815.000
 • Công suất: 5 HP
 • Áp suất tối đa: 16 bar
 • Lưu lượng: 560 lít/phút
 • Bảo hành: 12 tháng
0 đã bán
13.414.000
 • Công suất: 1.5 HP
 • Áp suất tối đa: 8 bar
 • Dung tích bình chứa: 23 L
 • Bảo hành: 12 tháng
0 đã bán
5.127.000
 • Công suất: 2 HP
 • Áp suất tối đa: 10 bar
 • Dung tích bình chứa: 300 L/m
 • Bảo hành: 12 tháng
0 đã bán
3.265.000
 • Công suất: 1 HP
 • Áp suất tối đa: 9 kg/cm²
 • Dung tích bình chứa: 90 lít
 • Bảo hành: 12 tháng
0 đã bán
11.231.000
 • Công suất: 10 HP
 • Áp suất tối đa: 10 bar
 • Lưu lượng: 1550 lít/phút
 • Bảo hành: 12 tháng
0 đã bán
22.694.000
 • Áp suất tối đa: 8 kg/cm²
 • Công suất: 1.5 kW
 • Dung tích bình chứa: 24 lít
 • Bảo hành: 12 tháng
0 đã bán
2.531.000
 • Công suất: 1 HP
 • Áp suất tối đa: 10 bar
 • Dung tích bình chứa: 185 bpm
 • Bảo hành: 12 tháng
0 đã bán
3.638.000
 • Công suất: 10 HP
 • Áp suất tối đa: 16 bar
 • Lưu lượng: 1090 lít/phút
 • Bảo hành: 12 tháng
0 đã bán
22.757.000
 • Công suất: 3 HP
 • Áp suất tối đa: 8 bar
 • Dung tích bình chứa: 58 L
 • Bảo hành: 12 tháng
0 đã bán
10.324.000
 • Công suất: 1/2 HP
 • Áp suất tối đa: 10 bar
 • Dung tích bình chứa: 58 L
 • Bảo hành: 12 tháng
0 đã bán
8.689.000
 • Công suất: 7.5 HP
 • Áp suất tối đa: 10 bar
 • Trọng lượng: 81 kg
 • Bảo hành: 12 tháng
0 đã bán
10.830.000
 • Công suất: 10 HP
 • Áp suất tối đa: 10 bar
 • Lưu lượng: 1300 lít/phút
 • Bảo hành: 12 tháng
0 đã bán
13.372.000
 • Công suất: 1 HP
 • Áp suất tối đa: 10 bar
 • Dung tích bình chứa: 50 L
 • Bảo hành: 12 tháng
0 đã bán
8.204.000
 • Công suất: 1 HP
 • Áp suất tối đa: 10 bar
 • Dung tích bình chứa: 185 bpm
 • Bảo hành: 12 tháng
0 đã bán
2.755.000
Zalo
Hotline
Zalo
Hotline
Zalo Zalo
Hotline Hotline