• Công suất: 2100 W
 • Tốc độ không tải: 22000 v/p
 • Độ ăn sâu: 70mm
 • Bảo hành: 6 tháng
0 đã bán
8.995.000
 • Công suất: 900 W
 • Tốc độ không tải: 27000 v/p
 • Trọng lượng: 2.7kg
 • Bảo hành: 6 tháng
0 đã bán
2.333.000
 • Công suất: 1600 W
 • Tốc độ không tải: 23000 v/p
 • Đường kính đế: 160 mm
 • Bảo hành: 6 tháng
0 đã bán
7.181.000
 • Công suất: 1500 W
 • Tốc độ không tải: 24000 v/p
 • Đường kính đế: 160mm
 • Bảo hành: 6 tháng
0 đã bán
7.181.000
 • Công suất: 1850 W
 • Tốc độ không tải: 22.000 v/p
 • Đường kính đế: 175 mm
 • Bảo hành: 6 tháng
0 đã bán
7.928.000
 • Công suất: 1650 W
 • Tốc độ không tải: 22000 v/p
 • Đường kính đế: 160mm
 • Bảo hành: 6 tháng
0 đã bán
2.714.000
 • Công suất: 1650W
 • Tốc độ không tải: 22000 v/p
 • Đường kính đế: 170mm
 • Bảo hành: 6 tháng
0 đã bán
7.852.000
Zalo
Hotline
Zalo
Hotline
Zalo Zalo
Hotline Hotline