• Tốc độ không tải: 3.000 – 8.500 v/p
 • Công suất pin: 18V
 • Đường kính đĩa: Ø100mm
 • Bảo hành: 6 tháng
0 đã bán
4.208.000
 • Tốc độ không tải: 11000 rpm
 • Công suất: 1050W
 • Đường kính đĩa: 125mm
 • Bảo hành: 6 tháng
0 đã bán
2.165.000
 • Tốc độ không tải: 11.000 rpm 
 • Công suất: 720W
 • Đường kính đĩa: 125mm
 • Bảo hành: 6 tháng
0 đã bán
924.000
 • Tốc độ không tải: 6000 vòng/phút
 • Công suất: 1500W
 • Đường kính đĩa: 230mm 
 • Bảo hành: 6 tháng

 

0 đã bán
5.336.000
 • Tốc độ không tải: 8500 rpm
 • Công suất: 2800 W
 • Đường kính đĩa: 180 mm
 • Bảo Hành: 6 tháng
0 đã bán
4.955.000
 • Tốc độ không tải: 11.000 rpm 
 • Công suất: 720W
 • Đường kính đĩa: 100mm
 • Bảo hành: 6 tháng
0 đã bán
739.000
 • Tốc độ không tải: 12000 rpm
 • Công suất: 850 W
 • Đường kính đĩa: 100 mm
 • Bảo hành: 36 tháng
0 đã bán
1.211.8201.233.480
 • Tốc độ không tải: 7.800 v/p
 • Công suất: 1.700W
 • Đường kính đĩa: 180mm
 • Bảo hành: 6 tháng
0 đã bán
6.769.000
 • Tốc độ không tải: 8500 rpm
 • Công suất: 2200W
 • Đường kính đĩa: 180 mm
 • Bảo hành: 6 tháng
0 đã bán
1.709.000
 • Tốc độ không tải: 6000 rpm
 • Công suất: 2400 W
 • Đường kính đĩa: 230 mm
 • Bảo hành: 6 tháng
0 đã bán
3.065.000
 • Tốc độ không tải: 6500 rpm
 • Công suất: 2200 W
 • Đường kính đĩa: 230 mm
 • Bảo hành: 36 tháng
0 đã bán
3.331.080
 • Tốc độ không tải: 3000-8500 rpm
 • Điện thế pin: 18 V
 • Đường kính đĩa: 100 mm
 • Bảo hành: 6 tháng
0 đã bán
4.376.0009.681.000
 • Tốc độ không tải: 11000 rpm
 • Công suất: 720W
 • Đường kính đĩa: 125mm
 • Bảo hành: 6 tháng

 

0 đã bán
1.309.000
 • Công suất: 680 W
 • Tốc độ không tải: 11000 v/p
 • Đường kính đĩa: 100 mm
 • Bảo hành: 24 tháng
0 đã bán
632.500
 • Tốc độ không tải: 8500 rpm
 • Điện thế pin: 40V
 • Đường kính đá mài: 100 mm
 • Bảo hành: 6 tháng
0 đã bán
3.872.00012.883.000
 • Tốc độ không tải: 8500 rpm
 • Công suất: 2800 W
 • Đường kính đĩa: 180 mm
 • Bảo Hành: 6 tháng
0 đã bán
5.184.000
 • Tốc độ không tải: 11.000 rpm 
 • Công suất: 720W
 • Đường kính đĩa: 125mm
 • Bảo hành: 6 tháng
0 đã bán
801.000
 • Công suất: 850 W
 • Tốc độ không tải: 11. 000 rpm
 • Đường kính đĩa: 100 mm
 • Bảo hành: 6 tháng
0 đã bán
1.007.760
 • Tốc độ không tải: 6600 phút⁻¹
 • Công suất pin: 40V
 • Đường kính đĩa: 230 mm
 • Bảo hành: 6 tháng
0 đã bán
7.059.000
 • Tốc độ không tải: 12000 rpm
 • Công suất: 710 W
 • Đường kính đĩa: 100 mm
 • Bảo hành: 36 tháng
0 đã bán
961.020
 • Tốc độ không tải: 8500 rpm
 • Công suất: 2400 W
 • Đường kính đĩa: 180 mm
 • Bảo hành: 36 tháng
0 đã bán
3.531.720
 • Tốc độ không tải: 3,000 – 8,500v/p
 • Công suất pin: 18V
 • Đường kính đĩa: 100 mm
 • Bảo hành: 6 tháng
0 đã bán
4.116.000
 • Tốc độ không tải: 11.000 rpm
 • Công suất: 1300W
 • Đường kính đĩa: 125mm
 • Bảo hành:  6 tháng
0 đã bán
2.165.0002.439.000
 • Công suất: 680W
 • Tốc độ không tải: 11000 vòng/ phút
 • Đường kính đĩa: 100 mm
 • Bảo hành: 24 tháng
0 đã bán
632.500
 • Tốc độ không tải:  8500 rpm
 • Điện thế pin: 40V
 • Đường kính đá mài: 125 mm
 • Bảo hành: 6 tháng
0 đã bán
3.796.00012.807.000
 • Tốc độ không tải: 6600 rpm
 • Công suất: 2200 W
 • Đường kính đĩa: 230 mm
 • Bảo Hành: 6 tháng
0 đã bán
2.607.000
 • Tốc độ không tải: 11.000 rpm 
 • Công suất: 850W
 • Đường kính đĩa: 100mm
 • Bảo hành: 6 tháng
0 đã bán
770.000
 • Công suất: 1010 W
 • Đường kính đá mài: 100 mm
 • Tốc độ không tải: 11.500 rpm
 • Bảo hành: 36 tháng
0 đã bán
1.623.360
 • Tốc độ không tải: 11000 rpm
 • Công suất: 840W
 • Đường kính đĩa: 100mm
 • Bảo hành: 6 tháng
0 đã bán
1.324.000
 • Tốc độ không tải: 8500 rpm
 • Công suất: 2400 W
 • Đường kính đĩa: 230 mm
 • Bảo hành: 36 tháng
0 đã bán
3.681.060
Zalo
Hotline
Zalo
Hotline
Zalo Zalo
Hotline Hotline