• Công suất: 1400 W
 • Bề rộng đường bào: 125 mm
 • Tốc độ không tải: 10000 rpm
 • Bảo hành: 6 tháng
0 đã bán
8.614.000
 • Công suất: 550W
 • Bề rộng đường bào: 82 mm
 • Độ sâu đường bào: 0 – 1.5 mm
 • Bảo hành: 36 tháng
0 đã bán
2.498.880
 • Công suất: 750 W
 • Bề rộng đường bào: 82 mm
 • Độ sâu đường bào: 2 mm
 • Bảo hành: 24 tháng
0 đã bán
1.380.000
 • Tốc độ không tải: 14000 rpm
 • Bề rộng đường bào: 82 mm
 • Độ sâu đường bào: 2 mm
 • Bảo hành: 6 tháng
0 đã bán
4.040.000
 • Tốc độ không tải: 12000 rpm
 • Bề rộng đường bào: 82 mm
 • Độ sâu đường bào: 3 mm
 • Bảo hành: 6 tháng
0 đã bán
5.077.0005.489.000
 • Công suất: 620 W
 • Bề rộng đường bào: 82 mm
 • Độ sâu đường bào: 2.5 mm
 • Bảo hành: 6 tháng
0 đã bán
3.430.000
 • Công suất: 1140 W
 • Bề rộng đường bào: 155 mm
 • Tốc độ không tải: 15000 rpm
 • Bảo hành: 6 tháng
0 đã bán
9.986.000
 • Công suất: 840 W
 • Bề rộng đường bào: 110 mm
 • Tốc độ không tải: 16000 vòng/phút
 • Bảo hành: 6 tháng
0 đã bán
6.220.000
 • Công suất: 750 W
 • Bề rộng đường bào: 82 mm
 • Độ sâu đường bào: 3 mm
 • Bảo hành: 6 tháng
0 đã bán
2.729.000
 • Công suất: 500 W
 • Bề rộng đường bào: 82 mm
 • Độ sâu đường bào: 1 mm
 • Bảo hành: 6 tháng
0 đã bán
1.309.000
 • Công suất: 1400W
 • Bề rộng đường bào: 125 mm
 • Đường kính lỗ: 22.23 mm
 • Bảo hành: 6 tháng
0 đã bán
8.843.000
 • Công suất: 500 W
 • Bề rộng đường bào: 82 mm
 • Độ sâu đường bào: 2 mm
 • Bảo hành: 6 tháng
0 đã bán
1.694.000
 • Công suất: 1.800 W
 • Bề rộng đường bào: 330 mm
 • Độ sâu đường bào: 30 mm
 • Bảo hành: 36 thángA
0 đã bán
22.923.120
 • Công suất: 580 W
 • Bề rộng đường bào: 82 mm
 • Độ sâu đường bào: 1 mm
 • Bảo hành: 6 tháng
0 đã bán
3.003.000
 • Công suất: 1650 W
 • Độ rộng đường bào: 304 mm
 • Tốc độ không tải: 8500 rpm
 • Bảo hành: 6 tháng
0 đã bán
16.615.000
Zalo
Hotline
Zalo
Hotline
Zalo Zalo
Hotline Hotline