• Công suất: 650 W
 • Tốc độ không tải: 0 – 350/1300 rpm
 • Đường kính lưỡi: 165 mm
 • Bảo hành: 6 tháng
0 đã bán
6.114.00010.550.000
 • Công suất: 650 W
 • Tốc độ không tải: 0 – 350/1300 rpm
 • Khả năng đầu cặp: 1.5 – 13 mm
 • Bảo hành: 6 tháng
0 đã bán
5.641.00010.093.000
 • Công suất: 850 W
 • Tốc độ không tải: 550 rpm
 • Trọng lượng: 3.4 kg
 • Bảo hành: 6 tháng
0 đã bán
5.504.000
 • Công suất: 800 W 
 • Tốc độ không tải: 700 rpm
 • Trọng lượng: 3.4 kg
 • Bảo hành: 6 tháng
0 đã bán
1.894.000
 • Công suất: 850 W 
 • Tốc độ không tải: 1300 rpm
 • Trọng lượng: 3.3 kg
 • Bảo hành: 6 tháng
0 đã bán
5.077.000
 • Công suất: 800 W 
 • Tốc độ không tải: 700 rpm
 • Trọng lượng: 3.4 kg
 • Bảo hành: 6 tháng
0 đã bán
2.287.000
 • Công suất: 750 W
 • Tốc độ không tải: 82 mm
 • Trọng lượng: 2 mm
 • Bảo hành: 24 tháng
0 đã bán
2.739.300
Zalo
Hotline
Zalo
Hotline
Zalo Zalo
Hotline Hotline