• Tốc độ không tải: 11.000 rpm 
 • Công suất: 710W
 • Đường kính đĩa: 100mm
 • Bảo hành: 6 tháng
0 đã bán
Liên hệ
 • Tốc độ không tải: 12.000 rpm 
 • Công suất: 720W
 • Đường kính đĩa: 100mm
 • Bảo hành: 6 tháng
0 đã bán
Liên hệ
 • Tốc độ không tải: 11.000 rpm 
 • Công suất: 570W
 • Đường kính đĩa: 100mm
 • Bảo hành: 6 tháng
0 đã bán
Liên hệ
 • Tốc độ không tải: 11.000 rpm 
 • Công suất: 570W
 • Đường kính đĩa: 125mm
 • Bảo hành: 6 tháng 
0 đã bán
Liên hệ
 • Tốc độ không tải: 11.000 rpm 
 • Công suất: 720W
 • Đường kính đĩa: 100mm
 • Bảo hành: 6 tháng
0 đã bán
Liên hệ
 • Công suất: 540 W
 • Tốc độ không tải: 12000 rpm
 • Nguồn điện: 220 V
 • Trọng lượng: 1.6 kg
0 đã bán
Liên hệ
 • Tốc độ không tải: 11.000 rpm 
 • Công suất: 720W
 • Đường kính đĩa: 125mm
 • Bảo hành: 6 tháng
0 đã bán
Liên hệ
 • Công suất: 2000 W
 • Tốc độ không tải: 8500 v/p
 • Đường kính lưỡi mài: 180 mm
 • Bảo hành: 6 tháng
0 đã bán
Liên hệ
 • Tốc độ không tải: 11.000 rpm
 • Đường kính đá: 120 mm
 • Công suất: 850 W
 • Bảo hành: 6 tháng
0 đã bán
Liên hệ
 • Công suất: 2000W
 • Tốc độ không tải: 8500 v/p
 • Đường kính lưỡi mài: 180 mm
 • Bảo hành: 6 tháng
0 đã bán
Liên hệ
 • Mức không tải: 11.000 rpm
 • Ren trụ quay: M10 x 1.5 
 • Công suất: 720 W
 • Bảo hành: 6 tháng 
0 đã bán
Liên hệ
 • Công suất: 940 W
 • Tốc độ không tải: 11000 v/p
 • Đường kính lưỡi mài: 125 mm
 • Bảo hành: 6 tháng
0 đã bán
Liên hệ
 • Tốc độ không tải: 11.000 rpm
 • Đường kính đá mài: 100 mm
 • Công suất: 850 W
 • Bảo hành: 6 tháng
0 đã bán
Liên hệ
 • Tốc độ không tải: 25.000 rpm
 • Công suất: 260W
 • Đường kính mũi mài: 38mm
 • Bảo hành: 6 tháng 
0 đã bán
Liên hệ
 • Tốc độ không tải: 12.000 rpm 
 • Công suất: 570W
 • Đường kính đĩa: 100mm
 • Bảo hành: 6 tháng
0 đã bán
Liên hệ
 • Công suất: 200 W
 • Tốc độ không tải: 15.000 – 22.000 v/p
 • Trọng lượng: 1.5 kg
 • Bảo hành: 6 tháng
0 đã bán
Liên hệ
 • Công suất: 1500 W
 • Tốc độ không tải: 4200 rpm
 • Đường kính lưỡi cưa: 255 mm
 • Bảo hành: 6 tháng
0 đã bán
Liên hệ
 • Công suất: 1010 W
 • Nhịp cắt: 0-2800 l/p
 • Độ xọc: 28 mm
 • Bảo hành: 6 tháng
0 đã bán
Liên hệ
 • Tốc độ không tải: 4900 rpm
 • Đường kính lưỡi cưa: 185 mm
 • Độ sâu cắt 90⁰: 66 mm
 • Bảo hành: 6 tháng
0 đã bán
Liên hệ
 • Công suất: 180 W
 • Tốc độ không tải: 12000 rpm
 • Kích thước đế: 93 x 185 mm
 • Bảo hành: 6 tháng
0 đã bán
Liên hệ
 • Công suất: 180 W
 • Tốc độ không tải: 14000 v/p
 • Kích thước đế: 112×102 mm
 • Bảo hành: 6 tháng
0 đã bán
Liên hệ
 • Tốc độ không tải: 16.000 rpm
 • Lưu lượng khí: 1.2 – 2.9 m3/phút
 • Tốc độ khí: 82 m/giây
 • Bảo hành: 6 tháng
0 đã bán
Liên hệ
 • Năng suất: 900 W
 • Tốc độ đập: 2900 V/P
 • Trọng lượng: 5.4 kg
 • Bảo hành: 6 tháng
0 đã bán
Liên hệ
 • Công suất: 1200 W
 • Đường kính lưỡi cắt: 110 mm 
 • Khả năng cắt tối đa: 32 mm
 • Bảo hành: 6 tháng
0 đã bán
Liên hệ
 • Công suất: 530 W
 • Tốc độ không tải: 35.000 rpm
 • Dây dẫn: 2 m
 • Bảo hành: 6 tháng
0 đã bán
Liên hệ
 • Công suất: 530 W
 • Tốc độ không tải: 35.000 rpm
 • Dây dẫn: 2 m
 • Bảo hành: 6 tháng
0 đã bán
Liên hệ
 • Công suất: 750 W
 • Bề rộng đường bào: 82 mm
 • Độ sâu đường bào: 2 mm
 • Bảo hành: 6 tháng
0 đã bán
Liên hệ
 • Công suất: 500 W
 • Bề rộng đường bào: 82 mm
 • Độ sâu đường bào: 2 mm
 • Bảo hành: 6 tháng
0 đã bán
Liên hệ
 • Công suất: 800 W 
 • Tốc độ không tải: 700 rpm
 • Trọng lượng: 3.4 kg
 • Bảo hành: 6 tháng
0 đã bán
Liên hệ
Zalo
Hotline
Zalo
Hotline
Zalo Zalo
Hotline Hotline