BỘ LỌC SẢN PHẨM
 • Công suất: 7.5 HP
 • Áp suất tối đa: 16 bar
 • Lưu lượng: 745 lít/phút
 • Bảo hành: 12 tháng
0 đã bán
18.623.000
 • Công suất: 1 HP
 • Áp suất tối đa: 8 bar
 • Dung tích bình chứa: 23 L
 • Bảo hành: 12 tháng
0 đã bán
4.378.000
 • Công suất: 2 HP
 • Áp suất tối đa: 8 kg/cm²
 • Dung tích bình chứa: 95 lít
 • Bảo hành: 12 tháng
0 đã bán
17.303.000
 • Công suất: 2 HP
 • Áp suất tối đa: 10 bar
 • Độ không tải: 980 rpm
 • Bảo hành: 12 tháng
0 đã bán
4.818.000
 • Công suất: 5 HP
 • Áp suất tối đa: 16 bar
 • Lưu lượng: 560 lít/phút
 • Bảo hành: 12 tháng
0 đã bán
15.367.000
 • Công suất: 1.5 HP
 • Áp suất tối đa: 8 bar
 • Dung tích bình chứa: 23 L
 • Bảo hành: 12 tháng
0 đã bán
5.786.000
 • Công suất: 2 HP
 • Áp suất tối đa: 10 bar
 • Dung tích bình chứa: 300 L/m
 • Bảo hành: 12 tháng
2 đã bán
3.410.000
 • Công suất: 1 HP
 • Áp suất tối đa: 9 kg/cm²
 • Dung tích bình chứa: 90 lít
 • Bảo hành: 12 tháng
0 đã bán
13.805.000
 • Áp suất tối đa: 8 kg/cm²
 • Công suất: 1.5 kW
 • Dung tích bình chứa: 24 lít
 • Bảo hành: 12 tháng
0 đã bán
2.860.000
 • Công suất: 1 HP
 • Áp suất tối đa: 10 bar
 • Dung tích bình chứa: 88 L
 • Bảo hành: 12 tháng
0 đã bán
12.078.000
 • Công suất: 10 HP
 • Áp suất tối đa: 10 bar
 • Lưu lượng: 1550 lít/phút
 • Bảo hành: 12 tháng
0 đã bán
27.225.000
 • Công suất: 10 HP
 • Áp suất tối đa: 16 bar
 • Lưu lượng: 1090 lít/phút
 • Bảo hành: 12 tháng
0 đã bán
26.070.000
 • Công suất: 3 HP
 • Áp suất tối đa: 8 bar
 • Dung tích bình chứa: 58 L
 • Bảo hành: 12 tháng
0 đã bán
10.769.000
 • Công suất: 1 HP
 • Áp suất tối đa: 10 bar
 • Dung tích bình chứa: 185 bpm
 • Bảo hành: 12 tháng
0 đã bán
4.290.000
 • Công suất: 7.5 HP
 • Áp suất tối đa: 10 bar
 • Trọng lượng: 81 kg
 • Bảo hành: 12 tháng
0 đã bán
12.265.000
 • Công suất: 1 HP
 • Áp suất tối đa: 10 bar
 • Dung tích bình chứa: 50 L
 • Bảo hành: 12 tháng
0 đã bán
8.558.000
 • Công suất: 1/2 HP
 • Áp suất tối đa: 10 bar
 • Dung tích bình chứa: 58 L
 • Bảo hành: 12 tháng
0 đã bán
9.570.000
 • Công suất: 10 HP
 • Áp suất tối đa: 10 bar
 • Lưu lượng: 1300 lít/phút
 • Bảo hành: 12 tháng
0 đã bán
15.290.000
 • Công suất: 2 HP
 • Áp suất tối đa: 10 bar
 • Dung tích bình chứa: 88 L
 • Bảo hành: 12 tháng
0 đã bán
9.955.000
 • Công suất: 0.5 HP
 • Áp suất tối đa: 8 bar
 • Dung tích bình chứa: 185 bpm
 • Bảo hành: 12 tháng
0 đã bán
2.695.000
 • Công suất: 5 HP
 • Áp suất tối đa: 9 kg/cm²
 • Dung tích bình chứa: 155 lít
 • Bảo hành: 12 tháng
0 đã bán
23.595.000
 • Công suất: 2.5 HP
 • Áp suất tối đa: 190 rpm
 • Dung tích bình chứa: 25 L
 • Bảo hành: 12 tháng
0 đã bán
3.256.000
 • Công suất: 1 HP
 • Áp suất tối đa: 10 bar
 • Dung tích bình chứa: 185 bpm
 • Bảo hành: 12 tháng
0 đã bán
2.827.000
 • Công suất: 3 HP
 • Áp suất tối đa: 8 bar
 • Dung tích bình chứa: 95 L
 • Bảo hành: 12 tháng
0 đã bán
12.870.000
 • Công suất: 2 HP
 • Áp suất tối đa: 10 kg/cm²
 • Dung tích bình chứa: 30 lít
 • Bảo hành: 12 tháng
0 đã bán
15.400.000
 • Công suất: 5 HP
 • Số đầu xi lanh: 3
 • Trọng lượng: 61 kg
 • Bảo hành: 12 tháng
0 đã bán
9.130.000
 • Công suất: 1/2 HP
 • Áp suất tối đa: 2 bar
 • Trọng lượng: 64 kg
 • Bảo hành: 12 tháng
0 đã bán
8.954.000
 • Công suất: 7 HP
 • Áp suất tối đa: 10 bar
 • Lưu lượng: 1120 lít/phút
 • Bảo hành: 12 tháng
0 đã bán
21.428.000
 • Công suất: 5 HP
 • Áp suất tối đa: 10 kg/cm²
 • Dung tích bình chứa: 110 lít
 • Bảo hành: 12 tháng
0 đã bán
22.715.000
 • Công suất: 5 HP
 • Áp suất tối đa: 16 kg/cm²
 • Dung tích bình chứa: 155 lít
 • Bảo hành: 12 tháng
0 đã bán
27.115.000
Zalo
Hotline
Zalo
Hotline
Zalo Zalo
Hotline Hotline