• Công suất: 530 W
 • Tốc độ không tải: 35.000 rpm
 • Dây dẫn: 2 m
 • Bảo hành: 6 tháng
0 đã bán
1.032.000
 • Công suất: 530 W
 • Tốc độ không tải: 35.000 rpm
 • Dây dẫn: 2 m
 • Bảo hành: 6 tháng
0 đã bán
1.032.000
 • Công suất: 530W
 • Tốc độ không tải: 32.000 rpm
 • Dây dẫn: 2.5 m
 • Bảo hành: 6 tháng
0 đã bán
1.663.000
 • Công suất: 530W
 • Tốc độ không tải: 35.000 rpm
 • Dây dẫn: 2 m
 • Bảo hành: 6 tháng
0 đã bán
1.186.000
 • Công suất: 440 W
 • Tốc độ không tải: 30.000 rpm
 • Dây dẫn: 2.5 m
 • Bảo hành: 6 tháng
0 đã bán
2.607.000
 • Công suất: 710 W
 • Tốc độ không tải: 30000 rpm
 • Trọng lượng: 1.8 kg
 • Bảo hành: 6 tháng
0 đã bán
2.500.000
 • Công suất: 530W
 • Tốc độ không tải: 35.000 rpm
 • Dây dẫn: 2 m
 • Bảo hành: 6 tháng
0 đã bán
1.186.000
 • Công suất: 530W
 • Tốc độ không tải: 35.000 rpm
 • Dây dẫn: 2 m
 • Bảo hành: 6 tháng
0 đã bán
1.602.000
 • Hiệu điện thế pin: 18V
 • Tốc độ không tải: 30.000 rpm
 • Trọng lượng: 1.8kg
 • Bảo hành: 6 tháng
0 đã bán
3.186.0005.336.000
Zalo
Hotline
Zalo
Hotline
Zalo Zalo
Hotline Hotline