• Tốc độ không tải: 12000 rpm
 • Công suất: 850 W
 • Đường kính đĩa: 115 mm
 • Bảo hành: 6 tháng
0 đã bán
1.129.000
 • Tốc độ không tải: 6500 rpm
 • Công suất: 2000 W
 • Đường kính đĩa: 230 mm
 • Bảo hành: 36 tháng
0 đã bán
2.636.820
 • Tốc độ không tải: 8500 rpm
 • Điện thế pin: 18 V
 • Đường kính đĩa: 100 mm
 • Bảo hành: 6 tháng
0 đã bán
3.629.0008.995.000
 • Công suất: 1300W
 • Tốc độ không tải: 11.000 rpm
 • Đường kính đĩa: 100mm
 • Bảo hành: 6 tháng
0 đã bán
2.079.0002.287.000
 • Tốc độ không tải: 12.000 rpm 
 • Công suất: 570W
 • Đường kính đĩa: 100mm
 • Bảo hành: 6 tháng 
0 đã bán
955.000
 • Công suất: 1553W
 • Tốc độ không tải: 9000 v/p
 • Đường kính đĩa: 100 mm
 • Bảo hành: 36 tháng
1 đã bán
2.909.280
 • Tốc độ không tải: 3.000-8.500 rpm 
 • Điện thế pin: 18V
 • Đường kính đá mài: 125mm
 • Bảo hành: 6 tháng
0 đã bán
4.757.0009.986.000
 • Tốc độ không tải: 8500 rpm
 • Công suất: 2200 W
 • Đường kính đĩa: 180 mm
 • Bảo Hành: 6 tháng
0 đã bán
2.821.000
 • Tốc độ không tải: 11.000 rpm 
 • Công suất: 570W
 • Đường kính đĩa: 100mm
 • Bảo hành: 6 tháng
0 đã bán
847.000
-44.000
 • Công suất: 710 W
 • Tốc độ không tải: 11.000 v/p
 • Đường kính đá mài: 100 mm
 • Bảo hành: 36 tháng
0 đã bán
829.000 873.000
 • Tốc độ không tải: 8500 vòng/phút
 • Công suất: 1100W
 • Đường kính đĩa: 150mm
 • Bảo hành: 6 tháng
0 đã bán
3.933.000
 • Tốc độ không tải: 1200 rpm
 • Công suất: 540 W
 • Đường kính lưỡi: 100 mm
 • Bảo Hành: 6 tháng
0 đã bán
816.000
 • Tốc độ không tải: 11000 rpm
 • Công suất: 760 W
 • Đường kính đĩa: 115 mm
 • Bảo hành: 6 tháng
0 đã bán
687.000
 • Tốc độ không tải: 8500 rpm
 • Công suất: 2000 W
 • Đường kính đĩa: 180 mm
 • Bảo hành: 36 tháng
0 đã bán
2.262.900
 • Tốc độ không tải: 8500 rpm
 • Điện thế pin: 18 V
 • Đường kính đĩa: 100 mm
 • Bảo hành: 6 tháng
0 đã bán
3.751.0008.995.000
 • Tốc độ không tải: 11.000 rpm 
 • Công suất: 720W
 • Đường kính đĩa: 100mm
 • Bảo hành: 6 tháng 
0 đã bán
878.000
 • Tốc độ không tải: 7500 vòng/phút
 • Cường độ âm thanh: 99 dB(A)
 • Đường kính đĩa: 180mm
 • Bảo hành: 6 tháng
0 đã bán
5.214.000
 • Tốc độ không tải: 8500 rpm
 • Công suất: 2200 W
 • Đường kính đĩa: 180 mm
 • Bảo Hành: 6 tháng
0 đã bán
2.881.000
 • Tốc độ không tải: 11.000 rpm 
 • Công suất: 570W
 • Đường kính đĩa: 125mm
 • Bảo hành: 6 tháng 
0 đã bán
909.000
 • Công suất: 850 W
 • Tốc độ không tải: 11.000 rpm
 • Đường kính đĩa: 100 mm
 • Bảo hành: 36 tháng
0 đã bán
1.007.760
 • Tốc độ không tải: 8.500 v/p
 • Công suất: 1.100W
 • Đường kính đĩa: 150mm 
 • Bảo hành: 6 tháng
0 đã bán
4.162.000
 • Tốc độ không tải: 12000 rpm
 • Công suất: 540 W
 • Đường kính đĩa: 100 mm
 • Bảo hành: 6 tháng
0 đã bán
816.000
 • Tốc độ không tải: 6000 rpm
 • Công suất: 2350 W
 • Đường kính đĩa: 230 mm
 • Bảo hành: 6 tháng
0 đã bán
2.489.000
 • Tốc độ không tải: 8500 rpm
 • Công suất: 2000 W
 • Đường kính đĩa: 180 mm
 • Bảo hành: 36 tháng
0 đã bán
3.269.520
 • Tốc độ không tải: 3.000 – 8.500 v/p
 • Công suất pin: 18V
 • Đường kính đĩa: Ø100mm
 • Bảo hành: 6 tháng
0 đã bán
4.208.000
 • Tốc độ không tải: 11000 rpm
 • Công suất: 1050W
 • Đường kính đĩa: 125mm
 • Bảo hành: 6 tháng
0 đã bán
2.165.000
 • Tốc độ không tải: 11.000 rpm 
 • Công suất: 720W
 • Đường kính đĩa: 125mm
 • Bảo hành: 6 tháng
0 đã bán
924.000
 • Tốc độ không tải: 6000 vòng/phút
 • Công suất: 1500W
 • Đường kính đĩa: 230mm 
 • Bảo hành: 6 tháng

 

0 đã bán
5.336.000
 • Tốc độ không tải: 8500 rpm
 • Công suất: 2800 W
 • Đường kính đĩa: 180 mm
 • Bảo Hành: 6 tháng
0 đã bán
4.955.000
 • Tốc độ không tải: 11.000 rpm 
 • Công suất: 720W
 • Đường kính đĩa: 100mm
 • Bảo hành: 6 tháng
0 đã bán
739.000
Zalo
Hotline
Zalo
Hotline
Zalo Zalo
Hotline Hotline