BỘ LỌC SẢN PHẨM
 • Công suất: 11 Hp
 • Điện áp: 220/240 V
 • Dung tích: 28 lít
 • Bảo hành: 12 tháng
0 đã bán
40.975.000
 • Tốc độ quay: 3600 rpm
 • Điện áp: 220 V
 • Dung tích nhớt: 6 lít
 • Bảo hành: 12 tháng
0 đã bán
28.215.000
 • Công suất: 13HP
 • Điện áp: 220/240 V
 • Dung tích: 28 lít
 • Bảo hành: 12 tháng
0 đã bán
44.000.000
 • Công suất: 9 Hp
 • Điện áp: 220/240 V
 • Dung tích: 28 lít
 • Bảo hành: 12 tháng
0 đã bán
29.205.000
 • Công suất: 5.0 kW
 • Điện áp: 220 V
 • Độ ồn: 72 dB
 • Bảo hành: 12 tháng
0 đã bán
23.705.000
 • Công suất: 8 Hp
 • Điện áp: 220 V
 • Dung tích: 62 lít
 • Bảo hành: 12 tháng
0 đã bán
25.465.000
 • Công suất: 2,9 kW
 • Điện áp: 220 V
 • Dung tích: 20 lít
 • Bảo hành: 12 tháng
0 đã bán
13.915.000
 • Công suất: 3.3 kW
 • Điện áp: 220/240 V
 • Dung tích: 17 lít
 • Bảo hành: 12 tháng
0 đã bán
21.890.000
 • Công suất: 2,3 kW
 • Điện áp: 220 V
 • Dung tích: 10 lít
 • Bảo hành: 12 tháng
0 đã bán
12.650.000
 • Công suất: 2-4 KVA
 • Điện áp: 220 V
 • Dung tích: 17 lít
 • Bảo hành: 12 tháng
0 đã bán
18.315.000
 • Tốc độ quay: 4500 rpm
 • Điện áp: 220/230 V
 • Dung tích: 7.7 lít
 • Bảo hành: 12 tháng
0 đã bán
17.215.000
 • Tốc độ quay: 3600 rpm
 • Điện áp: 220 V
 • Dung tích: 3,6 lít
 • Bảo hành: 12 tháng
0 đã bán
13.860.000
 • Công suất: 1,0 kW
 • Điện áp: 220 V
 • Dung tích: 3,8 lít
 • Bảo hành: 12 tháng
0 đã bán
15.015.000
 • Tốc độ quay: 3600 rpm
 • Điện áp: 220 V
 • Dung tích: 3,6 lít
 • Bảo hành: 12 tháng
0 đã bán
10.560.000
 • Công suất: 13HP
 • Điện áp: 220/240 V
 • Dung tích: 28 lít 
 • Bảo hành: 12 tháng
0 đã bán
39.710.000
 • Công suất: 2,8 kW
 • Điện áp: 220 V
 • Dung tích: 20 lít
 • Bảo hành: 12 tháng
0 đã bán
14.333.000
 • Công suất: 11 Hp
 • Điện áp: 220/240 V
 • Dung tích: 28 lít
 • Bảo hành: 12 tháng
0 đã bán
34.760.000
 • Công suất: 2.9 Kw
 • Điện áp: 220 V
 • Dung tích: 20 lít
 • Bảo hành: 12 tháng
0 đã bán
17.017.000
 • Công suất: 11 HP
 • Điện áp: 220/240 V
 • Dung tích: 17 lít
 • Bảo hành: 12 tháng
0 đã bán
30.514.000
 • Công suất: 5.5 Kw
 • Điện áp: 220 V
 • Dung tích: 35 lít
 • Bảo hành: 12 tháng
0 đã bán
25.696.000
 • Công suất: 4.7/5.3 KVA
 • Điện áp: 220/240 V
 • Dung tích: 28 lít
 • Bảo hành: 12 tháng
0 đã bán
31.735.000
Zalo
Hotline
Zalo
Hotline
Zalo Zalo
Hotline Hotline