• Thang đo: -50 – 500 °C
 • Độ chính xác: ± 0,5 °C
 • Độ phân giải: 0.1ºC
 • Bảo hành: 12 tháng
0 đã bán
2.547.000
 • Thang đo: -30 – 400 °C
 • Độ chính xác: ±1.5 °C, ±2 °C
 • Độ phân giải: 0.1 ºC
 • Bảo hành: 12 tháng
0 đã bán
1.929.000
 • Thang đo: -30 – 300 °C
 • Độ chính xác: ± 2,0 °C, ± 2 %
 • Độ phân giải: 0.1 ºC
 • Bảo hành: 12 tháng
0 đã bán
2.321.000
 • Thang đo: -50 – 350 °C
 • Độ chính xác: ± 1°C
 • Độ phân giải: 0.1ºC
 • Bảo hành: 12 tháng
0 đã bán
2.743.000
 • Thang đo: -30 – 600 °C
 • Độ chính xác: ±1,0°C
 • Độ phân giải: 0.1ºC
 • Bảo hành: 12 tháng
0 đã bán
6.451.000
 • Thang đo: -50 – 300 °C
 • Độ chính xác: ± 1.5 °C
 • Độ phân giải: 0.1ºC
 • Bảo hành: 12 tháng
0 đã bán
4.522.000
 • Thang đo: -50 – 300 °C
 • Độ chính xác: ± 1.5 °C, ± 2 °C
 • Độ phân giải: 0.1 ºC
 • Bảo hành: 12 tháng
0 đã bán
2.894.000
 • Thang đo: -50 – 1000 °C
 • Độ chính xác: ±0.5 °C, ± 0.7 °C
 • Độ phân giải: 0.1 ºC, 1 °C
 • Bảo hành: 12 tháng
0 đã bán
2.864.000
 • Thang đo: -30 – 210 °C
 • Độ chính xác: ± 1.5 °C, ± 2 ° C 
 • Độ phân giải: 0
 • Bảo hành: 12 tháng
0 đã bán
3.889.000
 • Đo độ ẩm: 0 – 100% RH
 • Đo nhiệt độ: -10 – 50 °C
 • Sai số: ± 2,5 % RH, ± 0,5 °C
 • Bảo hành: 12 tháng
0 đã bán
3.889.000
 • Đo nhiệt độ: -35 – 70 °C
 • Sai số đo: ±0.5 °C
 • Độ phân giải: 0.1 °C
 • Bảo hành: 12 tháng
0 đã bán
1.598.000
 • Đo độ ẩm: 0 – 100 %RH
 • Đo nhiệt độ: -20 – 70 °C
 • Sai số: ±2 %RH, ±3 %RH, ±0,5 °C, ±0,8 °C
 • Bảo hành: 12 tháng
0 đã bán
4.401.000
 • Đo độ ẩm: 0 – 100 %RH
 • Sai số đo: ±0,5 °C 
 • Độ phân giải: 0,1 °C
 • Bảo hành: 12 tháng
0 đã bán
4.221.000
 • Đo độ ẩm: 0 – 100% RH
 • Đo nhiệt độ: – 20 – 70 ° C
 • Sai số: ± 3% RH, ± 0.03% RH/K, ± 0,5 ° C
 • Bảo hành: 12 tháng
0 đã bán
2.623.000
 • Đo độ ẩm: 2 – 98 %RH
 • Đo nhiệt độ: -10 – 70°C/-40 – 70°Ctd 
 • Sai số: ±2 %RH, ±0,5 °C
 • Bảo hành: 12 tháng
0 đã bán
3.256.000
 • Đo độ ẩm: 10 – 95 %RH
 • Đo nhiệt độ: 0 – 50°C/-20 – 50°C
 • Sai số: ±3 %RH, ±0,5 °C
 • Bảo hành: 12 tháng
0 đã bán
2.261.000
 • Đo độ ẩm: 0 – 50% RH 
 • Đo nhiệt độ: 0 – 50°C/32 – 122°F
 • Sai số: ±1 %RH, ±0,5°C
 • Bảo hành: 12 tháng
0 đã bán
2.713.000
Zalo
Hotline
Zalo
Hotline
Zalo Zalo
Hotline Hotline