• Khoảng đo: 0-150mm 
 • Độ chia: 0.001mm
 • Sai số: ± 3 µm
 • Bảo hành: 12 tháng
0 đã bán
6.908.000
 • Khoảng đo: 0-25mm
 • Độ chia: 0.01mm
 • Sai số: ±3µm
 • Bảo hành: 12 tháng.
0 đã bán
2.599.000
4.9/5 60 đánh giá
240 đã bán
7.364.000
 • Khoảng đo: 0-75mm
 • Độ chia: 0.01mm
 • Sai số: ±3µm
 • Bảo hành: 12 tháng.
0 đã bán
1.892.000
 • Khoảng đo: 0-25mm
 • Độ chia: 0.001mm
 • Sai số: ±0.002mm
 • Bảo hành: 12 tháng.
0 đã bán
5.506.000
 • Khoảng đo: 0 – 25 mm
 • Độ chia: 0.001mm
 • Sai số: ±3 µm
 • Bảo hành: 12 tháng
0 đã bán
7.843.000
 • Khoảng đo: 0-150mm
 • Độ chia: 0.01mm
 • Sai số: ±6µm
 • Bảo hành: 12 tháng.
0 đã bán
4.343.000
 • Khoảng đo: 0-25mm
 • Độ chia: 0.001mm
 • Sai số: ± 2µm
 • Bảo hành: 12 tháng.
0 đã bán
5.506.000
Zalo
Hotline
Zalo
Hotline
Zalo Zalo
Hotline Hotline