• Tốc độ không tải: 8500 rpm
 • Công suất: 2400 W
 • Đường kính đĩa: 180 mm
 • Bảo hành: 36 tháng
0 đã bán
3.531.720
 • Tốc độ không tải: 3,000 – 8,500v/p
 • Công suất pin: 18V
 • Đường kính đĩa: 100 mm
 • Bảo hành: 6 tháng
0 đã bán
4.116.000
 • Tốc độ không tải: 11.000 rpm
 • Công suất: 1300W
 • Đường kính đĩa: 125mm
 • Bảo hành:  6 tháng
0 đã bán
2.165.0002.439.000
 • Công suất: 680W
 • Tốc độ không tải: 11000 vòng/ phút
 • Đường kính đĩa: 100 mm
 • Bảo hành: 24 tháng
0 đã bán
632.500
 • Tốc độ không tải:  8500 rpm
 • Điện thế pin: 40V
 • Đường kính đá mài: 125 mm
 • Bảo hành: 6 tháng
0 đã bán
3.796.00012.807.000
 • Tốc độ không tải: 6600 rpm
 • Công suất: 2200 W
 • Đường kính đĩa: 230 mm
 • Bảo Hành: 6 tháng
0 đã bán
2.607.000
 • Tốc độ không tải: 11.000 rpm 
 • Công suất: 850W
 • Đường kính đĩa: 100mm
 • Bảo hành: 6 tháng
0 đã bán
770.000
 • Công suất: 1010 W
 • Đường kính đá mài: 100 mm
 • Tốc độ không tải: 11.500 rpm
 • Bảo hành: 36 tháng
0 đã bán
1.623.360
 • Tốc độ không tải: 11000 rpm
 • Công suất: 840W
 • Đường kính đĩa: 100mm
 • Bảo hành: 6 tháng
0 đã bán
1.324.000
 • Tốc độ không tải: 8500 rpm
 • Công suất: 2400 W
 • Đường kính đĩa: 230 mm
 • Bảo hành: 36 tháng
0 đã bán
3.681.060
 • Tốc độ không tải: 3000-8500 rpm
 • Điện thế pin: 18 V
 • Đường kính đĩa: 100 mm
 • Bảo hành: 6 tháng
0 đã bán
4.391.0009.681.000
 • Tốc độ không tải: 11000 rpm
 • Công suất: 720W
 • Đường kính đĩa: 125mm
 • Bảo hành: 6 tháng

 

0 đã bán
4.742.000
 • Tốc độ không tải: 11.000 rpm 
 • Công suất: 720W
 • Đường kính đĩa: 100mm
 • Bảo hành: 6 tháng 
0 đã bán
832.000
 • Tốc độ không tải: 11.000 vòng/phút
 • Công suất: 850W
 • Đường kính đĩa mài/cắt: 100mm
 • Bảo hành: 12 tháng
0 đã bán
690.000813.050
 • Tốc độ không tải: 8500 rpm
 • Điện thế pin: 40 V
 • Bảo hành: 6 tháng
 • Đường kính đĩa: 100mm
0 đã bán
3.812.00012.807.000
 • Tốc độ không tải: 6600 rpm
 • Công suất: 2400 W
 • Đường kính đĩa: 230 mm
 • Bảo hành: 6 tháng
0 đã bán
2.927.0003.385.000
 • Tốc độ không tải: 11.000 rpm
 • Đường kính đá: 120 mm
 • Công suất: 850 W
 • Bảo hành: 6 tháng
0 đã bán
847.000
 • Công suất: 720 W
 • Tốc độ không tải: 11.000 rpm
 • Đường kính đá mài: 125 mm
 • Bảo hành: 36 tháng
0 đã bán
1.143.420
 • Tốc độ không tải: 6,600 rpm 
 • Công suất: 2.000 W
 • Đường kính đĩa: 230mm
 • Bảo hành: 6 tháng
0 đã bán
2.287.000
 • Tốc độ không tải: 3000-8500 rpm
 • Điện thế pin: 18 V
 • Đường kính đĩa: 100 mm
 • Bảo hành: 36 tháng
0 đã bán
4.482.0009.757.000
 • Tốc độ không tải: 8500 rpm
 • Điện thế pin: 40V
 • Đường kính đĩa: 125mm
 • Bảo hành: 6 tháng
0 đã bán
3.918.00012.730.000
 • Tốc độ không tải: 6600 rpm
 • Công suất: 2000 W
 • Đường kính đĩa: 230 mm
 • Bảo Hành: 6 tháng
0 đã bán
2.500.000
 • Mức không tải: 11.000 rpm
 • Ren trụ quay: M10 x 1.5 
 • Công suất: 720 W
 • Bảo hành: 6 tháng 
0 đã bán
693.000
 • Tốc độ không tải: 12000 rpm
 • Công suất: 850 W
 • Đường kính đĩa: 125 mm
 • Bảo hành: 36 tháng
0 đã bán
1.358.880
 • Tốc độ không tải: 2,800-12,000
 • Công suất: 1,400W
 • Đường kính đĩa: 125mm 
 • Bảo hành: 12 tháng
0 đã bán
2.897.000
 • Tốc độ không tải: 9000 v/p
 • Công suất: 720W
 • Đường kính đĩa: 100mm (4″)
 • Bảo hành: 6 tháng
0 đã bán
1.124.000
 • Tốc độ không tải: 11.000 rpm 
 • Công suất: 1.050 W
 • Đường kính đĩa: 125 mm
 • Bảo hành: 6 tháng
0 đã bán
1.509.000
 • Tốc độ không tải: 11000 rpm
 • Công suất: 950 W
 • Đường kính đĩa: 125 mm
 • Bảo hành: 36 tháng
0 đã bán
1.464.900
 • Tốc độ không tải: 8500 rpm
 • Đường kính lưỡi mài: 100 mm 
 • Mức pin: 18 V
 • Bảo hành: 6 tháng
0 đã bán
3.705.0009.071.000
 • Tốc độ không tải: 12.000 rpm
 • Công suất: 720W
 • Đường kính đĩa: 125mm
 • Bảo hành: 6 tháng 
0 đã bán
1.093.000
Zalo
Hotline
Zalo
Hotline
Zalo Zalo
Hotline Hotline