BỘ LỌC SẢN PHẨM
 • Khoảng đo pH: 3 – 8 pH
 • Độ chính xác: ±0.2 pH
 • Độ phân giải độ ẩm: ±5%
 • Bảo hành: 12 tháng
4.8/5 99 đánh giá
669 đã bán
1.060.000
 • Thang đo: 0-53 % Brix; 9-99 °C
 • Tính năng: Đo độ ngọt
 • Độ chính xác: ± 0.2 %; ± 1°C
 • Bảo hành: 12 tháng.
5/5 59 đánh giá
195 đã bán
4.408.000
 • Số Mắt: 2 Mắt
 • Thị Kính: WF 10x/18mm
 • Độ Phóng Đại: 1000 lần
 • Bảo Hành: 12 Tháng
4.9/5 81 đánh giá
163 đã bán
9.828.000
 • Công suất gia nhiệt: 72W
 • Tốc độ khuấy: 60-2000 vòng/phút
 • Thể tích khuấy: 20 lít
 • Bảo hành: 12 tháng
4.9/5 60 đánh giá
120 đã bán
24.391.000
 • Khoảng đo: 0-150mm
 • Độ chia: 0.01mm
 • Sai số: ±0.02mm
 • Bảo hành: 12 tháng.
4.8/5 90 đánh giá
378 đã bán
1.927.000
 • Số Mắt: 2 Mắt
 • Thị Kính: x10
 • Độ Phóng Đại: 1000 lần
 • Bảo Hành: 12 Tháng
3 đã bán
32.299.000
 • Khoảng đo pH: 0.0 – 14.0 pH
 • Độ chính xác: ± 0,1 pH
 • Độ phân giải: 0.1pH
 • Bảo hành: 06 tháng
4.8/5 74 đánh giá
352 đã bán
1.274.000
 • Khoảng đo pH: -2.000 – 16.000pH
 • Độ chính xác: ±0.002 pH
 • Độ phân giải: 0.001pH
 • Bảo hành: 12 tháng
1 đã bán
11.305.000
 • Thang đo: 0 to 4000 μS/cm; 0.00 to 4.00 mS/cm
 • Độ phân giải: 1 μS/cm; 0.01 mS/cm
 • Độ chính xác: ± 50 μS/cm; ± 300 μS/cm; ± 0.05 mS/cm; ± 0.30 mS/cm
 • Bảo hành: 12 tháng.
4.8/5 60 đánh giá
258 đã bán
2.817.000
 • Thang đo: 0 – 14 pH
 • Độ phân giải: 0.1 pH
 • Độ chính xác:  ± 0.1 pH
 • Bảo hành: 12 tháng
4.8/5 94 đánh giá
286 đã bán
2.155.000
 • Số Mắt: 3 Mắt
 • Thị Kính: WF10x/20mm
 • Độ Phóng Đại: 1000 lần
 • Bảo Hành: 12 Tháng
4.7/5 88 đánh giá
354 đã bán
18.528.100
 • Tốc độ quay: 4000 vòng/phút
 • Khối lượng: 9.2 kg
 •  Lực ly tâm: 1900 RCF
 • Bảo hành: 12 tháng
4.6/5 88 đánh giá
178 đã bán
5.778.000
 • Công suất gia nhiệt: 500W
 • Tốc độ khuấy: 0 – 1500 vòng/phút
 • Thể tích khuấy: 3 lít
 • Bảo hành: 12 tháng
4.7/5 98 đánh giá
395 đã bán
3.540.0003.934.000
 • Công suất gia nhiệt: 130W
 • Tốc độ khuấy: 50-2200 vòng/phút
 • Thể tích khuấy: 40 lít
 • Bảo hành: 12 tháng
4.8/5 60 đánh giá
240 đã bán
12.415.000
 • Thang đo pH: -2.00 – 16.00 pH
 • Độ phân giải: 0.01 pH
 • Độ chính xác: ±0.02 pH
 • Bảo hành: 12 tháng
4.8/5 60 đánh giá
241 đã bán
9.842.000
 • Tốc độ quay: 300 – 4500 rpm
 • Khối lượng: 6 kg
 • Lực ly tâm: 2490 RCF
 • Bảo hành: 12 tháng
1 đã bán
10.186.000
 • Khoảng đo: 0-200mm
 • Độ chia: 0.01mm
 • Sai số: ±0.02mm
 • Bảo hành: 12 tháng.
5/5 60 đánh giá
242 đã bán
2.383.000
5/5 2 đánh giá
3 đã bán
2.087.000
 • Thang đo: 0 – 90 % Brix
 • Tính năng: Đo độ ngọt
 • Độ chính xác: ± 1 %
 • Bảo hành: 12 tháng.
4.9/5 60 đánh giá
120 đã bán
4.250.000
 • Khoảng đo: 0-8”/0-200mm
 • Độ chia: 0.01mm
 • Sai số: ±0.02mm
 • Bảo hành: 12 tháng.
4.8/5 84 đánh giá
253 đã bán
2.508.000
 • Tốc độ quay: 300 – 4500 vòng/phút
 • Khối lượng: 6 kg
 • Lực ly tâm: 2490 RCF
 • Bảo hành: 12 tháng
2 đã bán
8.436.000
 • Công suất gia nhiệt: 70W
 • Tốc độ khuấy: 50-2200 vòng/phút
 • Thể tích khuấy: 20 lít
 • Bảo hành: 12 tháng
4.8/5 60 đánh giá
241 đã bán
8.266.000
 • Công suất gia nhiệt: 1000 W
 • Tốc độ khuấy: 100 – 1500 vòng/phút
 • Thể tích khuấy: 10 lít
 • Bảo hành: 12 tháng
4.9/5 92 đánh giá
276 đã bán
14.205.000
 • Khoảng đo: 0-1”/0-25mm
 • Độ chia: 0.001mm
 • Sai số: ±1μm
 • Bảo hành: 12 tháng.
5/5 60 đánh giá
127 đã bán
2.086.000
 • Khoảng đo: 0-6”/0-150mm
 • Độ chia: 0.01 mm
 • Sai số: ±0.02mm
 • Bảo hành: 12 tháng.
4.9/5 90 đánh giá
181 đã bán
2.109.000
 • Công suất gia nhiệt: 130W
 • Tốc độ khuấy: 50-2200 vòng/phút
 • Thể tích khuấy: 40 lít
 • Bảo hành: 12 tháng
0 đã bán
11.236.000
 • Thang đo: 0 – 53 % Brix
 • Tính năng: Đo độ ngọt
 • Độ chính xác: ± 0.2 %
 • Bảo hành: 12 tháng.
4.9/5 61 đánh giá
187 đã bán
2.400.000
 • Thang đo: 45 – 93 % Brix
 • Tính năng: Đo độ ngọt
 • Độ chính xác: ± 0.2 %
 • Bảo hành: 12 tháng.
4.7/5 60 đánh giá
244 đã bán
5.684.000

Hỗ trợ 24/7
Giao hàng toàn quốc

0 đã bán
8.512.900
Zalo
Hotline
Zalo
Hotline
Zalo Zalo
Hotline Hotline