• Công suất: 7.5 HP
 • Áp suất tối đa: 16 bar
 • Lưu lượng: 745 lít/phút
 • Bảo hành: 12 tháng
0 đã bán
16.240.000
 • Công suất: 0.5 HP
 • Áp suất tối đa: 8 bar
 • Dung tích bình chứa: 185 bpm
 • Bảo hành: 12 tháng
0 đã bán
2.617.000
 • Công suất: 10 HP
 • Áp suất tối đa: 10 bar
 • Lưu lượng: 1300 lít/phút
 • Bảo hành: 12 tháng
0 đã bán
13.372.000
 • Công suất: 1 HP
 • Áp suất tối đa: 10 bar
 • Dung tích bình chứa: 185 bpm
 • Bảo hành: 12 tháng
0 đã bán
3.638.000
 • Công suất: 2 HP
 • Áp suất tối đa: 10 bar
 • Dung tích bình chứa: 300 L/m
 • Bảo hành: 12 tháng
0 đã bán
3.265.000
 • Công suất: 10 HP
 • Áp suất tối đa: 10 bar
 • Lưu lượng: 1550 lít/phút
 • Bảo hành: 12 tháng
0 đã bán
22.694.000
 • Công suất: 1 HP
 • Mức điện áp: 3
 • Trọng lượng: 23 kg
 • Bảo hành: 12 tháng
0 đã bán
5.499.000
 • Công suất: 2 HP
 • Áp suất tối đa: 10 bar
 • Độ không tải: 980 rpm
 • Bảo hành: 12 tháng
0 đã bán
4.031.000
 • Công suất: 5 HP
 • Số đầu xi lanh: 3
 • Trọng lượng: 61 kg
 • Bảo hành: 12 tháng
0 đã bán
8.099.000
 • Công suất: 7.5 HP
 • Áp suất tối đa: 10 bar
 • Trọng lượng: 81 kg
 • Bảo hành: 12 tháng
0 đã bán
10.830.000
 • Công suất: 3 HP
 • Áp suất tối đa: 10 bar
 • Trọng lượng: 23 kg
 • Bảo hành: 12 tháng
0 đã bán
9.375.000
 • Công suất: 10 HP
 • Áp suất tối đa: 16 bar
 • Lưu lượng: 1090 lít/phút
 • Bảo hành: 12 tháng
0 đã bán
22.757.000
 • Công suất: 5 HP
 • Áp suất tối đa: 10 bar
 • Lưu lượng: 750 lít/phút
 • Bảo hành: 12 tháng
0 đã bán
13.372.000
 • Công suất: 7 HP
 • Áp suất tối đa: 10 bar
 • Lưu lượng: 1120 lít/phút
 • Bảo hành: 12 tháng
0 đã bán
15.945.000
 • Công suất: 5 HP
 • Áp suất tối đa: 16 bar
 • Lưu lượng: 560 lít/phút
 • Bảo hành: 12 tháng
0 đã bán
13.414.000
 • Công suất: 1 HP
 • Áp suất tối đa: 10 bar
 • Dung tích bình chứa: 185 bpm
 • Bảo hành: 12 tháng
0 đã bán
2.755.000
Zalo
Hotline
Zalo
Hotline
Zalo Zalo
Hotline Hotline