Điện thế Pin
 • Tốc độ không tải: 0–1300 rpm
 • Lực siết: 36/ 20 Nm 
 • Trọng lượng: 1.3 kg
 • Bảo hành: 6 tháng
0 đã bán
3.873.000
 • Trọng lượng: 1.3 kg
 • Lực xoắn: 40/23 Nm
 • Điện áp: 18 V
 • Bảo hành: 6 tháng
4.5/5 45 đánh giá
135 đã bán
2.409.0005.793.000
 • Tốc độ không tải: 0-3000 v/p
 • Công suất: 450 W
 • Trọng lượng: 1.2 kg
 • Bảo hành: 6 tháng
5/5 3 đánh giá
6 đã bán
755.000
 • Công suất: 1500 W
 • Tốc độ đập: 1450 V/P
 • Trọng lượng:17 kg
 • Bảo hành: 6 tháng
0 đã bán
18.143.000
 • Tốc độ không tải: 0 – 2800 v/p
 • Mô men xoắn: 190 Nm
 • Điện áp: 18 V / 20 V
 • Bảo hành: 36 tháng
4.7/5 36 đánh giá
108 đã bán
2.001.0005.011.440
 • Tốc độ không tải: 0-980 v/p
 • Tốc độ đập: 0 – 5000 l/p
 • Lực đập: 3.2 J
 • Bảo hành: 6 tháng
4.7/5 4 đánh giá
12 đã bán
7.745.000
 • Tốc độ không tải: 0-1200 v/p
 • Tốc độ đập: 0- 4.600 l/p
 • Công suất: 800 W
 • Bảo hành: 6 tháng
4.5/5 3 đánh giá
9 đã bán
3.278.000
 • Tốc độ không tải: 0-1700 v/p
 • Lực xoắn: 28 Nm
 • Công suất: 170 W
 • Bảo hành: 6 tháng
4.8/5 57 đánh giá
228 đã bán
970.0002.958.000
 • Tốc độ không tải: 0-1700 v/p
 • Tốc độ đập: 0-22.500 bpm
 • Lực xoắn: 28 N*m
 • Bảo hành: 6 tháng
4.8/5 101 đánh giá
303 đã bán
1.201.0003.293.000
 • Công suất: 900 W
 • Tốc độ đập: 2900 V/P
 • Trọng lượng: 5.5 kg
 • Bảo hành: 6 tháng
0 đã bán
5.702.000
 • Tốc độ không tải: 0-1300 v/p
 • Mô men xoắn: 42 Nm/27 Nm
 • Trọng lượng: 1.6 kg
 • Bảo hành: 6 tháng
4.8/5 127 đánh giá
381 đã bán
1.170.0004.543.000
 • Công suất: 2000 W
 • Tốc độ đập:1100 v/p 
 • Trọng lượng: 32,2 kg
 • Bảo hành: 6 tháng 
0 đã bán
28.281.000
 • Công suất: 450 W
 • Tốc độ không tải: 3,000 rpm
 • Trọng lượng: 1.3 kg
 • Bảo hành: 6 tháng
0 đã bán
678.000
 • Tốc độ không tải: 0-1400 v/p
 • Lực xoắn: 30/15 N*m
 • Điện thế: 14.4 V
 • Bảo hành: 6 tháng
4.7/5 86 đánh giá
172 đã bán
1.186.0002.531.000
 • Công suất: 1100 W 
 • Tốc độ đập: 2650 V/P 
 • Trọng lượng: 5.1 kg
 • Bảo hành: 6 tháng 
0 đã bán
6.190.000
 • Tốc độ không tải: 0-1900 v/p
 • Mô men xoắn: 36Nm/62 Nm
 • Độ ồn: 75 Db
 • Bảo hành: 6 tháng
4.7/5 46 đánh giá
138 đã bán
1.833.0005.961.000
 • Tốc độ không tải: 0 – 4,900 v/p
 • Tốc độ đập: 0 – 850 l/p
 • Lực đập: 1.0J
 • Bảo hành: 6 tháng
4.8/5 50 đánh giá
100 đã bán
1.940.0004.162.000
 • Công suất: 900 W
 • Tốc độ đập: 2900 v/p
 • Trọng lượng: 5.4 kg
 • Bảo hành: 6 tháng
0 đã bán
3.461.000
 • Tốc độ đập: 0 – 1500 v/p
 • Công suất: 300 W
 • Điện áp: 18 V
 • Bảo hành: 36 tháng
4.6/5 55 đánh giá
165 đã bán
3.033.5403.758.580
 • Tốc độ không tải: 0-2600 v/p
 • Lực siết: 115/60/N’m
 • Điện áp: 40 V
 • Bảo hành: 6 tháng
4.5/5 3 đánh giá
12 đã bán
5.412.00014.255.000
 • Tốc độ không tải: 700 v/p
 • Công suất: 800 W
 • Trọng lượng: 2.7 kg
 • Bảo hành: 6 tháng
0 đã bán
1.355.000
 • Công suất: 1100 W
 • Tốc độ đập: 2650 V/P
 • Trọng lượng: 5.6 kg
 • Bảo hành: 6 tháng 
0 đã bán
8.233.000
 • Tốc độ không tải: 0–680 rpm
 • Tốc độ đập: 0 – 4,800 l/p
 • Lực đập: 1.1 J
 • Bảo hành: 6 tháng
4.7/5 42 đánh giá
84 đã bán
2.546.0005.214.000
 • Tốc độ không tải: 0-2000 rpm
 • Mô men xoắn: 65 Nm
 • Điện áp: 40 V
 • Bảo hành: 6 tháng
4.6/5 43 đánh giá
129 đã bán
3.247.00010.901.000
 • Tốc độ không tải: 38250 v/p
 • Điện thế pin: 18 V
 • Trọng lượng: 1.61 kg
 • Bảo hành: 36 tháng
4.3/5 7 đánh giá
21 đã bán
3.373.2607.624.320
 • Tốc độ không tải: 0-1400 v/p
 • Tốc độ đập: 0-21.000 bpm
 • Lực siết: 42/ 24 N*m
 • Bảo hành: 6 tháng
4.8/5 45 đánh giá
90 đã bán
1.278.0002.639.400
 • Tốc độ không tải: 230-460 rpm
 • Tốc độ đập: 1.300-2.600 bpm
 • Công suất: 1.100W
 • Bảo hành: 6 tháng
4.5/5 3 đánh giá
9 đã bán
11.358.000
 • Công suất: 1850 W
 • Tốc độ đập: 1300 v/p
 • Trọng lượng: 19.2 kg
 • Bảo hành: 6 tháng 
0 đã bán
19.484.00021.268.000
 • Tốc độ không tải: 0 – 1050 rpm
 • Công suất: 680 W
 • Trọng lượng: 2.2 kg
 • Bảo hành: 24 tháng
4.8/5 56 đánh giá
224 đã bán
1.488.100
 • Tốc độ không tải: 600 v/p
 •  Công suất: 750 W
 • Trọng lượng: 2.7 kg
 • Bảo hành: 6 tháng
5/5 3 đánh giá
9 đã bán
1.740.000
Zalo
Hotline
Zalo
Hotline
Zalo Zalo
Hotline Hotline