• Công suất: 125 W
 • Tốc độ không tải: 780 rpm
 • Trọng lượng: 3.6 kg
 • Bảo hành: 6 tháng
0 đã bán
7.227.00011.739.000
 • Công suất: 310 W
 • Tốc độ không tải: 9500 rpm
 • Trọng lượng: 1.3 kg
 • Bảo hành: 6 tháng
0 đã bán
4.650.0009.453.000
 • Công suất: 1200 W
 • Tốc độ không tải: 3200 rpm
 • Trọng lượng: 3.4 kg
 • Bảo hành: 6 tháng
0 đã bán
5.123.000
 • Công suất: 1300 W
 • Tốc độ không tải: 3600 rpm
 • Trọng lượng: 3.2 mm
 • Bảo hành: 24 tháng
0 đã bán
1.849.200
 • Công suất: 900 W
 • Tốc độ không tải: 0 – 780 rpm
 • Trọng lượng: 2.8 kg
 • Bảo hành: 6 tháng
0 đã bán
5.870.000
 • Hệ số rung: 1,5 m/s²
 • Tốc độ không tải: 0 – 2800/ 8500 rpm
 • Trọng lượng: 1.1 -1.2 kg
 • Bảo hành: 6 tháng
0 đã bán
5.077.0006.297.000
 • Công suất: 1.150 W
 • Tốc độ không tải: 0 – 3000 rpm
 • Trọng lượng: 3.3 kg
 • Bảo hành: 36 tháng
0 đã bán
3.083.700
 • Công suất: 900 W
 • Tốc độ không tải: 600 – 2.000 rpm
 • Trọng lượng: 2.1 – 2.2 kg
 • Bảo hành: 6 tháng
0 đã bán
4.970.000
Zalo
Hotline
Zalo
Hotline
Zalo Zalo
Hotline Hotline