• Tốc độ không tải: 800 rpm
 • Mô men xoắn: 47.5 Nm
 • Điện thế pin: 18 V
 • Bảo hành: 6 tháng
0 đã bán
Liên hệ
 • Hiệu điện thế pin: 10.8 V
 • Tốc độ không tải: 2300 v/p
 • Lực vặn tối đa: 110 N.m
 • Bảo hành: 6 tháng
0 đã bán
Liên hệ
 • Tốc độ không tải: 2400 rpm
 • Momen xoắn: 210 N.m
 • Điện thế pin: 18 V
 • Bảo hành: 6 tháng
0 đã bán
Liên hệ
 • Tốc độ không tải: 7.000 rpm
 • Momen xoắn: 312 Nm
 • Mức tiêu thụ khí: 210 l/p
 • Bảo hành: 6 tháng
0 đã bán
Liên hệ
 • Tốc độ không tải: 14 v/p
 • Momen xoắn: 804 Nm
 • Điện thế pin: 18 V
 • Bảo hành: 6 tháng
0 đã bán
Liên hệ
 • Hiệu điện thế pin: 12 V
 • Tốc độ không tải: 2600 v/p
 • Tốc độ đập: 3200 l/p
 • Bảo hành: 6 tháng
0 đã bán
Liên hệ
 • Tốc độ không tải: 2300 rpm
 • Mô men xoắn: 190 N.m
 • Điện thế pin: 18 V
 • Bảo hành: 6 tháng
0 đã bán
Liên hệ
 • Lực siết tối đa: 340 Nm
 • Tốc độ không tải: 3.500 v/p
 • Trọng lượng: 16,56 kg
 • Bảo hành: 6 tháng

 

0 đã bán
Liên hệ
 • Tốc độ không tải: 0 – 2.850 rpm
 • Momen xoắn: 168 Nm
 • Điện thế pin: 12 V
 • Bảo hành: 36 tháng
0 đã bán
Liên hệ
 • Hiệu điện thế pin: 12V
 • Tốc độ không tải: 2600 v/p
 • Tốc độ đập: 3200 (l/p)
 • Bảo hành: 6 tháng
0 đã bán
Liên hệ
 • Tốc độ không tải: 2200 rpm
 • Momen xoắn: 230 N.m
 • Điện thế pin: 18V
 • Bảo hành: 6 tháng
0 đã bán
Liên hệ
 • Tốc độ không tải: 2000 rpm
 • Momen xoắn: 60 Nm
 • Điện thế pin: 12 V
 • Bảo hành: 6 tháng
0 đã bán
Liên hệ
 • Hiệu điện thế pin: 12V
 • Tốc độ không tải: 2400 v/p
 • Tốc độ đập: 3600 l/p
 • Bảo hành: 6 tháng
0 đã bán
Liên hệ
 • Tốc độ không tải: 2100 rpm
 • Momen xoắn: 230 N.m
 • Điện thế pin: 18 V
 • Bảo hành: 6 tháng
0 đã bán
Liên hệ
 • Tốc độ không tải: 1800 rpm
 • Momen xoắn: 1800 Nm
 • Điện thế pin: 40 V
 • Bảo hành: 6 tháng
0 đã bán
Liên hệ
 • Công suất: 850W
 • Tốc độ không tải: 1700 rpm
 • Lực siết tối đa: 588 N.m 
 • Bảo hành: 6 tháng
0 đã bán
Liên hệ
 • Hiệu điện thế pin: 12 V
 • Tốc độ không tải: 2400 v/p
 • Momen xoắn cực đại: 165 N.m
 • Bảo hành: 6 tháng
0 đã bán
Liên hệ
 • Tốc độ không tải: 2800 rpm
 • Momen xoắn: 275 N.m
 • Điện thế pin: 18 V
 • Bảo hành: 6 tháng
0 đã bán
Liên hệ
 • Tốc độ không tải: 3200 rpm
 • Momen xoắn: 350 Nm
 • Điện thế pin: 40 V
 • Bảo hành: 6 tháng
0 đã bán
Liên hệ
 • Tốc độ không tải: 2200 rpm
 • Momen xoắn: 294 N.m
 • Trọng lượng: 2.3 kg
 • Bảo hành: 6 tháng
0 đã bán
Liên hệ
 • Hiệu điện thế pin: 12 V
 • Tốc độ không tải 800 v/p
 • Lực vặn tối đa: 47.5 N.m
 • Bảo hành: 6 tháng
0 đã bán
Liên hệ
 • Tốc độ không tải: 2800 rpm
 • Momen xoắn: 230 N.m
 • Điện thế pin: 18 V
 • Bảo hành: 6 tháng
0 đã bán
Liên hệ
 • Tốc độ không tải: 2300 rpm
 • Momen xoắn: 760 Nm
 • Điện thế pin: 40 V
 • Bảo hành: 6 tháng
0 đã bán
Liên hệ
 • Tốc độ không tải: 18 rpm
 • Công suất: 1330 W
 • Trọng lượng: 4.9 kg
 • Bảo hành: 6 tháng
0 đã bán
Liên hệ
 • Tốc độ không tải:  23000 rpm
 • Mô men xoắn: 203 Nm
 • Điện thế pin: 18 V
 • Bảo hành: 36 tháng
0 đã bán
Liên hệ
 • Tốc độ không tải: 0 – 3.200 rpm
 • Mô men xoắn: 330 Nm
 • Điện thế pin: 18 V
 • Bảo hành: 6 tháng
0 đã bán
Liên hệ
 • Tốc độ không tải: 2200 rpm
 • Momen xoắn: 200 Nm
 • Công suất: 380 W
 • Bảo hành: 6 tháng
0 đã bán
Liên hệ
 • Tốc độ không tải: 2000 rpm
 • Đường kính ốc: 9.5 mm
 • Vít máy: M4 – M8
 • Bảo hành: 6 tháng
0 đã bán
Liên hệ
 • Tốc độ không tải: 0 – 2.000 rpm.
 • Điện thế pin: 18V.
 • Đầu lắp bulong: 12.7 mm. 
 • Bảo hành: 36 tháng.
0 đã bán
Liên hệ
 • Tốc độ không tải: 0 – 3.200 rpm
 • Mô men xoắn: 300 Nm
 • Điện thế pin: 18 V
 • Bảo hành: 6 tháng
0 đã bán
Liên hệ

Zalo
Hotline
Zalo
Hotline
Zalo Zalo
Hotline Hotline