• Tốc độ không tải: 11.000 rpm 
 • Công suất: 570W
 • Đường kính đĩa: 100mm
 • Bảo hành: 6 tháng
0 đã bán
847.000
 • Tốc độ không tải: 11.000 rpm 
 • Công suất: 570W
 • Đường kính đĩa: 125mm
 • Bảo hành: 6 tháng 
0 đã bán
909.000
 • Tốc độ không tải: 11.000 rpm 
 • Công suất: 720W
 • Đường kính đĩa: 100mm
 • Bảo hành: 6 tháng
0 đã bán
739.000
 • Tốc độ không tải: 11.000 rpm 
 • Công suất: 720W
 • Đường kính đĩa: 125mm
 • Bảo hành: 6 tháng
0 đã bán
801.000
 • Tốc độ không tải: 11.000 rpm 
 • Công suất: 850W
 • Đường kính đĩa: 100mm
 • Bảo hành: 6 tháng
0 đã bán
770.000
 • Tốc độ không tải: 11.000 rpm
 • Đường kính đá: 120 mm
 • Công suất: 850 W
 • Bảo hành: 6 tháng
0 đã bán
847.000
 • Mức không tải: 11.000 rpm
 • Ren trụ quay: M10 x 1.5 
 • Công suất: 720 W
 • Bảo hành: 6 tháng 
0 đã bán
693.000
 • Tốc độ không tải: 25.000 rpm
 • Công suất: 260W
 • Đường kính mũi mài: 38mm
 • Bảo hành: 6 tháng 
0 đã bán
939.000
 • Tốc độ không tải: 11.000 rpm
 • Đường kính đá mài: 100 mm
 • Công suất: 850 W
 • Bảo hành: 6 tháng
1 đã bán
739.000
 • Tốc độ không tải: 12.000 rpm 
 • Công suất: 570W
 • Đường kính đĩa: 100mm
 • Bảo hành: 6 tháng
0 đã bán
847.000
 • Tốc độ không tải: 11.000 rpm 
 • Công suất: 710W
 • Đường kính đĩa: 100mm
 • Bảo hành: 6 tháng
0 đã bán
909.000
 • Tốc độ không tải: 12.000 rpm 
 • Công suất: 720W
 • Đường kính đĩa: 100mm
 • Bảo hành: 6 tháng
0 đã bán
909.000
 • Công suất: 180 W
 • Tốc độ không tải: 14000 v/p
 • Kích thước đế: 112×102 mm
 • Bảo hành: 6 tháng
0 đã bán
939.000
 • Năng suất: 900 W
 • Tốc độ đập: 2900 V/P
 • Trọng lượng: 5.4 kg
 • Bảo hành: 6 tháng
0 đã bán
3.278.000
 • Công suất: 200 W
 • Tốc độ không tải: 15.000 – 22.000 v/p
 • Trọng lượng: 1.5 kg
 • Bảo hành: 6 tháng
0 đã bán
1.309.0002.180.000
 • Công suất: 1010 W
 • Nhịp cắt: 0-2800 l/p
 • Độ xọc: 28 mm
 • Bảo hành: 6 tháng
0 đã bán
1.925.000
 • Công suất: 530 W
 • Tốc độ không tải: 35.000 rpm
 • Dây dẫn: 2 m
 • Bảo hành: 6 tháng
0 đã bán
1.032.000
 • Công suất: 530 W
 • Tốc độ không tải: 35.000 rpm
 • Dây dẫn: 2 m
 • Bảo hành: 6 tháng
0 đã bán
1.032.000
 • Công suất: 800 W 
 • Tốc độ không tải: 700 rpm
 • Trọng lượng: 3.4 kg
 • Bảo hành: 6 tháng
0 đã bán
1.894.000
Zalo
Hotline
Zalo
Hotline
Zalo Zalo
Hotline Hotline