BỘ LỌC SẢN PHẨM
 • Tốc độ quay: 3000 rpm
 • Điện áp: 220 V
 • Dung tích: 26 lít
 • Bảo hành: 12 tháng
0 đã bán
34.827.000
 • Công suất: 5.8 Kw
 • Điện áp: 220 V
 • Dung tích: 12.5 lít
 • Bảo hành: 12 tháng
1 đã bán
16.051.200
 • Công suất: 7.6 kW
 • Điện áp: 220 V
 • Dung tích: 30.0L
 • Bảo hành: 12 tháng
0 đã bán
26.767.200
 • Tốc độ quay: 3000 rpm
 • Điện áp: 220 V
 • Dung tích: 30 lít
 • Bảo hành: 12 tháng
0 đã bán
21.375.000
 • Công suất: 8,6 Kw
 • Điện áp: 220 V
 • Dung tích: 12.5 L
 • Bảo hành: 12 tháng
0 đã bán
19.722.000
 • Công suất: 8.000W
 • Điện áp: 220 V
 • Dung tích: 26 lít 
 • Bảo hành: 12 tháng
0 đã bán
27.474.000
 • Công suất: 7.6 kW
 • Điện áp: 220 V
 • Dung tích: 14.5L
 • Bảo hành: 12 tháng
0 đã bán
31.122.000
 • Công suất: 4.2(5.3) KW
 • Điện áp: 220(380) V
 • Dung tích: 14,5 lít
 • Bảo hành: 12 tháng
0 đã bán
28.192.200
 • Công suất: 7.6 kW
 • Điện áp: 220 V
 • Dung tích: 1.65 lít
 • Bảo hành: 12 tháng
0 đã bán
24.145.200
 • Tốc độ quay: 3000 rpm
 • Điện áp: 220(380) V
 • Công suất: 4.5 kVA
 • Bảo hành: 12 tháng
0 đã bán
21.147.000
 • Công suất: 6.9 Kw
 • Điện áp: 220 V
 • Dung tích: 12.5 L
 • Bảo hành: 12 tháng
0 đã bán
16.758.000
 • Công suất: 6.6 Kw
 • Điện áp: 220V
 • Dung tích: 14,5L
 • Bảo hành: 12 tháng
0 đã bán
21.888.000
 • Công suất: 4,5 kW
 • Điện áp: 220 V
 • Dung tích: 12.5 lít
 • Bảo hành: 12 tháng
1 đã bán
13.737.000
 • Công suất: 3,3 kw
 • Điện áp: 220 V
 • Dung tích: 12,5 lít
 • Bảo hành: 12 tháng
0 đã bán
11.400.000
 • Công suất: 15kW
 • Điện áp: 220 V
 • Dung tích nhớt: 2.75 lít
 • Bảo hành: 12 tháng
0 đã bán
52.896.000
 • Tốc độ quay: 3000 rpm
 • Điện áp: 220 V
 • Công suất: 9 kVA
 • Bảo hành: 12 tháng
0 đã bán
51.642.000
Zalo
Hotline
Zalo
Hotline
Zalo Zalo
Hotline Hotline