-14%
 • Tốc độ quay: 6000 vòng/phút
 • Khối lượng: 5.5 kg
 • Lực ly tâm: 6000 rpm
 • Bảo hành: 12 tháng
5.683.000
 • Tốc độ quay: 12000-14000 rpm
 • Khối lượng: 14.5 kg
 • Lực ly tâm: 14808/17.965RCF
 • Bảo hành: 12 tháng
27.360.00029.070.000
 • Tốc độ quay: 12.000rpm
 • Khối lượng: 5.6 kg
 • Lực ly tâm: 14808g
 • Bảo hành: 12 tháng
11.300.000
 • Tốc độ quay: 6000 vòng/phút
 • Khối lượng: 5.5 kg
 • Lực ly tâm: 6000 rpm
 • Bảo hành: 12 tháng
7.064.000
 • Tốc độ quay: 300 – 4000 vòng/phút
 • Khối lượng: 21 kg
 • Lực ly tâm: 2325 RCF
 • Bảo hành: 12 tháng
19.450.00020.360.000
 • Tốc độ quay: 600 – 6000 vòng/phút
 • Khối lượng: 16 kg
 • Lực ly tâm: 4.265RCF
 • Bảo hành: 12 tháng
27.360.000
 • Tốc độ quay: 12.000rpm
 • Khối lượng: 14 kg
 • Lực ly tâm: 14810g
 • Bảo hành: 12 tháng
13.108.000
 • Tốc độ quay: 500 – 12000 rpm
 • Khối lượng: 15.3kg
 • Lực ly tâm: 13.199 – 14808 RCF
 • Bảo hành: 12 tháng
18.240.00020.064.000
 • Tốc độ quay: 300 – 6000 vòng/phút
 • Khối lượng: 16 kg
 • Lực ly tâm: 4.265RCF
 • Bảo hành: 12 tháng
17.119.000
 • Tốc độ quay: 600 – 6000 vòng/phút
 • Khối lượng: 21.8 kg
 • Lực ly tâm: 2325 – 5151 RCF
 • Bảo hành: 12 tháng
28.692.00029.630.000
 • Tốc độ quay: 2500 vòng/phút
 • Khối lượng: 5.5 kg
 • Lực ly tâm: 2500 rpm
 • Bảo hành: 12 tháng
4.294.000
Zalo
Hotline
Zalo
Hotline
Zalo Zalo
Hotline Hotline