• Lưu lượng hút: 20 lít/phút
 • Công suất tối đa: 60W
 • Số vòng quay: 1450 rpm
 • Bảo hành: 12 tháng
0 đã bán
5.664.000
 • Lưu lượng hút: 34 lít/phút
 • Công suất tối đa: 80W
 • Số vòng quay: 1450 rpm
 • Bảo hành: 12 tháng
4.9/5 60 đánh giá
240 đã bán
7.434.000
 • Lưu lượng hút: 28 lít/phút
 • Công suất tối đa: 125W
 • Số vòng quay: 1450 rpm
 • Bảo hành: 12 tháng
0 đã bán
18.526.000
 • Lưu lượng hút: 80 lít/phút
 • Công suất tối đa: 200W
 • Số vòng quay: 1450 rpm
 • Bảo hành: 12 tháng
0 đã bán
14.514.000
 • Lưu lượng hút: 23 lít/phút
 • Công suất tối đa: 65W
 • Số vòng quay: 1750 rpm
 • Bảo hành: 12 tháng
0 đã bán
Liên hệ
 • Lưu lượng hút: 25 lít/phút
 • Công suất tối đa: 35W
 • Số vòng quay: 1800 rpm
 • Bảo hành: 12 tháng
0 đã bán
Liên hệ
 • Lưu lượng hút: 20 lít/ phút
 • Công suất tối đa: 80W
 • Số vòng quay: 1450 rpm
 • Bảo hành: 12 tháng
0 đã bán
31.624.000
Zalo
Hotline
Zalo
Hotline
Zalo Zalo
Hotline Hotline