• Thang đo pH: -1.00 – 15.00pH
 • Độ phân giải: 0.01 pH
 • Độ chính xác: ± 0.01 pH
 • Bảo hành: 06 tháng
0 đã bán
3.366.000
 • Thang đo pH: 0.00 – 14.00 pH
 • Độ phân giải: 0.01 pH
 • Độ chính xác: ± 0.01 pH
 • Bảo hành: 12 tháng
0 đã bán
7.360.000
 • Thang đo pH: 0.0 – 14.0 pH
 • Độ phân giải: 0.1 pH
 • Độ chính xác: ± 0.1 pH
 • Bảo hành: 06 tháng
0 đã bán
1.740.000
 • Thang đo pH: 0,0 – 14,0 pH
 • Độ phân giải: 0.1 pH
 • Độ chính xác: ± 0,1 pH
 • Bảo hành: 06 tháng
0 đã bán
2.318.000
 • Thang đo pH: -1.0 – 15.0pH
 • Độ phân giải: 0.01 pH
 • Độ chính xác: ± 0.02 pH
 • Bảo hành: 06 tháng
0 đã bán
3.281.000
 • Thang đo pH: -1.00 – 15.00pH
 • Độ phân giải: 0.01 pH
 • Độ chính xác: ± 0.01 pH
 • Bảo hành: 12 tháng
0 đã bán
3.733.000
 • Thang đo pH: 0,00 – 14,00 pH
 • Độ phân giải: 0.01 pH
 • Độ chính xác: ± 0.01 pH
 • Bảo hành: 12 tháng
0 đã bán
8.497.000
 • Thang đo pH: 0.00 – 14.00
 • Độ phân giải: 0.01 pH
 • Độ chính xác: ± 0.01 pH
 • Bảo hành: 12 tháng
5/5 60 đánh giá
180 đã bán
9.748.000
 • Thang đo pH: 0.00 – 14.00pH
 • Độ phân giải: 0.01 pH
 • Độ chính xác: ± 0.01 pH
 • Bảo hành: 12 tháng
4.7/5 60 đánh giá
120 đã bán
9.833.000
 • Thang đo pH: 0.00 – 14.00pH
 • Độ phân giải: 0.01 pH
 • Độ chính xác: ± 0.01 pH
 • Bảo hành: 12 tháng
0 đã bán
10.543.000
 • Thang đo pH: 0.00 – 14.00 pH
 • Độ phân giải: 0.01 pH
 • Độ chính xác: ± 0.01 pH
 • Bảo hành: 12 tháng
0 đã bán
10.884.000
 • Thang đo pH: -1.0 – 15.0 pH
 • Độ phân giải: 0.1 pH
 • Độ chính xác: ± 0.1 pH
 • Bảo hành: 06 tháng
0 đã bán
2.998.000
 • Thang đo pH: 0,00 – 14,00 pH
 • Độ phân giải: 0.01 pH
 • Độ chính xác: ± 0.01 pH
 • Bảo hành: 12 tháng
0 đã bán
11.652.000
 • Thang đo pH: -1.00 – 15.00pH
 • Độ phân giải: 0.01 pH
 • Độ chính xác: ± 0.01 pH
 • Bảo hành: 06 tháng
0 đã bán
9.248.000
 • Thang đo pH: 0.0 – 14.0
 • Độ phân giải: 0.1 pH
 • Độ chính xác: ±0.1 pH
 • Bảo hành: 6 tháng
0 đã bán
1.740.000
Zalo
Hotline
Zalo
Hotline
Zalo Zalo
Hotline Hotline