BỘ LỌC SẢN PHẨM
 • Độ rộng: 1mm tại 10nm
 • Số đường laser: 2 đường
 • Nhiệt độ sử dụng: -10 – +40 độ C
 • Bảo hành: 6 tháng
0 đã bán
Liên hệ
 • Phạm vi đo: 50’
 • Độ chính xác ngang: ± 1/8″
 • Độ chính xác đứng: ± 1/8″
 • Bảo hành: 6 tháng
0 đã bán
Liên hệ
 • Độ rộng: 1mm tại 10nm
 • Số đường laser: 3 đường
 • Nhiệt độ sử dụng: -10 – +40 độ C
 • Bảo hành: 6 tháng
0 đã bán
Liên hệ
 • Phạm vi đo: 25m
 • Độ chính xác ngang: 3± mm
 • Độ chính xác đứng: 3± mm
 • Bảo hành: 6 tháng
0 đã bán
Liên hệ
 • Phạm vi đo: 25m
 • Độ chính xác ngang: 3± mm
 • Độ chính xác đứng: 3± mm
 • Bảo hành: 6 tháng
0 đã bán
Liên hệ
 • Phạm vi đo: 10m
 • Độ chính xác ngang: ±4°mm/m
 • Độ chính xác đứng: ±4°mm/m
 • Bảo hành: 6 tháng
0 đã bán
Liên hệ
 • Phạm vi đo: 15m
 • Độ chính xác ngang: ±0.3mm/m
 • Độ chính xác đứng: ±0.3mm/m
 • Bảo hành: 6 tháng
0 đã bán
Liên hệ
 • Độ rộng: 1mm tại 10nm
 • Số đường laser: 4 đường
 • Nhiệt độ sử dụng: -10 – +40 độ C
 • Bảo hành: 6 tháng
0 đã bán
Liên hệ
Zalo
Hotline
Zalo
Hotline
Zalo Zalo
Hotline Hotline