Điện thế Pin
-191.000
 • Tốc độ không tải: 0–1150 rpm
 • Công suất: 800 W
 • Lực đập: 3.4 J
 • Bảo hành: 24 tháng
4.6/5 48 đánh giá
96 đã bán
2.123.000 2.314.000
 • Tốc độ không tải: 0–3200 rpm
 • Công suất: 710 W
 • Tốc độ đập: 0 – 48.000 bpm
 • Bảo hành: 6 tháng
4.6/5 71 đánh giá
284 đã bán
1.388.600
 • Tốc độ không tải: 0–3000 rpm
 • Công suất: 430 W
 • Tốc độ đập: 0–33.000 bpm
 • Bảo hành: 6 tháng
4.3/5 58 đánh giá
116 đã bán
1.049.400
 • Tốc độ không tải: 1500 rpm
 • Tốc độ đập: 22.500 l/p
 • Công suất: 720 W
 • Bảo hành: 6 tháng
4.7/5 101 đánh giá
440 đã bán
1.078.0002.160.000
 • Tốc độ không tải: 1100 rpm
 • Điện thế pin: 12 V
 • Độ rung: < 3.0m/s2
 • Bảo hành: 6 tháng
4.8/5 53 đánh giá
159 đã bán
1.586.0003.476.000
 • Tốc độ không tải: 0-1900 v/p
 • Lực đập: 62 Nm
 • Điện áp: 18 V 
 • Bảo hành: 6 tháng
4.7/5 47 đánh giá
94 đã bán
2.256.0006.358.000
 • Công suất: 1500 W
 • Tốc độ đập: 1450 V/P
 • Trọng lượng: 15.3 kg
 • Bảo hành: 6 tháng
0 đã bán
16.771.000
 • Tốc độ không tải: 0 – 3600 v/p
 • Trọng lượng: 1.16 kg
 • Điện áp: 220 V
 • Bảo hành: 36 tháng
0 đã bán
964.440
 • Tốc độ không tải: 0-1700 v/p
 • Mô măn xoắn: 40N.m /23N.m
 • Điện áp: 18 V
 • Bảo hành: 6 tháng
4.7/5 48 đánh giá
96 đã bán
2.195.000
 • Tốc độ không tải: 0–1200 rpm
 • Tốc độ đập: 0 – 4800 l/p
 • Lực đập: 2.5 J
 • Bảo hành: 6 tháng
4/5 3 đánh giá
12 đã bán
7.608.00012.121.000
 • Tốc độ không tải: 0-1200 v/p
 • Tốc độ đập: 0-4,600 l/p
 • Công suất:  800 W
 • Bảo hành: 6 tháng
5/5 3 đánh giá
9 đã bán
3.171.000
 • Công suất: 710 W
 • Tốc độ đập: 4350 bpm
 • Tốc độ không tải: 1100 rpm
 • Bảo hành: 6 tháng
4.5/5 3 đánh giá
6 đã bán
2.141.000
 • Tốc độ không tải: 0-2850 rpm
 • Tốc độ đập: 0-3,600 l/p
 • Điện thế pin: 12 V
 • Bảo hành: 36 tháng
4.8/5 40 đánh giá
80 đã bán
2.048.5803.439.380
 • Tốc độ không tải: 0–1500 rpm
 • Lực siết: 32 Nm
 • Trọng lượng: 0,88 kg
 • Bảo hành: 6 tháng
4.7/5 45 đánh giá
135 đã bán
2.002.0003.964.000
 • Tốc độ không tải: 0-1500 v/p
 • Tốc độ đập: 6750 l/p
 • Điện áp: 12 V
 • Bảo hành: 6 tháng
4.6/5 54 đánh giá
216 đã bán
2.165.0004.116.000
 • Lực đập: 20,9 J
 • Tốc độ đập: 950-1,900 ipm
 • Trọng lượng: 10.7 kg
 • Bảo hành: 6 tháng
0 đã bán
13.264.000
 • Tốc độ không tải: 0–1300 rpm
 • Lực siết: 36/ 20 Nm 
 • Trọng lượng: 1.3 kg
 • Bảo hành: 6 tháng
0 đã bán
3.873.000
 • Trọng lượng: 1.3 kg
 • Lực xoắn: 40/23 Nm
 • Điện áp: 18 V
 • Bảo hành: 6 tháng
4.5/5 45 đánh giá
135 đã bán
2.409.0005.793.000
 • Tốc độ không tải: 0-3000 v/p
 • Công suất: 450 W
 • Trọng lượng: 1.2 kg
 • Bảo hành: 6 tháng
5/5 3 đánh giá
6 đã bán
755.000
 • Công suất: 1500 W
 • Tốc độ đập: 1450 V/P
 • Trọng lượng:17 kg
 • Bảo hành: 6 tháng
0 đã bán
18.143.000
 • Tốc độ không tải: 0-980 v/p
 • Tốc độ đập: 0 – 5000 l/p
 • Lực đập: 3.2 J
 • Bảo hành: 6 tháng
4.7/5 4 đánh giá
12 đã bán
7.745.000
 • Tốc độ không tải: 0-1200 v/p
 • Tốc độ đập: 0- 4.600 l/p
 • Công suất: 800 W
 • Bảo hành: 6 tháng
4.5/5 3 đánh giá
9 đã bán
3.278.000
 • Tốc độ không tải: 0 – 2800 v/p
 • Mô men xoắn: 190 Nm
 • Điện áp: 18 V / 20 V
 • Bảo hành: 36 tháng
4.7/5 36 đánh giá
108 đã bán
2.001.0005.011.440
 • Tốc độ không tải: 0-1700 v/p
 • Lực xoắn: 28 Nm
 • Công suất: 170 W
 • Bảo hành: 6 tháng
4.8/5 57 đánh giá
228 đã bán
970.0002.958.000
 • Tốc độ không tải: 0-1700 v/p
 • Tốc độ đập: 0-22.500 bpm
 • Lực xoắn: 28 N*m
 • Bảo hành: 6 tháng
4.8/5 101 đánh giá
303 đã bán
1.201.0003.293.000
 • Công suất: 900 W
 • Tốc độ đập: 2900 V/P
 • Trọng lượng: 5.5 kg
 • Bảo hành: 6 tháng
0 đã bán
5.702.000
 • Tốc độ không tải: 0-1300 v/p
 • Mô men xoắn: 42 Nm/27 Nm
 • Trọng lượng: 1.6 kg
 • Bảo hành: 6 tháng
4.8/5 127 đánh giá
381 đã bán
1.170.0004.543.000
 • Công suất: 2000 W
 • Tốc độ đập:1100 v/p 
 • Trọng lượng: 32,2 kg
 • Bảo hành: 6 tháng 
0 đã bán
28.281.000
 • Công suất: 450 W
 • Tốc độ không tải: 3,000 rpm
 • Trọng lượng: 1.3 kg
 • Bảo hành: 6 tháng
0 đã bán
678.000
 • Tốc độ không tải: 0-1400 v/p
 • Lực xoắn: 30/15 N*m
 • Điện thế: 14.4 V
 • Bảo hành: 6 tháng
4.7/5 86 đánh giá
172 đã bán
1.186.0002.531.000
Zalo
Hotline
Zalo
Hotline
Zalo Zalo
Hotline Hotline