• Tốc độ không tải: 5500 rpm
 • Đường kính lưỡi cưa: 185/190 mm
 • Độ sâu cắt 45 độ: 44/45 mm
 • Bảo hành: 6 tháng
Liên hệ
 • Tốc độ không tải: 6400 rpm
 • Đường kính lưỡi cưa: 185 mm
 • Độ sâu cắt 90⁰: 65 mm
 • Bảo hành: 6 tháng
Liên hệ
 • Tốc độ không tải: 800 – 3500 rpm
 • Điện thế pin: 18 V
 • Độ xọc: 26 mm 
 • Bảo hành: 6 tháng
Liên hệ
 • Công suất: 650 W
 • Tốc độ không tải: 500 – 3.100 rpm
 • Độ xọc: 23 mm
 • Bảo hành: 6 tháng

 

Liên hệ
 • Công suất: 1800 W
 • Đường kính lưỡi cưa: 255 mm
 • Độ cắt sâu tối đa: 89 mm
 • Bảo hành: 36 tháng
Liên hệ
 • Công suất: 17000 W
 • Dung tích: 35 mL
 • Bước răng/bước xích: 3/8″
 • Bảo hành: 6 tháng
Liên hệ
 • Công suất: 1510 W
 • Tốc độ không tải: 3200 rpm
 • Đường kính lưỡi cưa: 255 mm
 • Bảo hành: 6 tháng
Liên hệ
 • Đường kính lưỡi cưa: 2240 mm
 • Tốc độ không tải: 400/800 rpm
 • Công suất: 900 W
 • Bảo hành:  6 tháng 
Liên hệ
 • Điện thế pin: 18 V 
 • Tốc độ không tải: 5500 rpm
 • Đường kính lưỡi: 184 mm
 • Bảo hành: 36 tháng
Liên hệ
 • Đường kính lưỡi cưa: 260 mm
 • Tốc độ không tải: 4400 rpm
 • Trọng lượng: 26.6 – 27.3 kg
 • Bảo hành: 6 tháng
Liên hệ
 • Tốc độ không tải: 0-2400 rpm
 • Điện thế pin: 10.8 V
 • Độ xọc: 18 mm
 • Bảo hành: 6 tháng
Liên hệ
 • Công suất: 1800 W
 • Tốc độ không tải: 4800 rpm
 • Đường kính lưỡi cưa: 250 mm
 • Bảo hành: 24 tháng
Liên hệ
 • Công suất: 1700 W
 • Dung tích: 310 mL
 • Bước răng/bước xích: 3/8″ (“)
 • Bảo hành: 6 tháng
Liên hệ
 • Công suất: 1430 W
 • Tốc độ không tải: 4300 rpm
 • Đường kính lưỡi cưa: 255 mm
 • Bảo hành: 6 tháng
Liên hệ
 • Tốc độ không tải: 5200 rpm
 • Đường kính lưỡi cưa: 185 mm
 • Độ sâu cắt (45⁰): 42 mm
 • Bảo hành: 6 tháng
Liên hệ
 • Công suất: 550 W
 • Tốc độ không tải: 3100 rpm
 • Độ dài cưa: 20 mm
 • Bảo hành: 36 tháng
Liên hệ
 • Đường kính lưỡi cưa: 260 mm
 • Tốc độ không tải: 4400 rpm
 • Trọng lượng: 26.6 – 27.3 kg
 • Bảo hành: 6 tháng
Liên hệ
 • Tốc độ không tải: 0-2900 rpm
 • Điện thế pin: 12 V
 • Độ xọc: 18 mm
 • Bảo hành: 6 tháng
Liên hệ
 • Công suất: 2200 W
 • Dung tích: 42.4 mL
 • Bước răng/bước xích: 1.3 (“)
 • Bảo hành: 6 tháng
Liên hệ
 • Công suất: 1510 W
 • Tốc độ không tải: 3200 rpm
 • Đường kính lưỡi cưa: 260 mm
 • Bảo hành: 6 tháng
Liên hệ
 • Điện thế: 40 V
 • Nhịp cắt: 0 – 3,000 / 0 – 2,300 rpm
 • Độ xọc: 32 mm
 • Bảo hành: 6 tháng
Liên hệ
 • Công suất: 1640 W
 • Tốc độ không tải: 5000 rpm
 • Đường kính lưỡi: 250 mm
 • Bảo hành: 36 tháng
Liên hệ
 • Đường kính lưỡi cưa: 165 mm
 • Tốc độ không tải: 5000 rpm
 • Trọng lượng: 6.3 – 6.6 kg
 • Bảo hành: 6 tháng
Liên hệ
 • Tốc độ không tải: 800 – 3,000 rpm
 • Điện thế pin: 12 V
 • Độ xọc: 23 mm
 • Bảo hành: 6 tháng
Liên hệ
 • Công suất: 3000 W
 • Dung tích: 55.7 mL
 • Bước răng/bước xích: 3/8 (“)
 • Bảo hành: 6 tháng
Liên hệ
 • Công suất: 1650 W
 • Tốc độ không tải: 4600 rpm
 • Đường kính lưỡi cưa: 260 mm
 • Bảo hành: 6 tháng
Liên hệ
 • Lưỡi cưa: 50 mm
 • Điện thế pin: 10.8 V
 • Độ xọc: 32 mm
 • Bảo hành: 6 tháng
Liên hệ
 • Hiệu điện thế: 220V – 240V
 • Công suất: 650W
 • Tốc độ không tải: 3200 v/p
 • Bảo hành: 36 tháng

Liên hệ
 • Điện thế pin: 18 V
 • Tốc độ không tải: 275 – 530 rpm
 • Tốc độ lưỡi: 1.4 – 2.7 m/s
 • Bảo hành: 6 tháng
Liên hệ
 • Tốc độ không tải: 0-2900 rpm
 • Điện thế pin: 14.4 V
 • Độ xọc: 18 mm
 • Bảo hành: 6 tháng
Liên hệ

Zalo
Hotline
Zalo
Hotline
Zalo Zalo
Hotline Hotline