• Khoảng đo: 0-1”/0-25mm
 • Độ chia: 0.001mm
 • Sai số: ±1μm
 • Bảo hành: 12 tháng.
5/5 60 đánh giá
120 đã bán
2.257.000
 • Khoảng đo: 0-25mm
 • Độ chia: 0.001mm
 • Sai số: ±2µm
 • Bảo hành: 12 tháng.
0 đã bán
829.000
 • Khoảng đo: 0-25mm
 • Độ chia: 0.01mm
 • Sai số: ±2μm
 • Bảo hành: 12 tháng.
5/5 60 đánh giá
120 đã bán
627.000
 • Khoảng đo: 225-250mm
 • Độ chia: 0.01mm
 • Sai số: ±5μm
 • Bảo hành: 12 tháng.
0 đã bán
2.588.000
 • Khoảng đo: 0-25 mm
 • Độ chia: 0.001mm
 • Sai số: ± 4 µm
 • Bảo hành: 12 tháng
0 đã bán
7.695.000
 • Khoảng đo: 300-400mm
 • Độ chia: 0.01mm
 • Sai số: ±9µm
 • Bảo hành: 12 tháng.
0 đã bán
6.703.000
 • Khoảng đo: 0-1 “/ 0-25.4mm
 • Độ chia: 0.001mm
 • Sai số: ±0.0001″
 • Bảo hành: 12 tháng
0 đã bán
5.438.000
 • Khoảng đo: 400-500mm
 • Độ chia: 0.01mm
 • Sai số: ±11µm
 • Bảo hành: 12 tháng.
4.9/5 60 đánh giá
120 đã bán
7.900.000
 • Khoảng đo: 0-0.8’’/20mm
 • Độ chia: 0.001mm
 • Sai số: ±0.00015”
 • Bảo hành: 12 tháng.
0 đã bán
5.711.000
 • Khoảng đo: 0 -25mm
 • Độ chia: 0.001mm
 • Sai số: ± 1µm
 • Bảo hành: 12 tháng.
0 đã bán
3.477.000
Zalo
Hotline
Zalo
Hotline
Zalo Zalo
Hotline Hotline